Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

TBUH366GSS1
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • מזגנים ביתיים
 • TBUH366GSS1

TBUH366GSS1

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  Cleaning Air Filter
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Water leaks from my air conditioner. Why?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Why does the indoor unit louver not move?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Why does the air conditioner stop during use?
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/08/2018
  Condensation on the outdoor unit occurs. Why?

הדרכות וידיאו