از کجا خریداری کنیماز کجا خریداری کنیم

.حس معلق بودن تصویر

LG OLED TV E8

.عجایب شگفت‌انگیز شروع می‌شود.صفحه نمایشی که جاذبه را به چالش می‌کشد

First of its kind. Gravity-Defying Display. First of its kind. Gravity-Defying Display.
close
  • reddot award
  • innovation awards
  • design award 2018
  • reddot award
  • innovation awards
  • design award 2018

به خاطر کیفیت برتر و طراحی نوین آن به تأیید LG OLED TV E8.کارشناسان برتر در سطح جهانی رسیده است

LG OLED TV E8به خاطر کیفیت برتر و طراحی نوین آن به تأییدکارشناسان برتر در سطح.جهانی رسیده است

ال‌جی OLED واقعیت چشم‌نواز تلویزیون.تلفیق با عناصر زیباشناختی شیشه

،تلویزیون را به سطح بالاتری ارتقا داده و به گونه‌ای بی‌نقص LG OLED TV E8
.کیفیت تصویر عالی و طراحی نوین را با هم تلفیق می‌کند

OLED ظرافت شیشه به کار رفته در آن با پیچیدگی بی‌نظیر فناوری
برای ایجاد تصویری فوق‌العاده که انگار در هوا معلق است، تناسب دارد

واقعیت چشم‌نواز
ال‌جی OLED تلویزیون تلفیق با عناصر
.زیباشناختی شیشه

تلویزیون را به سطح بالاتری LG OLED TV E8
ارتقا داده و به گونه‌ای بی‌نقص، کیفیت تصویر
.عالی و طراحی نوین را با هم تلفیق می‌کند

ظرافت شیشه به کار رفته در آن با پیچیدگی
برای ایجاد تصویری OLED بی‌نظیر فناوری
،فوق‌العاده که انگار در هوا معلق است
.تناسب دارد

OLED اطلاعات بیشتر در مورد فناوری
LG OLED TV’s Picturesque Reality. Unities with the Aesthetics of Glass. LG OLED TV’s Picturesque Reality. Unities with the Aesthetics of Glass.

.طراحی کارآمد.شگفت‌زده شوید

Design that Works. Mesmerize Yourself. Design that Works. Mesmerize Yourself.
Dolby Vision به کمک فناوری LG OLED TV E8
HDR که محبوب‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری
،که در استودیوهای اصلی هالی‌وود ارجحیت دارد
محتواهای حیرت‌انگیز را به نمایش می‌گذارد
.که یقینا تحسین همگان را بر می‌انگیزد dolby vision اطلاعات بیشتر
Dolby Vision به کمک فناوری LG OLED TV E8
HDR که محبوب‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری
،که در استودیوهای اصلی هالی‌وود ارجحیت دارد
محتواهای حیرت‌انگیز را به نمایش می‌گذارد
.که یقینا تحسین همگان را بر می‌انگیزد dolby vision اطلاعات بیشتر
Design that Works. Mesmerize Yourself. Design that Works. Mesmerize Yourself.
LG OLED TV E8, which perfectly combines glass presents an interesting paradox. LG OLED TV E8, which perfectly combines glass presents an interesting paradox.
که به گونه‌ای بی‌نقص با شیشه LG OLED TV E8»
«تلفیق می‌شود پارادوکسی جالب را به نمایش می‌گذارد ،سم کاپلان، هنرمند زندگی آرام
29 برنده عکاسی آمریکایی
LG OLED TV E8»
که به گونه‌ای بی‌نقص با شیشه
«تلفیق می‌شود پارادوکسی جالب را به نمایش می‌گذارد ،سم کاپلان، هنرمند زندگی آرام
29 برنده عکاسی آمریکایی

.تجربه صدایی بی‌نظیر.با سبک مینیمالیستی و ساده

Exquisite Sound Experience. All in Minimalistic Style. Exquisite Sound Experience. All in Minimalistic Style.
Exquisite Sound Experience. All in Minimalistic Style. Exquisite Sound Experience. All in Minimalistic Style.
60 با بلندگوهای جلویی باکیفیت LG OLED TV E8
Dolby Atmos که از فناوری Total Plus وات
بهره گرفته‌اند٬ فضای شما را با تجربه‌ای واقعا
.سینماتیک غنی می‌کند dolby atmos اطلاعات بیشتر
60 با بلندگوهای جلویی باکیفیت LG OLED TV E8
Dolby Atmos که از فناوری Total Plus وات
بهره گرفته‌اند٬ فضای شما را با تجربه‌ای واقعا
.سینماتیک غنی می‌کند dolby atmos اطلاعات بیشتر
Exquisite Sound Experience. All in Minimalistic Style. Exquisite Sound Experience. All in Minimalistic Style.

URL COPY

close copylayer
move top