Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

24MB65PY-B
 • אביזרי מחשב
 • מסכי מחשב
 • 24MB65PY-B

24MB65PY-B

מידע על אחריות עבודה שלוש שנים / חלקים שלוש שנים עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

תוכנה וFirmware

 • עידכון תוכנה

  שדרוגי תוכנה כוללים מנהלי התקן עדכוני firmware רק עבור דגמים ספציפיים. בדוק הוראות מדריך שימוש שלך כדי לקבוע אם המוצר שלך תומך שדרוגי תוכנה.

  24MB65 Win10 driver
  התייחסות

  24MB65 Win10 driver

  24MB65 Win10 driver  24MB65 Win10 driver
  התייחסות

  24MB65 Win10 driver

  24MB65 Win10 driver  LG 24MB65 Win8_Driver התייחסות

  LG 24MB65 Win8_Driver

  LG 24MB65 Win8_Driverעזרה בחיפושהדרכות וידיאו