Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

[LG G4]در حالت دوربين دستي، تعادل ميزان سفيدي را چطور كنترل كنم؟

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عملکرد
  • تلفن همراه
  • آخرین به روز رسانی 2015/06/14

How can I control WB in Manual Camera Controls?

 

در حالت دوربين دستي، تعادل ميزان سفيدي (WB) را چطور كنترل كنم؟

 

Functionعملكرد

WB (تعادل ميزان سفيدي) : براي كنترل دستي white balance (تعادل ميزان سفيدي).

بر روي دكمه ضربه بزنيد. براي تنظيم تعادل ميزان سفيدي از مدور استفاده استفاده كنيد.

وقتي در حالت Auto (خودكار) دكمه WB را فشار مي دهيد، اولين مقادير نشان داده شده، مقادير كنوني هستند.

براي بازگشت به حالت Auto (خودكار)، دكمه AUTO در بالاي مدور را فشار دهيد.

توجه: دكمه AE-L تاثيري بر WB/MF ندارد.

نوار رنگي در مدور نمايان شده و  براي راهنمايي كاربر جهت كنترل WB (ميزان تعادل سفيدي) رنگ ها را در پيش نمايش نشان مي دهد.

شماره هاي نشان داده شده در سمت چپ مدور، مقادير معمول White Balance (ميزان تعادل سفيدي) را نشان مي دهد.

مثال) لامپ فلورسنت، لامپ نئون، غيره

صرفنظر از مقادير MF, EV, ISO و SS تعادل ميزان سفيدي (WB) در حالت دستي اعمال مي شود.

                         WB control

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500