AV096MTQ

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Video Contents
  عیب یابی
  نشتي آب از دستگاه بيروني
 • Document Contents
  عیب یابی
  دستگاه كنترل از راه دور كار نمي كند. چرا؟
  دستگاه كنترل از راه دور كار نمي كند. چرا؟ ◄ زماني كه دستگاه كنترل از راه دور فقط در نزديكي كولر گازي كار مي كند. علتدستگاه كنترل از راه دور فقط در نزديكي كولر گازي كار مي كند. ايرادوقتي فاصله دستگاه كنترل از راه دور از كولر گازي زياد باشد، ...
 • Document Contents
  عیب یابی
  دستگاه در حالت سرمایش کار نمی کند
  ابتدا باید چک شود حالت سرمایش روی کنترل انتخاب شده است است یا نه ؟( شکل برف روی کنترل )1- دما در مد سرمایش بین 18درجه تا 30ذرجه سانتی گراد قابل انتخاب می باشد ، هرچهبه دمای 18 درجه نزدیک شویم ، برودت(سرما) بیشتر تولید می گردد .2- در مدل های...
 • Document Contents
  عیب یابی
  در هنگام استفاده از كولر گازي چشم ها دچار التهاب و سوزش مي شوند. چرا؟
  در هنگام استفاده از كولر گازي چشم ها دچار التهاب و سوزش مي شوند. چرا؟ ايراددر هنگام استفاده از كولر گازي چشم ها دچار التهاب و سوزش مي شوند. چرا؟ ايراد1) اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه كولر گازي در سالن آرايش زيبايي، داروخانه يابيمارستان مو...
 • Document Contents
  عیب یابی
  براي محفاظت از دستگاه بيروني چه كار بايد كرد؟
  براي محفاظت از دستگاه بيروني چه كار بايد كرد؟ دستگاه بيروني در معرض باران و ساير موارد است ايراددستگاه بيروني در معرض برف و باران است. حل مشكل1. از انجايي كه دستگاه بيروني مانند اتومبیل براي استفاده در خارج از منزل طراحيشده است، بنابر اين ب...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا پس از خاموش كردن دستگاه داخلي، دستگاه بيروني همچنان به كاركردن ادامه مي دهد؟
  چرا پس از خاموش كردن دستگاه داخلي، دستگاه بيروني همچنان به كاركردن ادامه مي دهد؟ ايراددستگاه بيروني حتي پس از خاموش كردن دستگاه داخلي به كاركردن ادامه مي دهد. علتپس از خاموش شدن فن (دستگاه داخلی ) ، پروانه فن بلافاصله متوقف نمي شود.پس از خا...
موارد بیشتر