Skip to Contents
Aizvērt

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

Uzziniet par produktu uzstādīšanu, uzturēšanu un traucējumu novēršanu, izmantojot mūsu meklēšanas iespējas.

Attēls — Izmēru attiecība (Smart)

  • Citi
  • Citi
  • Traucējummeklēšana
  • Televizori
  • Pēdējoreiz atjaunināta 27/06/2014

 

Attēls — Izmēru attiecība (Smart)

 

 è è Attēls è Izmēru attiecība

 

 

16:9

  - Izmaina attēla proporcijas, lai iegūtu 16:9 formāta ekrānu.

 

Just Scan

  - Tiek parādīts augstas kvalitātes attēls bez zudumiem.

    PIEZĪME: funkcija „Tikai skenēt” ir pieejama DTV/HDMI/komponenta (vairāk par 720p) režīmā.

 

Pilns ekrāns

  - Var regulēt pilnekrāna attēla platuma un garuma proporcijas. Pilnekrāna attēlu var parādīt ar attēla izmēru attiecību 4:3 vai 14:9, neveicot izmaiņas DTV ievades dēļ.

 

Iestata programma

  - Atkarībā no ienākošā signāla ekrāna izmēru attiecības mainās uz 4:3 vai 16:9.

 

4:3

  - Izmaina attēla proporcijas, lai iekļautos 4:3 formāta ekrānā.

 

14:9

  - Var skatīt attēlus vai televīzijas programmas ar izmēru attiecību 14:9. Attēls var likties līdzīgs izmēru attiecībai 4:3, tomēr attēls var pārvietoties augšup un lejup.

 

Zoom

  - Pielāgo attēlu ekrāna platumam. Attēla augšdaļa un apakšdaļa var būt nogriezta.

 

Zoom 2

  - [Tikai SBTVD vajadzībām] Attēls tiek mainīts, lai atbilstu ekrāna platumam. Tomēr attēla augstums netiek mainīts.

 

Cinema Zoom

  - Attēls tiek formatēts, pielāgojot to platekrāna formātam (2,35:1), un palielināts atbilstoši izmēru attiecībai.

 

 

- Iestatījumi var mainīties atkarībā no televizora modeļa vai iegādes valsts. 
Lūdzam pievērst uzmanību — ja tiek rādīts nekustīgs attēls vai ilgstoši tiek lietota izmēru attiecība 4:3, attēls var tikt iededzināts ekrānā.
- Pieejamie attēla izmēri var atšķirties atkarībā jo ienākošā signāla.
- HDMI datora ievadei var atlasīt tikai izmēru attiecības 4:3 un 16:9.
- [Modeļiem, kas atbalsta 2160p izšķirtspēju] 2160p signālam un datora 3840 x 2160 pikseļu izšķirtspējai izmēru attiecība tiek iestatīta uz „Tikai skenēt”.

 

 

 

Atsauksmes par rakstu

1. Kā Jūs kopumā apmierina šī raksta lietderība?
1.1. Kāpēc šis raksts neatrisināja Jūsu problēmu?

Atlikušais zīmju skaits: 500 / 500