Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

47LG60FR
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 47LG60FR

47LG60FR

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  LG APPS store management – Account creation on PC
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  Why LG logo appears and screen goes black?
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  ’17 New Function : Live Zoom Focus (Recording)
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  I forgot TV lock PIN code.
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  07/02/2018
  ’17 New Function : 360˚ VR(Virtual Reality)

הדרכות וידיאו