از کجا خریداری کنیماز کجا خریداری کنیم
Simplicity. Perfection. Simplicity. Perfection.

.کمال در نهایت سادگی

Perfect Black. Stunning Contrast. Perfect Black. Stunning Contrast.

.مشکی مطلق. کنتراست خیره‌ کننده

.مشکی مطلق باعث نمایش بهترین کنتراست و در نتیجه امکانات بسیار زیادی می‌شود
ین سطح از کنتراست خیره‌کننده باعث افزایش عمق تمام رنگ‌ها، بروز جزئیات و ویژگی‌های
.عکس‌ها شده و تجربه تصاویر سینمایی برای شما فراهم می‌آورد

.مشکی مطلق
.کنتراست خیره‌ کننده

طیف کامل همه LG OLED TV مشکی مطلق
نگ‌ها را به نمایش می‌گذارد، جزئیات پنهان طبیعت
.را نمایش می‌دهد و زندگی را ارائه می‌دهد

بیشتر بدانید
The Brilliant Brain, α9 Intelligent Processor The Brilliant Brain, α9 Intelligent Processor

α9 هوش بی‌نظیر، پردازنده هوشمند

،بهینه‌سازی شده است. شفافیت همراه با جزئیات بی‌نظیر LG OLED TV برای (Alpha9)α9 پردازنده هوشمند
.ارائه می‌شود α9 رنگ‌های زنده و عمق بیشتر در تمام تصاویر پردازنده هوشمند

،هوش بی‌نظیر
α9 پردازنده هوشمند

LG OLED TV برای (Alpha9)α9 پردازنده هوشمند
بهینه‌سازی شده است. شفافیت همراه با
جزئیات بی‌نظیر، رنگ‌های زنده و عمق بیشتر در
.ارائه می‌شود α9 تمام تصاویر پردازنده هوشمند

بیشتر بدانید
Cinema HDR, delivering the filmmaker's vision Cinema HDR, delivering the filmmaker's vision

،4K Cinema HDR
ارائه تصاویر مدنظر فیلم‌سازان

.همان تصاویر مدنظر فیلم‌سازان را نمایش می‌دهد ،HDR ال‌جی با پشتیبانی از اکثر فرمت‌های Cinema HDR
از تجربه سینمایی HLG Pro و HDR10 Pro و نیز Technicolor پیشرفته HDR و Dolby Vision™ ا
.واقعی در خانه لذت ببرید

Technicolor پیشرفته HDR و Dolby Vision™ با
از تجربه سینمایی HLG Pro و HDR10 Pro و نیز
.واقعی در خانه لذت ببرید

  • .را به صورت پویا پردازش می‌کند HDR شرکت ال‌جی است که سیگنال HDR فناوری اختصاصی پردازش تصاویر HDR10 Pro
بیشتر بدانید
Dolby Atmos®, Cinematic sound for your home Dolby Atmos®, Cinematic sound for your home

Dolby Atmos®
تجربه صدای سینمایی در خانه

باعث ایجاد صدایی قدرتمند می‌شود که اطراف شما و حتی در Dolby Atmos®
.فضای بالای سر شما شناور است و حرکت تمام سوژه‌ها را ثبت می‌کند
.امکان‌پذیر می‌شود Dolby Atmos تجربه واقعی سینما با

Dolby Atmos®
تجربه صدای سینمایی در خانه

شما را به محیطی ®Dolby Atmos
با صدای روان در تمام اطراف شما
منتقل و تجربه صدای سینمایی واقعی
را برای شما ایجاد می‌کند

  • .هستند Dolby Laboratories علائم تجاری ،double-D و علامت Dolby Atmos
  • .است Dolby Laboratories علامت تجاری Dolby Vision
بیشتر بدانید
Infused with your living space Infused with your living space

هماهنگی فوق‌العاده با دکور منزل شما

با ضخامت بسیار کم به دیوار نصب می‌شود LG SIGNATURE OLED TV W
.تا بتوانید بهترین استفاده را از فضای منزل خود ببرید
.این تلویزیون با طراحی داخلی فضای منزل شما هماهنگ بوده و مکمل سبک زندگی شما است

هماهنگی فوق‌العاده با
دکور منزل شما

با ضخامت بسیار LG SIGNATURE OLED TV W
کم به دیوار نصب می‌شود تا بتوانید بهترین
استفاده را از فضای منزل خود ببرید. این تلویزیون با
طراحی داخلی فضای منزل شما هماهنگ بوده و
.مکمل سبک زندگی شما است

  • .عرضه شده همراه دستگاه برای راه‌اندازی این تلویزیون ضروری است AV به TV کابل اتصال
  • .ممکن است با توجه به روش نصب قابل مشاهده باشد AV به TV کابل برق و کابل
بیشتر بدانید

URL COPY

close copylayer
move top