Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

RT-21CB30F
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • RT-21CB30F

RT-21CB30F

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  מה אוכל לעשות כאשר הסמל LG Store ולוגו ההתחברות נעלמים מהמסך?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  כיצד ניתן להשבית את מצב D3?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  האם מצב דמוי פסיפס מופיע על המסך כאשר הטלוויזיה נבדקת?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  08/19/2018
  כיצד ניתן לשנות את הגדרות הטלוויזיה? - מערכת הפעלה 2.0

הדרכות וידיאו