Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

VK7920UHA
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • שואבי אבק
 • VK7920UHA

VK7920UHA

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • שואבי אבק
  04/08/2018
  What to do if your Vacuum Cleaner Suction is weak?
  • פתרון תקלות
  • שואבי אבק
  04/08/2018
  What to do when suction performance decreases?
  • פתרון תקלות
  • שואבי אבק
  03/07/2018
  LG Vacuum Care & Cleaning