Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

למידע נוסף על מוצרי LG מידע על התוכנה הכי עדכנית וטיפים.

LGB220
 • טלפונים ניידים
 • סמארטפונים
 • LGB220

LGB220

מידע על אחריות עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.

תוכנה וFirmware

 • עידכון תוכנה

עזרה בחיפוש


  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  07/17/2018
  Gallery: Editing a Video cont._G6
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  07/17/2018
  Gallery: Editing a Video_G6
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  07/17/2018
  Gallery: Icon location moved_G6
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  07/17/2018
  Square Camera: Grid Shot_G6
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  07/17/2018
  Square Camera: Match Shot_G6

הדרכות וידיאו

מידע על תאימות