Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

WP-971QP
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • כל מכונות הכביסה
 • WP-971QP

WP-971QP

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  07/02/2018
  The washer takes too much water
  • פתרון תקלות
  • כל מכונות הכביסה
  07/02/2018
  Vibrating noise during the spin cycle (Front Loading Washer)?
  • פתרון תקלות
  • כל מכונות הכביסה
  07/02/2018
  Vibrating noise during the spin cycle (Front Loading Washer)?
  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  07/02/2018
  The washer takes to much time
  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  07/02/2018
  The water remaining in the unit after a cycle (Clothes too Wet)

הדרכות וידיאו