Skip to Contents
بستن

پشتیبانی محصول

دریافت پشتیبانی برای محصولات ال جی

آخرین اطلاعات در مورد این محصول را بررسی نمایید.

49UM7340PVA
 • سیستم‌های صوتی و تصویری
 • تلویزیون‌ها
 • 49UM7340PVA

49UM7340PVA

دفترچه های راهنما & اسناد

برای كسب اطلاعات فنی دقیق در خصوص قابلیت ها، مشخصات، نصب و استفاده از محصول ال جی، لطفآ به دفترچه راهنما و سایر مدارك موجود این محصول مراجعه نمایید.

اگر برنامه نمایشگر ندارید، برای دانلود بر روی لینك كلیك كنید.
 • دفترچه ی راهنما

  دفترچه های راهنما اطلاعات مربوط به محصول را ارائه می كنند
 • راهنمای كاربر

  این دفترچه راهنما نحوه استفاده ازمحصول را شرح می دهد.
 • راهنمای راه اندازی سریع

  راهنمایی است كه به شما كمك می كند، دستگاه تان را سریع تر راه اندازی كنید.

نرم افزار

 • به روز رسانی نرم افزار

  به روز رسانی نرم افزار از قبیل به روز رسانی درایورهای دستگاه و به روز رسانی فرم ور (Firmware) فقط برای مدل های مشخص شده می باشد. برای مشخص شدن این كه دستگاه تان به روز رسانی را پشتیبانی می كند یا خیر به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه نمایید.

  SW File (Version 04.70.03) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly مرجع

  Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly

  * SW information 

  1. Improvement 
   1) Apple Airplay2 & HomeKit service 
   2) TV Voice assistant using mobile LG TV plus App 
   3) Adding Voice assistant feature in Netflix 
   4) Enhancement to Amazon Alexa service 
   5) Enhancement to Home Dashboard 

  2. Applicable model list 
  43UM7340PVA 
  49UM7340PVA
  50UM7340PVA
  55UM7340PVA
  65UM7340PVA
  55UM7100PVB
  60UM7100PVB
  65UM7100PVB
  43UM7100PTA
  49UM7100PTA
  55UM7100PTA
  60UM7100PTA
  49UM7290PTD
  55UM7290PTD
  65UM7290PTD
  43UM7300PTA
  49UM7300PTA
  50UM7300PTA
  55UM7300PTA
  65UM7300PTA
  70UM7300PTA
  43UM7400PTA  
  49UM7400PTA
  50UM7400PTA
  55UM7400PTA
  65UM7400PTA
  60UM7150PTA
  43UM7290PTF
  49UM7310PVD
  49SM8100PTA
  55SM8100PTA
  65SM8100PTA
  50UM7600PVA
  49SM8100PVA
  55SM8100PVA
  65SM8100PVA
  55UM7660PVA
  65UM7660PVA
  50UM7700PTA
  43UM7780PTA
  55UM7600PTA
  65UM7600PTA
  43UM7600PTA
  50UM7600PTA
  75UM7600PTA
  75UM7580PVA
  75UM7500PTAویدئوهای آموزشی