Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un pēdējos piecos gados televizora attēla un skaņas kvalitāte ir tikusi ievērojami uzlabota. Brīžos, kad medijos parādās informācija par jaunām un neredzē-tām tehnoloģijām un iespējām, daudzi to uztver skeptiski, jo pastāv informācijas trūkums, kas veicina negatīvus pieņēmumus un pat aizspriedumus par šādu uzlabojumu nepieciešamību. Šis apgalvojums ir saprotams, un tā ir normāla reakcija jauno tehnoloģiju ieviešanas procesā. 

Tehnoloģijas un dizains

Vēl pirms dažiem gadiem viens no galvenajiem kritērijiem televizoru iegādē bija ekrāna rāmja lielums un paša televizora biezums. Jo plānāks televizors un mazāks tā rāmis, jo lielāka vēlme to iegādāties, tomēr situācija ir mainījusies un vēl turpina mainīties. Mūsdienu televizoru ek-rāna rāmis un biezums, pateicoties uzlabotām LED tehnoloģijām – NanoCell TV vai QLED – neatkarīgi no tā cenas, ir pietiekoši plāns, lai tas vairs nebūtu būtisks kritērijs lēmuma pieņem-šanas laikā par labu televizora iegādei. No iepriekšējo gadu dizaina populārākajām iezīmēm ir palikusi tikai televizora kāja, kuras forma un dizains ir ļoti daudzveidīgs.

Pateicoties uzlabotajām ražošanas tehnoloģijām, mūsdienu tehnologi spēj radīt aizvien lielāku TV ekrānu par pieejamu cenu. Vadoties pēc pēdējo gadu laikā pārdotajiem televizoriem, var secināt, ka vidējais ekrāna lielums ir palielinājies vairāk kā par 10 collām. Liela nozīme ir mi-nimālistiskām detaļām un izvēlētajiem materiāliem. Jo vairāk tiek izmantots metāls vai kāds cits augstākās klases jeb premium materiāls, jo vairāk tas apliecina augsto televizora cenu un arī kopējo vērtību.

Jaunās paaudzes tehnoloģija OLED, kura arvien plašāk sāk parādīties veikalos arī Latvijā, sniedz vairāk iespējas televizoru dizaineriem variēt ar formu un vieglumu. Viena no lielākajām priekšrocībām ir nevainojama attēla kvalitāte, īpaši īstā melnā krāsa un tās kvalitātes noturība pie dažādiem izliekumiem, ar ko ir grūti konkurēt pat mūsdienīgajiem LED televizoriem. Nā-kotnes TV dizainam piemitīs dažādas formas, izmēri, kuri tiks pielāgoti konkrēta mājokļa uni-kālajam interjeram. Tagad televizors vairāk kļuvis par interjera objektu ar papildu vērtību ik-dienā, tas vairs nav tikai tehnikas vienība ar konkrētu funkciju. Jau tagad  pārdošanā ir nonācis LG televizors, kurš vajadzības gadījumā sarullējas, un ekrāns vairs nav fiksēts, kā esam piera-duši, vai arī televizors ar skaņas atveidi, ko veido vibrācijas no ekrāna.

Attēla kvalitāte

Gadiem ejot, mums šī brīža attēls liekas gana kvalitatīvs, tomēr, ja mēs paskatāmies video sa-turu, kuru skatījāmies pirms vairākiem gadiem, tad saprotam, ka uzlabojumi ir acīmredzami. Ne vienmēr attēla kvalitātes uzlabojumi ir saistīti ar izvēlēto ekrāna tehnoloģiju. Līdz ar Smart TV televizoru ienākšanu mūsu dzīvē, televizoros viena no galvenajām sastāvdaļām ir proce-sors, kas veic skatītājiem nemanāmus, bet svarīgus attēla uzlabojumus. LG televizoru gadīju-mā tas ir α inteliģentais procesors, kurš samazina attēla trokšņus, padara spilgtākas attēla deta-ļas un uzlabo kontrastu, kur tas ir nepieciešams.

Attēla izšķirtspēja ir viens no būtiskākajiem kritērijiem. Vēl nesen 4K attēla kvalitāte televizo-ram šķita kā maznozīmīgs kritērijs satura trūkuma dēļ. Tomēr jau šodien 4K saturs ir pieejams parastos viedtālruņos un 8K izšķirtspēja lielizmēra ekrānos, kas ir vērtējams kā liels uzlabo-jums, bet  saturs, atbilstošs šādai kvalitātei, sekos tikai tuvākajos gados.

Īsumā paskaidrojot – sākumā tiek radīti televizori ar jaunām iespējām un tikai pēc tam parādās saturs, kuru var skatīties pietiekami daudz skatītāju. Saturs tiek ražots auditorijai, bet, ja audi-torija to nespēj redzēt tehnisku iemeslu dēļ, tad tā ražošana nav ekonomiski un arī racionāli pamatota. Iegādājoties jaunu televizoru, ir jāatceras, ka šī investīcija ir uz daudziem gadiem, kuru laikā satura kvalitāte būs jau citā līmenī, tādējādi mēs investējam nākotnē un paredzama-jā satura kvalitātē. 

Jau tagad un neapšaubāmi arī tuvākajā nākotnē par attēla kvalitāti rūpēsies mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kuras bez skatītāja līdzdalības noteiks saturu un veiks visas nepieciešamās darbī-bas, lai attēls un skaņa kļūtu vēl kvalitatīvāka un skatītāja acij tīkamāka. Galvenā mākslīgā intelekta priekšrocība ir spēja analizēt ne tikai satura avotu, bet pašu ainu, ko tas attēlo, un uzlabot to atkarībā no objektiem, kuri tajā ir redzami.

Mājas izklaide un saturs

Mūsdienu modernā televīzija vairs neaprobežojas ar parastu arhīva pieejamību, tā ļauj izvēlē-ties saturu, kuru mēs vēlamies skatīties noteiktā laikā. Televizors arī vairs nekalpo kā tikai ek-rāns, bet tas kļūst par mājas izklaides un informatīvo centru, ar kura starpniecību tiek iegūta aktuālā informācija par mājā notiekošo. Jau tagad ir iespējams to savienot ar veļas mazgājamo mašīnu un saņemt īsziņu par mazgāšanās cikla beigām, vai arī mainīt apgaismojumu telpās pēc savām vēlmēm. Jau drīz varēsim redzēt savas mājas elektrības patēriņu viegli uztveramā vizuālā veidā televizorā vai ieskatīsimies, kas pieklauvējis pie ārdurvīm. Daudzas no šīm lietām jau ir pieejamas viedtālruņos, tomēr daļu no tām ir ērtāk skatīties uz lielāka ekrāna, piemēram, lai nav jāmeklē savs viedtālrunis ik reizi, kad tas ieskanas. 

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas izpētīs mūsu paradumus, piemeklēs īsto saturu un pasniegs to īstajā brīdī. Pateicoties mūsdienu straumēšanas servisu daudzveidībai, satura daudzums vairs nav problēma. Lielākais izaicinājums ir atrast nepieciešamo. Mākslīgā intelekta mašīnmācīša-nās tehnoloģijas mēģinās atvieglot mūsu ikdienu, kurā svarīgu lomu ieņems arī  balss vadība, kas pakāpeniski sāks būt pieejama dažādās pasaules valodās.