Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

در گوشي جی 4 صفحه را چطور قفل كنيم؟

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عملکرد
  • تلفن همراه
  • آخرین به روز رسانی 2015/06/25

در گوشي LG G4 صفحه را چطور قفل كنيم؟

اصول قفل صفحه در LG G4

گوشي شما به منظور پيشگيري از فعال شدن تصادفي عملكردها، به طور خودكار از قفل صفحه پيش فرض دستگاه استفاده مي كند.

شما مي توانيد گوشي تان را ايمن (قفل) كنيد به طوري كه فقط خود شما قادر به دستيابي به ديتا، خريد برنامه هاي كاربردي و غيره باشيد.

براي ايمني بيشتر در برابر استفاده غيرمجاز، مي توانيد شرايطي (نظير Knock Code (رمز ضربه اي)، ترسيم طرح، شماره PIN، يا رمز عبور) را اعمال كنيد تا در هنگام باز شدن قفل، آنها خواسته شوند. همچنين مي توانيد به طور كلي قفل صفحه را برداريد.

توجه:  برخي تنظيمات، منوها يا آيكن ها ممكن است متفاوت از گوشي شما باشند و اين بستگي به نگارش نرم افزار و ارائه كننده سرويس بي سيم دارد.

.1 مراحل تنظيم قفل صفحه

 براي باز شدن قفل براي نخستين بار يا پس از غير فعال كردن مراحل باز شدن قفل پيشين، اين مراحل را اجرا كنيد.

از صفحه Home به Apps    > Settings    > Display tab > Lock screen برويد.

بر روي انتخاب قفل صفحه، ضربه بزنيد.

بر روي None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN يا  Passwordضربه بزنيد.

         -None بدون قفل صفحه، صفحه ديگر قفل نخواهد بود.

-Swipe هر گونه حركت جارويي انگشت بر روي صفحه موجب باز شدن قفل صفحه مي شود.

-Knock Code knock code (رمز ضربه اي} مختص خودتان را ايجاد نماييد. وقتي صفحه خاموش است، چنانچه همان ترتيب را در هر جايي از صفحه اجرا كنيد، مستقيماً به صفحه Home دسترسي خواهيد داشت.

موارد را مطالعه كرده و بر روي دكمه NEXT ضربه بزنيد. براي تنظيم Knock code (رمز ضربه اي) در صفحه شطرنجي 2×2 بين 3 تا 8 ضربه بزنيد سپس بر روي دكمه CONTINUE ضربه بزنيد.

توجه: از آنجايي كه احتمال فراموش كردن knock code (رمز ضربه اي) وجود دارد لازم است كه يك عدد پين پشتيبان (بك آپ) ايجاد نماييد، براي اين منظور دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال نماييد.

-Pattern : با استفاده از طرحي كه توسط انگشت تان ترسيم مي كنيد، قفل صفحه را باز كنيد. وقتي كه براي نخستين بار الگوي باز شدن قفل را تنظيم مي كنيد، دستورالعمل هايي در خصوص نحوه ايجاد آن، مشاهده خواهيد نمود.

دستورالعمل هاي آموزشي را خوانده و بر روي دكمه NEXT ضربه بزنيد. طرح را كشيده (حداقل 4 نقطه بايد به هم وصل شود) و سپس بر روي CONTINUE ضربه بزنيد.

سپس طرح را بار ديگر كشيده و بر روي دكمه CONFIRM ضربه بزنيد.

توجه: از آنجايي كه احتمال فراموش كردن طرح وجود دارد لازم است يك شماره پين پشتيبان (بك آپ) ايجاد نماييد، براي اين منظور دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال كنيد.

- PIN : با وارد نمودن يك تعداد اعدا قفل صفحه را باز مي كند. يك شماره پين (حداقل 4 رقم) وارد كنيد و بر روي دكمه CONTINUE ضربه بزنيد. براي تاييد بار ديگر شماره پين را وارد كرده و بر روي دكمه OK ضربه بزنيد.

شماره پين را بار ديگر وارد نموده و براي تاييد بر روي دكمه OK ضربه بزنيد.

- Password : با استفاده از حروف و اعداد قفل صفحه را باز مي كند. رمز عبور (حداقل 4 كاراكتر) را وارد كرده و بر روي CONTINUE ضربه بزنيد.

                         براي تاييد رمز عبور را بار ديگر وارد كرده و بر روي دكمه OK ضربه بزنيد.

2. تغيير قفل صفحه

از صفحه Home، بر روي اين موارد  Apps    > Settings    > Display tab > Lock screen ضربه بزنيد.

بر روي Select screen lock  (انتخاب قفل صفحه) ضربه بزنيد.

رمز فعلي باز شدن قفل صفحه را وارد نماييد.

بر روي None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN يا  Password ضربه بزنيد.

براي ادامه مراحل تغيير قفل صفحه، مندجات روي صفحه را دنبال كنيد.

3. در صورت فراموش كردن رمز قفل صفحه

اگر در گوشي تان حساب كاربري (اكانت) گوگل داشته باشيد، پس از 5 بار وارد نمودن رمز عبور نادرست، به روش زير مي توانيد قفل صفحه را باز كنيد:

Knock code (رمز ضربه اي) را فراموش كرده ايد؟

 پس از 5 بار وارد نمودن knock code (رمز ضربه اي) نادرست، اخطاري مبني بر 5 بار وارد نمودن knock code (رمز ضربه اي) نمايان مي شود و سپس در پايين سمت راست صفحه  دكمه a Forgot Knock code? نمايان مي شود. اخطار را خوانده و بر روي OK ضربه بزنيد.

 در صفحه بعدي يك صفحه شطرنجي 2×2 نمايان مي شود كه همان شرايط تنظيم knock code را به منظور دقيق تر وارد نمودن، ارائه مي كند.

 اگر براي بار ششم knock code (رمز ضربه اي) را اشتباره وارد كنيد، ديگر اين امكان از شما سلب شده و شما بايد با وارد كردن شماره پين پشتيبان (بك آپ) كه هنگام راه اندازي وارد نموده بوديد، اقدام نماييد. پس از وارد كردن شماره پين بر روي OK ضربه بزنيد.

 

طرح قفل صفحه را فراموش كرده ايد؟

 بر روي دكمه Forgot Pattern? در پايين سمت راست صفحه ضربه بزنيد.

 نام كاربري(ايميل) و رمز عبور مربوط به اكانت گوگل تان را وارد نماييد. بر روي Sign in ضربه بزنيد

يا

شماره پين بك آپ را كه در هنگام تنظيم ايجاد نموده بوديد را وارد نموده و بر روي OK ضربه بزنيد.

شماره پين را فراموش كرده ايد؟

 بر روي دكمه Forgot Pin? در پايين سمت راست صفحه ضربه بزنيد.

نام كاربري(ايميل) و رمز عبور مربوط به اكانت گوگل تان را وارد نماييد. بر روي Sign in ضربه بزنيد.

رمز عبور را فراموش كرده ايد؟

بر روي دكمه Forgot Pin? در پايين سمت راست صفحه ضربه بزنيد.

نام كاربري(ايميل) و رمز عبور مربوط به اكانت گوگل تان را وارد نماييد. بر روي Sign in ضربه بزنيد.

توجه: پس از باز كردن قفل صفحه با استفاده از گزينه بك آپ، اگر قفل صفحه را انتخاب نكنيد، گوشي به قفل صفحه حركت جارويي باز مي گردد.

اگر اكانت گوگل را در گوشي تان وارد نكرده باشيد يا شماره پين بك آپ ايجاد شده را به خاطر نياوريد، بايد گوشي را به تنظيمات پيش فرض كارخانه بازگردانيد.

اخطار: با بازنشاني (reset) شدن گوشي تمامي برنامه هاي كاربردي كاربر و اطلاعاتي كه از آنها بك آپ تهيه نشده است، از بين مي روند.

. فراموش كردن رمز قفل صفحه (فقط VERIZON)

اگر اكانت گوگل تان را وارد گوشي كرده باشيد، پس از 5 بار اشتباره وارد كردن رمز قفل، با روش زير مي توانيد قفل صفحه را باز كنيد:

Knock code را فراموش كرده ايد؟

 پس از 5 بار Knock code اشتباه، اخطار امنيتي نمايان مي شود. اخطار را خوانده و بر روي OK ضربه بزنيد.

 در صفحه بعد يك كادر شطرنجي 2×2 نمايان شده و همان شرايط راه اندازي Knock code نمايان مي شود تا با دقت بيشتري رمز را وارد نماييد.

 بر روي دكمه Knock code? واقع در پايين سمت راست صفحه ضربه بزنيد تا بتوانيد با استفاده از شماره پين بك آپ، قفل صفحه را باز كنيد.

پس از وارد كردن شماره پين بر روي OK ضربه بزنيد تا قفل صفحه باز  شود.

طرح، شماره پين يا رمز عبور را فراموش كرده ايد؟

پس از 5 بار وارد نمودن رمز نادرست، جمله امنيتي life is good را وارد كردهع و بر روي OK ضربه بزنيد.

اگر طرح، شماره پين بك آپ، رمز عبور را فراموش كرده ايد، بايد گوشي تان را به تنظيمات پيش فرض كارخانه بازنشاني كنيد.

اخطار: با بازنشاني گوشي به تنظيمات پيش فرض كارخانه، تمامي برنامه هاي كاربردي و اطلاعاتي كه از انها بك آپ تهيه نشده است، پاك مي شوند.

پس از 10 بار ترسيم طرح نادرست يا وارد نمودن شماره پين، رمز عبور نادرست، گوشي تان فرايند بازنشاني را انجام داده و تمامي اطلاعات تان پاك مي شود. در نهمين بار وارد كردن رمز نادرست، به شما اخطار ناموفق بودن داده خواهد شد.

 

 

. زمان قفل

تنظيم تايمر قفل باعث مي شود تا پس از سپري شدن زمان معين، گوشي به طور خودكار قفل شود. اين اقدام پس از تاريك شدن صفحه به دليل غير فعال بودن گوشي انجام مي شود.

 در صفحه Home به Apps    > Settings    > Display tab > Lock screen برويد.

بر روي Lock timer ضربه زده و يك گزينه انتخاب كنيد. صفحه گوشي پس از گذشت مدت زماني كه تعيين كرده ايد، به طور خودكار قفل مي شود.

با فشار كليد Power/Lock گوشي به سرعت قفل مي شود.

توجه: براي اين كار، قفل امنيتي بايد فعال شده باشد.

 

 

 

 

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500