Continue to content
  • Bedrijven geven prioriteit aan duurzaamheid en kijken anders naar winst, consumenten en de planeet.
  • LG vormt strategische partnerschappen met milieubewuste bedrijven voor duurzame oplossingen.
  • De samenwerkingen van LG hebben dankzij duurzame initiatieven invloed op de Europese markt.
  • Via innovatieve oplossingen en producten zorgt LG voor een groenere toekomst en stimuleert het bedrijf een duurzame sector.

De afgelopen tien jaar hebben tal van bedrijven het belang van duurzaamheid en de mogelijke kansen op het gebied van innovatie, groei en het terugdringen van milieuproblemen ingezien.

Door het aangaan van strategische partnerschappen en milieubewuste samenwerkingen wil LG bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit houdt onder andere in dat er wordt gestreefd naar koolstofneutraliteit, het opnieuw evalueren van de levenscyclus van producten, het verminderen van afval en het gebruik van nieuwe milieuvriendelijke technologieën.

Lees verder om meer te ontdekken over de inspanningen van LG met betrekking tot het creëren van een betere toekomst voor iedereen.


Waarom duurzaamheid belangrijk is in het bedrijfsleven

Door verschillende factoren, zoals wettelijke voorschriften van de overheid, een groeiende vraag van consumenten en een groter bewustzijn van de impact op het milieu, is duurzaamheid voor bedrijven een belangrijk aandachtspunt geworden. Terwijl het maken van winst vroeger de belangrijkste focus was, vindt er nu een verschuiving plaats en is er zowel aandacht voor  winsten, mensen als onze planeet.

younger consumer who cares about the environment researching sustainable initiatives for sustainable companies
younger consumer who cares about the environment researching sustainable initiatives for sustainable companies

Consumenten hebben ook hun rol gespeeld in het beïnvloeden van deze denkwijze: uit een onderzoek in 2021 bleek dat 75% van de consumenten in Europa bereid is meer te betalen voor duurzame producten.1

Dit geldt met name voor jongere consumenten die zich zorgen maken over het milieu en producten willen kopen van duurzame bedrijven.


Een gezamenlijke aanpak voor vooruitgang

Om de planeet te beschermen, is samenwerking een absolute noodzaak. LG gaat samenwerkingen aan met gelijkgestemde, milieubewuste bedrijven om duurzaamheidskwesties aan te pakken. Deze partnerschappen zijn gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie, het verlagen van de uitstoot tijdens de levenscyclus van producten en het bevorderen van recycling- en upcycling-initiatieven. Dit sluit aan bij de wereldwijde inspanningen van overheden om kennis en expertise te delen in de strijd tegen de klimaatcrisis.

 IFA 2023 LG Electronics : LG Sustainable Village "sustainable companies"
 IFA 2023 LG Electronics : LG Sustainable Village "sustainable companies"

Dit werd duidelijk tijdens de IFA 2023 toen LG 200 kg stoffen, die werden gebruikt in haar duurzame dorp, naar de Lichtenberger Werkstätten gemeinnützige GmbH (LWB) in Berlijn stuurde.2 De LWB, die meer dan 600 mensen met een beperking een beroepsopleiding biedt, verwerkte de stoffen vervolgens tot zo’n 3000 geüpcyclede artikelen.


 De partnerschappen van LG voor een betere toekomst

LG zet zich in om een betere toekomst te helpen creëren door uitstoot te verminderen, grondstoffen te ontzien en duurzamer te leven. LG is dan ook verschillende partnerschappen aangegaan. Hieronder bespreken we een aantal van de belangrijkste:

Diversey en LG Electronics in het Verenigd Koninkrijk en Ierland

In 2022 werd een strategische samenwerking tot stand gebracht waarbij LG haar toonaangevende wastechnologie combineerde met Diversey's oplossingen op het gebied van chemicaliën, dosering en techniek.3 Het resultaat was een reeks nieuwe wasprogramma's voor de Britse en Ierse markt, die klanten hielpen hun kosten te verlagen door middel van energie-, chemicaliën- en waterverbruik.

Versterking van wereldwijde partners en leveranciers

In 2023 bevestigde LG dat het 50 van zijn leveranciers zal ondersteunen bij het doorlopen van een evaluatie door de Société Générale de Surveillance,4 een erkende aanbieder die gespecialiseerd is in verificaties, tests en certificeringen voor het beoordelen van ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) risico's.


Streven naar verandering

LG heeft op grote schaal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het bedrijf een groenere toekomst tegemoet gaat en voldoet aan de doelstelling om in 2030 koolstofneutraal te zijn. Of het nu gaat om het productontwerp of het productieproces, LG zet in op het integreren van innovatieve technologieën om energiezuinige toepassingen te leveren. Het bedrijf werkt ook met gerecyclede materialen en milieuvriendelijke verpakkingen en streeft ernaar om in 2030 in totaal 600.000 ton gerecyclede kunststof te gebruiken.5

Couple separating recyclable materials (plastic bag, plastic bottle and paper)
Couple separating recyclable materials (plastic bag, plastic bottle and paper)

Sinds 2005 is LG ook actief betrokken bij terugname- en recyclingprogramma's in Europa. Daarnaast worden steeds meer kantoor- en productiegebouwen voorzien van hernieuwbare energie. Het is de bedoeling dat alle werkplekken van LG in 2050 volledig gebruikmaken van hernieuwbare energie.6


Duurzame groei en impact op de sector

Terwijl LG blijft werken aan het lanceren van geavanceerde producten en het verbeteren van de milieu-impact van zijn producten, zorgt het bedrijf er ook voor dat zijn partners duurzaamheid vooropstellen in hun plannen.

young consumer in a field with wind turbines
young consumer in a field with wind turbines

Als onderdeel van de ESG-strategie van LG, heeft LG Electronics zich aangesloten bij de klimaatgroep RE100, een wereldwijde campagne die bijna 300 van de grootste bedrijven ter wereld samenbrengt. Het doel van de RE100 is om 100% hernieuwbare energie te gebruiken tegen 2050. LG streeft ernaar om in 2030 60% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen, waaronder zonne- en windenergie. In 2040 zal het 90% van zijn elektriciteit op deze manier kunnen gebruiken, tegen 2050 zelfs tot 100%.7

Een andere manier waarop LG de volledige sector stimuleert, is door elk jaar een duurzaamheidsrapport te publiceren over de strategieën, prestaties en plannen van het bedrijf met betrekking tot zijn ESG-activiteiten.


Innovatie-oplossingen van LG

Het ontwikkelen van nieuwe technologie staat bij LG altijd centraal en nu gaat innovatie hand in hand met duurzaamheid. Dit is ook de reden waarom het bedrijf medeoprichter is geworden van het Consumer Technology Circularity Initiative (CTCI), een baanbrekend vrijwilligersprogramma voor de sector.8

consumer separating recyclable materials
consumer separating recyclable materials

Het CTCI vestigt de aandacht op innovaties in de sector die betrekking hebben op de levenscyclus van producten voor consumenten technologie die de hoeveelheid afval verminderen, het hergebruik bevorderen, de recycling verbeteren, de impact op het klimaat terugdringen en ervoor zorgen dat consumenten elektronica minder vaak wordt weggegooid.

LG laat op dit gebied een uitstekend voorbeeld van innovatie zien door gerecyclede kunststof te verwerken in 19 productcategorieën. Daarnaast heeft LG verpakkingsmaterialen ontwikkeld die 50% polystyreenafval bevatten, terwijl het gebruik van gerecycled vinyl wordt uitgebreid.9

LG zet zich actief in om ervoor te zorgen dat zijn producten bijdragen aan een duurzamere wereld door het ontwikkelen van nieuwe technologie, het bevorderen van de circulaire economie en door samen te werken met andere milieubewuste bedrijven.


Life's Good!1 Bain & Company: Europees consumentenonderzoek over duurzaamheidskwesties

2 LG Newsroom: End-to-end duurzaamheid op de IFA 2023 

3 PR Newswire: Diversey en LG Electronics kondigen strategisch partnerschap aan

4 LG Newsroom: Versterking van wereldwijde partners en leveranciers om samen te bouwen aan een duurzame toekomst

5 LG Sustainability Report: 2022-2023 

6 LG: Koolstofneutraliteit

7 LG Newsroom: LG sluit zich aan bij het RE100-initiatief

8 Consumer Technology Circularity Initiative: Inspanningen van LG met betrekking tot het CTCI

9 LG Corp: Het leiderschap van LG op het gebied van duurzaamheid uitgelicht in het nieuwe Consumer Technology Circularity Initiative