Skip to Contents
بستن

پشتیبانی محصول

دریافت پشتیبانی برای محصولات ال جی

آخرین اطلاعات در مورد این محصول را بررسی نمایید.

32CS5600
 • سیستم‌های صوتی و تصویری
 • تلویزیون‌ها
 • 32CS5600

32CS5600

دفترچه های راهنما & اسناد

برای كسب اطلاعات فنی دقیق در خصوص قابلیت ها، مشخصات، نصب و استفاده از محصول ال جی، لطفآ به دفترچه راهنما و سایر مدارك موجود این محصول مراجعه نمایید.

اگر برنامه نمایشگر ندارید، برای دانلود بر روی لینك كلیك كنید.
 • دفترچه ی راهنما

  دفترچه های راهنما اطلاعات مربوط به محصول را ارائه می كنند
 • راهنمای كاربر

  این دفترچه راهنما نحوه استفاده ازمحصول را شرح می دهد.

نرم افزار

 • به روز رسانی نرم افزار

  به روز رسانی نرم افزار از قبیل به روز رسانی درایورهای دستگاه و به روز رسانی فرم ور (Firmware) فقط برای مدل های مشخص شده می باشد. برای مشخص شدن این كه دستگاه تان به روز رسانی را پشتیبانی می كند یا خیر به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه نمایید.

  SmartShare PC SW مرجع

  SmartShare

  [PC requirement for installing LG SmartShareTM]
   
  CPU  Minimum spec     : Intel Pentium4 2.0G uper / AMD Sempron 2000 uper
         Recommended spec : Intel Pentium Dual Core uper / AMD Sempron 64x2 uper
  RAM Minimum spec     : 1GB uper 
          Recommended spec : 2GB uper
  VGA Minimum spec     : Memory 64MB, Resolution 1024*768 uper, Video card 16bit uper
          Recommended spec : Memory 128MB, Resolution 1024*768 uper, Video card 16bit uper
  HDD  200MB uper
  OS   Windows XP (Service pack 2 uper), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
         l  Windows Media Player : 11.0.5721.5280 uper
   
  Network  100MB Ethernet, Wireless Lan WLAN(IEEE 802.11g) uper  Software File(Version 03.40.14) مرجع

  The latest firmware file for upgrade

  [Applicable Model]
  22CS460-TA
  22CS461-TB
  22CS470-TA
  22LS3500-TB
  22LS3700-TB
  26CS460-TA
  26CS460Y-TA
  26CS461-TB
  26CS470-TA
  26LS3500-TB
  26LS350Y-TB
  26LS3700-TB
  32CS460-TA
  32CS460Y-TA
  32CS461-TB
  32CS470-TA
  32CS560-TD
  32CS560Y-TD
  32LM3400-TB
  32LM340Y-TB
  32LM3410-TC
  32LM5800-TC
  32LS3400-TA
  32LS340Y-TA
  32LS3450-TA
  32LS345Y-TA
  32LS3500-TB
  32LS350Y-TB
  32LS3590-TC
  32LS359Y-TC
  32LS3700-TB
  32LS4600-TA
  32LS460Y-TA
  32LS4610-TC
  37CS560-TD
  37CS560Y-TD
  42CS460-TA
  42CS460Y-TA
  42CS461-TB
  42CS470-TA
  42CS560-TD
  42CS560Y-TD
  42LM3400-TB
  42LM340Y-TB
  42LM3410-TC
  42LM5800-TC
  42LM580Y-TC
  42LS3400-TA
  42LS340Y-TA
  42LS3450-TA
  42LS345Y-TA
  42LS4600-TA
  42LS460Y-TA
  42LS4610-TC
  47CS560-TD
  47CS560Y-TD
  47LM4600-TB
  47LM4610-TC
  47LM4650-TB
  47LM5800-TC
  47LM580Y-TC
  47LS4600-TA
  7LS460Y-TA
  47LS4610-TC
  55LM4610-TC
  55LM4650-TB
  55LM5800-TCویدئوهای آموزشی