„LG Electronics“ (LG) pradėjo vykdyti veržlią iniciatyvą „Zero Carbon 2030“, kuria įsipareigojo per 12 metų pasauliniu mastu savo veikloje pasiekti nulinį anglies dioksido išskyrimo lygį.

Laikydamasi savo platesnės darnaus verslo strategijos, LG imsis įvairių anglies dioksido mažinimo bei atsinaujinančiosios energijos iniciatyvų, kuriomis sieks savo pasaulinį 2017 metais buvusį anglies taršos lygį sumažinti 50 procentų. Šis siekis LG priartins prie pagrindinio tikslo – anglies dioksido kiekio neutralizavimo subalansuojant anglies dioksido išskyrimą ir jo šalinimą, taip pasiekiant nulinį grynąjį CO2 pėdsaką.

Įgyvendindama įvairias strategines iniciatyvas, įmonė iki 2030 metų pabaigos savo gamyklose visame pasaulyje išmetamą anglies dioksido kiekį nuo 2017 metais užfiksuotų beveik 2 milijonų tonų sumažins iki 960 000 tonų. Apkarpyti gamybos proceso metu išskiriamą anglies dioksido kiekį LG planuoja plėtodama labai veiksmingas sistemas ir technologijas, skirtas šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms mažinti.

Pasitelkdama saulės energiją naudojančius gaminius, LG išplėtos atsinaujinančių išteklių energijos sistemas, taip pat anglies dioksido išmetimui mažinti aktyviai naudos savus technologinius verslo verslui sprendimus, pvz., labai veiksmingus aušintuvus ir energijos valdymo sistemas (EVS).

Be to, plėtodama Švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) projektus, LG tikisi pelnyti patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (PTMV). Tokios toliaregiškos ŠPM iniciatyvos, kylančios ekonomikos šalyse, skatina švarią plėtrą, nes verslams, įsipareigojusiems mažinti anglies dioksido išmetimą, suteikiama galimybė savo kapitalą ir technologijas naudoti ir taikyti įgyvendinant taršos mažinimo projektus besivystančiose šalyse. Norint pelnyti PTMV, kurie po nuodugnaus įvertinimo yra skiriami pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK), tokie projektai yra ypač svarbūs.

2015 metais tapusi pirmąja PTMV pelniusia buitinių prietaisų gamintoja, LG praskynė kelią itin veiksmingų namų apyvokos prietaisų naudojimui ir įtvirtino savo, kaip aplinka besirūpinančios novatorės, reputaciją. Iki 2018 metų pabaigos savo ŠPM iniciatyvomis LG buvo užsitikrinusi iš viso 340 000 tonų PTMV.

„Mūsų įsipareigojimas kovoti su pasauline klimato kaita yra nepajudinamas. Progresyvūs LG žingsniai mažinant anglies dioksido taršą darbovietėse visame pasaulyje, kaip ir daugybė kitų rengiamų JT ŠPM projektų, įrodo nesvyruojantį įmonės įsipareigojimą pirmauti užtikrinant ekologinį tvarumą“, – teigė „LG Electronics“ aplinkosaugos viceprezidentas Lee Young-jae.