Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

42LG70YR
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 42LG70YR

42LG70YR

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  Why LG logo appears and screen goes black?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  LG APPS store management – Account creation on PC
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  ’17 New Function : Magic Link
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  ’17 New Function : OLED Gallery
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  ’17 New Function : 360˚ VR(Virtual Reality)

הדרכות וידיאו