Skip to Contents
Sluiten

Vraag & Antwoord

Vind ondersteuningsinformatie over uw LG product

Lees meer over product installatie, onderhoud en troubleshooting door gebruik te maken van onze zoekopties.

Wat kan ik doen bij een OE Error 1 foutmelding?

  • Overige
  • Overige
  • Troubleshooting
  • Wasmachines
  • Laatste update 05/06/2014

 

Wat kan ik doen bij een OE Error 1 foutmelding?

 

Indien het filter van de afvoerpomp verstopt is, kan het water niet weglopen.
Het regelmatig schoonmaken is noodzakelijk om wasgoed residu dat wordt opgestapeld in het filter te voorkomen.


Bij het reinigen van het afvoerfilter kan er water op de vloer gaan stromen. Wees voorzichtig bij een massief houten vloer.

 

Hoe het afvoerfilter  te reinigen

 ① U ziet een grote knop met afvoerslang als u het deksel aan de linkerkant van het onderste deel van de wasmachine opent

      (Bij sommige modellen bevindt zich de afvoer aan de rechterkant). Indien geen afvoerslang aanwezig is of de slang te ver naar

      achteren is geplaatst, neemt u contact op met de LG Customer Service voor een serviceverzoek. 

 ② Houd een teiltje bij de knop in de buurt. Draai de grote knop naar links en trek de afvoerslang naar voren, zodat het restwater in het teiltje stroomt.
      ※ Houd altijd de slang vast als de knop verwijderd is om de afvoer leeg te halen

      Verwijder vervolgens het restwater en overig materiaal. 

 

 ③ Reinig het filter en monteer het opnieuw.

 

 ④ Als er geen water meer naar buiten komt, sluit u de afvoer weer af door de grote knop weer terug te plaatsen. 


 

 

 

 

Artikel Feedback

Q1. Hoe tevreden bent u over het algmeen met de verkregen informatie?
Q1-1. Wat is de reden dat u ontevreden bent met deze informatie?

Aantal resterende karakters: 500 / 500