Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

[LG G4]What is Ringtone ID?

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عملکرد
  • تلفن همراه
  • آخرین به روز رسانی 2015/06/14

What is Ringtone ID?

 

 

Ringtone ID(شناسه نواي زنگ) چيست؟

       Function   عملكرد

.1 نواي زنگ (رينگ تون) بر اساس شماره تلفن تماس دريافتي به طور خودكار پخش مي شود تا شما بتوانيد مخاطب (تماس گيرنده) را شناسايي كنيد.

     براي ايجاد نواي زنگ (رينگ تون) يك الگوريتم هارموني و ساز مورد استفاده قرار مي گيرد.

     - شما مي توانيد تماس هاي دريافتي را براي Ringtone ID (شناسه نواي زنگ) دسته بندي كنيد: افراد، تماس ها، يا موارد دلخواه ( موارد دلخواه، پيش فرض است)

.2 براي انجام تنظيمات به Settings –> Sound & Notification –> Ringtone ID برويد.

3.   با دسترسي به تماس ها مي توانيد رينگ تون ها ( نواي زنگ) رابشنويد.

   

               Rington ID:Adjust setting.
 
                Rington ID:Adjust setting.

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500