Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

KSUH186K3A0.ANCBMEA
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • מזגנים ביתיים
 • KSUH186K3A0.ANCBMEA

KSUH186K3A0.ANCBMEA

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  Cleaning Air Filter
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Why does the indoor unit louver not move?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Why does the air conditioner stop during use?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  My air conditioner does not blow cold air. What should I do?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Water leaks from my air conditioner. Why?

הדרכות וידיאו