Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

GR-B263MAW
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • מקררים
 • GR-B263MAW

GR-B263MAW

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מקררים
  12/19/2018
  למה צד המקרר מתחמם?
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  12/19/2018
  למה יש הצטברות קרח במקפיא?
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  12/19/2018
  כיצד להרכיב את מדף המקרר
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  12/19/2018
  למה צד המקרר מתחמם?
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  12/19/2018
  מדוע אני מקבל זרם חשמלי קל מהמקרר שלי? (מקרר סטנדרטי / מסחרי, מקפיא, מקרר יין)

הדרכות וידיאו