از کجا خریداری کنیماز کجا خریداری کنیم

،هوش بی‌نظیر

a9 Intelligent Processor
The Brilliant Brain a9 Intelligent Procesor The Brilliant Brain a9 Intelligent Procesor

تجربه کیفیت تصویر فوق‌العاده

.بهینه‌سازی شده است LG OLED TV برای (Alpha9)α9 پردازنده هوشمند
شفافیت همراه با جزئیات بی‌نظیر، رنگ‌های زنده و عمق بیشتر در تمام تصاویر
.ارائه می‌شود α9 پردازنده هوشمند

LG OLED TV (Alpha9)α9 پردازنده هوشمند
بهینه‌سازی شده است. شفافیت همراه با جزئیات
بی‌نظیر، رنگ‌های زنده و عمق بیشتر در تمام تصاویر
.ارائه می‌شود α9 پردازنده هوشمند

Experience ultimate picture quality Experience ultimate picture quality

کاهش نویز چهار مرحله‌ای

،با فناوری پردازش چهار مرحله‌ای منحصر به فرد ال‌جی α9 ردازنده هوشمند
.با کاهش دو برابر نویز ذرات و ادغام، باعث ایجاد تصویر شفاف‌تر می‌شود

،ه منظور داشتن تصاویری شفاف‌تر
به وسیله کاهش نویز α9 پردازنده هوشمند
.ذرات و ادغام، پردازش چهار مرحله‌ای ارائه می‌کند

  • .مدل معمولی ذکر شده در اینجا به مدل‌های قبلی تلویزیون ال‌جی اشاره دارد
Quad-step Noise Reduction Quad-step Noise Reduction

ارتقاء دهنده شفافیت
بر پایه فرکانس

α9 رتقاءدهنده شفافیت پردازنده هوشمند
،با برجسته کردن حاشیه‌های سوژه اصلی در تصویر
باعث بهبود جزئیات و بافت تصویر می‌شود. این قابلیت
باعث ایجاد عمق بیشتر، جزئیات فوق‌العاده و تصاویر
.واقعی‌تر می‌شود

α9 رتقاءدهنده شفافیت پردازنده هوشمند
،با برجسته کردن حاشیه‌های سوژه اصلی در تصویر
.باعث بهبود جزئیات و بافت تصویر می‌شود

  • .ممکن است در حالت‌های تصویر خاص، این قابلیت فعال نشود
Frequency-based Sharpness Enhancer Frequency-based Sharpness Enhancer

ارتقاء دهنده عمق سوژه

ارتقاءدهنده عمق سوژه دقیقا سوژه اصلی را از تصاویر
پپس‌زمینه جدا کرده و بافت و حاشیه‌ها را آنالیز می‌کند
و در ادامه به صورت متفاوت پردازش می‌شود تا این تشخیص
واضح‌تر و حاشیه‌ها حتی دقیق‌تر شود. این عملکرد عمق
.کلی تصویر را ارتقاء داده و جزئیات پنهان را نمایش می‌دهد

به منظور نمایش جزئیات پنهان حاشیه‌ها
به منظور آنالیز α9 و بافت تصویر، پردازنده هوشمند
.دقیق تصویر و تشخیص سوژه وارد عمل می‌شود

  • .ممکن است در حالت‌های تصویر خاص، این قابلیت فعال نشود
Object Depth Enhancer Object Depth Enhancer

True Color Accuracy Pro

.نسبت به تلویزیون‌های معمولی، جدول رنگ را 7.3 برابر دقیق‌تر مورد استفاده قرار می‌دهد α9 پردازنده هوشمند
این بدان معناست که این پردازنده دارای نقاط رنگ بسیار بیشتری برای نمایش است و
.رنگ‌های واقعی بدون اعوجاج نمایش داده می‌شود

ه منظور نمایش رنگ‌های واقعی بدون اعواج، پردازنده
،نسبت به تلویزیون‌های استاندارد α9 هوشمند
.جدول رنگ را 7.3 برابر دقیق‌تر مورد استفاده قرار می‌دهد

  • .مدل معمولی ذکر شده در اینجا به مدل‌های قبلی تلویزیون ال‌جی اشاره دارد

HFR - High Frame Rates

قادر است محتوا را تا 120 فریم در ثانیه، با HFR با قابلیت α9 پردازنده هوشمند
.حفظ روان بودن تصاویر حتی در حرکات سریع پخش کند

قادر است HFR با قابلیت α9 ردازنده هوشمند
محتوا را تا 120 فریم در ثانیه، با حفظ روان بودن
.تصاویر حتی در حرکات سریع پخش کند

  • .سال 2018 در دسترس است LG OLED TV برای USB تنها از طریق ورودی HFR قابلیت
Seamless viewing with HFR Seamless viewing with HFR

مایلید با تلویزیون‌های دارای این قابلیت‌های پیشرفته آشنا شوید؟
LG OLED TV مشاهده مجموعه

مایلید با تلویزیون‌های دارای این
قابلیت‌های پیشرفته آشنا شوید؟
LG OLED TV مشاهده مجموعه

اطلاعات بیشتر

URL COPY

close copylayer
move top