Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

چگونه از صفحه كليد استفاده كنيم؟(G4)

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عملکرد
  • تلفن همراه
  • آخرین به روز رسانی 2015/06/25

در گوشي LG G4 چگونه از صفحه كليد استفاده كنيم؟

اصول صفحه كليد LG G4

در هنگام نياز به وارد كردن متن، صفحه كليد به طور خودكار بر روي صفحه گوشي نشان داده مي شود. براي نمايش صفحه كليد به طور دستي، فقط كافيست در محلي كه مي خواهيد متن را وارد نماييد ضربه بزنيد.

توجه: با توجه به نگارش نرم افزار و ارائه كننده خدمات بي سيم، تنظيمات، منوها يا آيكن ها ممكن است متفاوت باشند.

.1 صفحه كليد هوشمند ال جي

صفحه كليد هوشمند عبارت است از صفحه كليد حسي و آسان كاربرد كه عملكرد ساده و موثري را به كاربر ارائه كرده مي كند.

عملكردهاي پيشرفته عبارتند از كنترل ارتفاع صفحه كليد، شناسايي محل بر اساس پيشگويي كلمه، رفتار كاربر و كنترل آسان مكان نما.

اختصاصي نمودن صفحه كليد بر اساس نيازها

تنظيم ارتفاع و حاشيه؛ انتخاب متن چپ چين يا راست چين براي دستيابي آسان.

سازگاري Smart touch (هوشمند لمسي) براي كاهش خطاهاي تايپي

كادر دور كليد مي تواند باعث اشتباهات مكرر شود.

انتخاب و ويرايش آسان

فشار طولاني خط فاصله براي ويرايش متن بالاي صفحه كليد؛ حركت جارويي براي واژه پيشنهادي يا موقعيت مكان نما

تايپ يكنواخت

متن را در صفحه كليد وارد كنيد تا كلمه پيشنهادي مربوط به آن نمايان شود.

براي كلمه پيشنهادي سمت چپ در سمت چپ صفحه حركت رو به بالا انجام دهيد و براي كلمه پيشنهادي سمت راست در سمت راست صفحه حركت رو به بالا انجام دهيد.

2. نكات و ترفندهايي پيرامون صفحه كليد

نحوه تغيير صفحه كليد:

 اگر بيش از يك صفحه كليد نصب شده است، با باز كردن LG Keyboard ، در پانل اعلان پايين آمده و بر روي Change Keyboard ضربه بزنيد. صفحه كليد ديگري را انتخاب كنيد

يا

به صفحه Homeرفته و بر روي  Apps    > Settings    > General tab > Language & input    > tap Default ضربه بزنيد و صفحه كليد مورد نظرتان را انتخاب كنيد.

 از Google Play Store  مي توانيد صفحه كليد هاي ساخته شده توسط اشخاص ثالث را يافته و نصب كنيد.

نحوه افزودن ساير زبان ها:

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input رفته و بر روي علامت چرخ دنده واقع در سمت راست صفحه كليد ضربه بزنيد.

انتخاب زبان ورودي و نوع صفحه كليد. در كنار زبان مورد نظر تيك زده و سپس براي انتخاب نوع صفحه كليد بر روي علامت چرخ دنده مربوطه ضربه بزنيد.

روش هاي وارد كردن متن:

در صفحه كليد ال جي روش هاي گوناگوني براي وارد كردن متن وجود دارد.

QWERTY  روش پيش فرض وارد نمودن متن در صفحه كليد ال جي است.

Handwriting  به شما امكان ترسيم حروف بر روي صفحه را مي دهد تا بدين ترتيب حروف را وارد نماييد. هنگامي كه صفحه كليد ال جي باز است، علامت سمت چپ كليد فاصله را طولاني مدت فشار دهيد تا بتوانيد Pencil را انتخاب نماييد. براي استفاده از اين قابليت بايد اطلاعات زبان ورودي را دانلود و نصب نماييد. به محض نمايان شده بر روي YES ضربه بزنيد. بر روي منوي نمايان شده، بر روي زبان هاي اضافي ضربه بزنيد تا دانلود شوند. براي بازگشت به صفحه قبل بر روي كليد Back ضربه بزنيد. براي خروج از حالت Handwriting بر روي ضربه بزنيد.

Path input اماكن وارد كردن كلمه از طريق كشيدن خط بر روي تمام حروف، را مي دهد. هنگامي كه صفحه كليد باز است بر روي Settings ضربه بزنيد.

از اينكه گزينه Path input تيك خورده است مطمئن شويد.

Voice input از تشخيص صوتي گوگل استفاده كرده و سخن را به متن تبديل مي كند. زماني كه صفحه كليد ال جي باز است كليد Settings را طولاني مدت فشار داده و بر روي Microphone ضربه بزنيد.

Phone Keyboard به شما امكان استفاده از صفحه شماره گيري اعداد براي وارد نمودن حروف از طريق T9 (به طور پيش فرض) را مي دهد

 

3. تغيير ارتفاع و طرح صفحه كليد

تغيير تم، گزينه ها و تنظيمات صفحه كليد ال جي.

نحوه تغيير تم صفحه كليد

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input برويد.

بر روي علامت چرخ دنده در سمت راست صفحه كليد ال جي ضربه بزنيد يا (نام صفحه كليد ال جي در صورت موجود نبودن علامت چرخ دنده) و سپس بر روي تم صفحه كليد ضربه بزنيد.

White ③ (سفيد) يا Black(سياه) را انتخاب كنيد، سپس براي تنظيم شدن تم بر روي APPLY ضربه بزنيد.

 براي افزودن تم هاي بيشتر بر روي Download ضربه بزنيد تا از LG Smartworld دانلود شوند.

طرح صفحه كليد QWERTY  

امكان تغيير وارد كردن متن از حالت voice، handwriting, symbol keys و غيره را مي دهد.

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input برويد.

 بر روي علامت چرخ دنده در سمت چپ صفحه كليد ال جي ضربه بزنيد يا (نام صفحه كليد ال جي در صورت موجود نبودن علامت چرخ دنده) و سپس بر روي Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout ضربه بزنيد.

براي افزودن يا حذف يا تغيير ترتيب، گزينه مورد نظر را انتخاب كرده و بكشيد. براي بازنشاني طرح صفحه كليد به پيش فرض بر روي ضربه بزنيد. بر روي كليد ضربه زده و گزينه  مورد نظر براي نمايش را انتخاب كنيد.

صفحه كليد جامع

كليد اعداد را در رديف بالاي صفحه كليد نشان مي دهد.

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input برويد.

بر روي علامت چرخ دنده در سمت راست صفحه كليد ال جي ضربه بزنيد يا (نام صفحه كليد ال جي در صورت موجود نبودن علامت چرخ دنده) و سپس بر روي Keyboard height and layout   ضربه بزنيد.

بر روي   Extended keyboard تيك بزنيد.

 ارتفاع صفحه كليد

به شما امكان تنظيم ارتفاع صفحه كليد را مي دهد.

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input برويد.

بر روي علامت چرخ دنده در سمت راست صفحه كليد ال جي ضربه بزنيد يا (نام صفحه كليد ال جي در صورت موجود نبودن علامت چرخ دنده) و سپس بر روي Keyboard height and layout   ضربه بزنيد.

بر Keyboard height روي ضربه بزنيد، سپس براي تنظيم ارتفاع دستگيره را به بالا يا پايين بكشيد. پيش از اعمال تغييرات، صفحه كليد را امتحان كنيد. براي بازنشاني به طرح صفحه كليد پيش فرض بر روي    ضربه بزنيد.

براي اعمال تغييرات كليد   Done بر روي صفحه كليد ضربه بزنيد.

نوع صفحه كليد عريض

به شما امكان انتخاب صفحه كليد عريض در حالت  landscape viewرا مي دهد.

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input برويد.

بر روي علامت چرخ دنده در سمت راست صفحه كليد ال جي ضربه بزنيد يا (نام صفحه كليد ال جي در صورت موجود نبودن علامت چرخ دنده) و سپس بر روي Keyboard height and layout   ضربه بزنيد.

 در حالت landscape (نماي عرضي يا افقي) گزينه صفحه كليد را انتخاب كنيد و بر روي APPLY ضربه بزنيد.

Split Keyboard

در نماي  landscape امكان تقسيم صفحه كليد را مي دهد.

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input برويد.

بر روي علامت چرخ دنده در سمت راست صفحه كليد ال جي ضربه بزنيد يا (نام صفحه كليد ال جي در صورت موجود نبودن علامت چرخ دنده) و سپس بر روي Keyboard height and layout   ضربه بزنيد.

بر روي Split keyboard تيك بزنيد. هنگامي كه صفحه كليد ال جي در حالت landscape   باز است، دو انگشت تان را در مركز صفحه كليد قرار دهيد و به بيرون بكشيد.   براي بازگشت به حالت عادي، دو انگشت تان را در بيرون صفحه كليد قرار داده و به داخل بكشيد.

One-handed operation

براي استفاه آسان تر توسط يك دست به شما امكان تنظيم موقيعت صفحه كليد را مي دهد.

از صفحه Home به  Apps    > Settings    > General tab > Language & input برويد.

بر روي علامت چرخ دنده در سمت راست صفحه كليد ال جي ضربه بزنيد يا (نام صفحه كليد ال جي در صورت موجود نبودن علامت چرخ دنده) و سپس بر روي Keyboard height and layout   ضربه بزنيد.

بر روي One-handed operation تيك بزنيد. براي تنظيم يك انگشت تان را از سمت راست يا چپ صفحه كليد، به سرعت حركت دهيد.

 

 

4. تنظيمات صفحه كليد

Auto-correction(اصلاح خودكار)

به شما امكان تنظيم سطح صفحه كليد در خصوص اصلاح كلمات تايپ شده تان را مي دهد. بر روي Auto-correction ضربه زده و از گزينه هاي نمايان شده يكي را انتخاب كنيد.

پيشنهاد كلمه

براي فعال شدن اين عملكرد بر روي سوييچ   ضربه بزنيد. براي تنظيمات و گزينه هاي بيشتر بر روي Word suggestion ضربه بزنيد.

More

براي تنظيمات و گزينه هاي بيشتر بر روي Word suggestion ضربه بزنيد.

 

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500