Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

TBNH608RSS0.ANWBMEA
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • מזגנים ביתיים
 • TBNH608RSS0.ANWBMEA

TBNH608RSS0.ANWBMEA

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  Cleaning Air Filter
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Why does the indoor unit louver not move?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Water drips from the front or one side of the indoor unit. Why?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Condensation on the outdoor unit occurs. Why?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Why does the air conditioner stop during use?

הדרכות וידיאו