Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

37LD460
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 37LD460

37LD460

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.

תוכנה וFirmware

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  מה אוכל לעשות כאשר הסמל LG Store ולוגו ההתחברות נעלמים מהמסך?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  כיצד ניתן להשבית את מצב D3?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  האם מצב דמוי פסיפס מופיע על המסך כאשר הטלוויזיה נבדקת?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  כיצד ניתן לשנות את הגדרות הטלוויזיה? - מערכת הפעלה 2.0

הדרכות וידיאו