Lai varētu lietot mūsu LG.com mājaslapu kā nākas, Jums jāizmanto cits tīmekļa pārlūks vai arī jāatjaunina Internet Explorer uz jaunāku (IE9 vai jaunāku) versiju.

LG.com mājaslapā tiek izmantots atsaucīgs dizains, lai sniegtu ērtāku lietošanas pieredzi, kas atbilst Jūsu ierīces ekrāna izmēram. Lai izbaudītu labāko iespējamo LG.COM pieredzi, lūdzu, ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus.

Ja izmantojat Internet Explorer 8 vai vecāku versiju, Jums būs jāizmanto cits pārlūks, piemēram, Firefox vai Chrome, vai jāatjaunina Internet Explorer uz jaunāku (IE9 vai jaunāku) versiju.

Ja izmantojat Internet Explorer 9 vai jaunāku versiju, izslēdziet Internet Explorer pārlūka saderības skata (Compatibility View) iestatījumus, veicot turpmāk minētās darbības.

  • Ar labo klikšķi nospiediet uz pārlūka un pārliecinieties, ka ir izvēlēta opcija Menu Bar
  • Izvēlieties Tools izvēlnes joslā un tad izvēlieties Compatibility View settings
  • Uznirstošajā izvēlnē noņemiet atzīmes visos trīs lodziņos un klikšķiniet, un aizveriet logu.
  • Jūsu pārlūka logs automātiski tiks pārlādēts un būs gatavs lietošanai
Pāriet uz satura rādītāju

LG apņemas līdz 2030. gadam vērienīgi samazināt oglekļa dioksīda izmešus

24.05.2019

Tiek plānoti siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu un oglekļa dioksīda izmešu samazināšanas projekti.

LG Electronics (LG) ir uzsācis vērienīgu iniciatīvu - “Zero Carbon 2030 (“Oglekļa dioksīds – nulle 2030”), apņemoties 12 gadu laikā visā pasaulē samazināt savā darbībā radītos oglekļa dioksīda izmešus līdz neitrālam līmenim.

Īstenojot savu plašāko ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stratēģiju, LG meklēs veidus, kā par 50% salīdzinājumā ar 2017. gada rādītājiem samazināt savā darbībā radītos oglekļa dioksīda izmešus visā pasaulē, īstenojot dažādas oglekļa dioksīda samazināšanas aktivitātes  un atjaunojamās enerģijas iniciatīvas. Šie centieni palīdzēs tuvināt LG mērķim – samazināt oglekļa dioksīda izmešus līdz neitrālam līmenim. 

Iniciējot dažādas stratēģijas, LG līdz 2030. gada beigām samazinās oglekļa dioksīda izmešus savās ražotnēs visā pasaulē no nepilniem diviem miljoniem tonnu, kas reģistrētas 2017. gadā, līdz 960 tūkstošiem tonnu. LG plāno paplašināt savas augstās efektivitātes iekārtas un tehnoloģijas, kas veidotas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanai.

LG paplašinās atjaunojamās enerģijas iekārtas, izmantojot Saules enerģijas produktus un aktīvi lietojot savus tehnoloģiju risinājumus sadarbībai starp uzņēmumiem, piemēram, augstas efektivitātes saldētavas un Enerģijas vadības sistēmas (Energy Management Systems), lai samazinātu oglekļa dioksīda izmešus.

Turklāt, paplašinot savus Tīras attīstības mehānisma (Clean Development Mechanism) projektus, LG plāno nodrošināt Sertificētu izmešu samazinājuma (Certified Emission Reduction) apliecinājumu. Šādas uz nākotni vērstas Tīrās attīstības mehānisma iniciatīvas veicina izaugsmi jaunattīstības valstīs, ļaujot uzņēmumiem, ar saistībām par oglekļa dioksīda samazinājumu, īstenot izmešu samazināšanas projektus, izmantojot savu kapitālu un tehnoloģijas. Tādi projekti ir būtiski, lai saņemtu Sertificētu izmešu samazinājuma apliecinājumu, ko pēc rūpīga novērtējuma izsniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata izmaiņām (UNFCC).

Kā pirmais sadzīves tehnikas ražotājs, kas 2015. gadā saņēmis CER apliecinājumu, LG ir bruģējis savu ceļu uz augstas efektivitātes sadzīves tehnikas izmantošanu un nostiprinājis videi draudzīgas kompānijas celmlauža statusu. Līdz 2018. gada beigām LG, izmantojot CDM iniciatīvas, ir nodrošinājis 340 tūkstošus tonnu sertificēta izmešu samazinājuma.

“Mūsu apņēmība cīņā pret pasaules klimata izmaiņām ir nelokāma. LG progresīvā virzība uz oglekļa dioksīda izmešu samazināšanu darba vietās visā pasaulē, daudziem Apvienoto Nāciju Organizācijas CDM projektiem vēl esot izstrādes procesā, apliecina kompānijas neatlaidību kļūt par vides ilgtspējas līderi,” sacīja LG Electronics viceprezidents vides drošības jautājumos Lī Jongdžē (Lee Young-jae).