Skip to Contents
بستن

پشتیبانی محصول

دریافت پشتیبانی برای محصولات ال جی

آخرین اطلاعات در مورد این محصول را بررسی نمایید.

42LB5820
 • سیستم‌های صوتی و تصویری
 • تلویزیون‌ها
 • 42LB5820

42LB5820

دفترچه های راهنما & اسناد

برای كسب اطلاعات فنی دقیق در خصوص قابلیت ها، مشخصات، نصب و استفاده از محصول ال جی، لطفآ به دفترچه راهنما و سایر مدارك موجود این محصول مراجعه نمایید.

اگر برنامه نمایشگر ندارید، برای دانلود بر روی لینك كلیك كنید.
 • دفترچه ی راهنما

  دفترچه های راهنما اطلاعات مربوط به محصول را ارائه می كنند
 • راهنمای كاربر

  این دفترچه راهنما نحوه استفاده ازمحصول را شرح می دهد.
 • راهنمای راه اندازی سریع

  راهنمایی است كه به شما كمك می كند، دستگاه تان را سریع تر راه اندازی كنید.

نرم افزار

 • به روز رسانی نرم افزار

  به روز رسانی نرم افزار از قبیل به روز رسانی درایورهای دستگاه و به روز رسانی فرم ور (Firmware) فقط برای مدل های مشخص شده می باشد. برای مشخص شدن این كه دستگاه تان به روز رسانی را پشتیبانی می كند یا خیر به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه نمایید.

  SW File(Version 04.04.22) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly مرجع

  Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly

  * SW information 

  1. Improvement 
   1) Disable the skype due to spec out.

  2. Applicable model list 
  32LB5820-TB
  42LB5820-TB
  50LB5820-TB
  55LB5820-TB
  60LB5820-TB
  65LB5840-TA
  47LB5820-TB
  32LB582B-TB
  32LB582D-TB
  32LB582T-TB
  39LB5820-TB
  39LB582T-TB
  42LB582T-TB
  47LB5820-TB
  50LB582T-TB
  65LB5840-TA
  65LB5840-TA
  50LB5800-TA
  55LB5800-TA
  47LB5800-TA
  32LB580V-TA
  42LB580V-TA
  55LB580V-TA
  32LB582Y-TB 
  32LB589Z-TB
  39LB589Y-TB
  42LB582Y-TB 
  42LB589Y-TB
  47LB582Y-TB
  50LB589Y-TB
  55LB589Y-TB
  60LB589Y-TB

  3. Release History 
  [04.03.02]
  1. Apply Terms 2.0
  2. Improve Membership Usability
  3. etc.

  [04.04.02]
  1. Netflix ESN Key Re-Download
  2. DailyMotion Website player bug fix

  [04.04.03]
  1. Netflix 4.1.5 SDK Upgrade

  [04.04.05]
  1. Improve that Netflix is not working

  [04.04.22]
  1. Disable the skype due to spec out.  Software File (Version 04.04.03) مرجع

  The latest firmware file for upgrade

  32LB5820-TB
  42LB5820-TB
  50LB5820-TB
  55LB5820-TB
  60LB5820-TB
  65LB5840-TA
  47LB5820-TB
  32LB582B-TB
  32LB582D-TB
  32LB582T-TB
  39LB5820-TB
  39LB582T-TB
  42LB582T-TB
  47LB5820-TB
  50LB582T-TB
  65LB5840-TA
  65LB5840-TA
  50LB5800-TA
  55LB5800-TA
  47LB5800-TA
  32LB580V-TA
  42LB580V-TA
  55LB580V-TA
  32LB582Y-TB 
  32LB589Z-TB
  39LB589Y-TB
  42LB582Y-TB 
  42LB589Y-TB
  47LB582Y-TB
  50LB589Y-TB
  55LB589Y-TB
  60LB589Y-TBویدئوهای آموزشی