Skip to Contents
Sluiten

Vraag & Antwoord

Vind ondersteuningsinformatie over uw LG product

Lees meer over product installatie, onderhoud en troubleshooting door gebruik te maken van onze zoekopties.

Waarom verschijnt EHE of ELE op het display?

  • TS: Bedieningspaneel
  • Letters Rub Off
  • Troubleshooting
  • Wasdrogers
  • Laatste update 09/06/2015

Waarom verschijnt EHE of ELE op het display?

 

 

 

 Oorzaak

 

       ■ EHE of ELE verschijnt op het display wanneer de luchttemperatuur of  

          luchtvochtigheid in de kuip te hoog wordt tijsens een droogcyclus.

 

 

 Oplossing

 

       ■ Als de droger niet op een vlak oppervlak staat, kan er een probleem ontstaan  

          met afpompen.

 

          Verwijder al het wasgoed en laat het deurtje een uur open staan om te         

          ventileren alvorens de droger weer in gebruik te nemen

 

 

          

 

          Zorg ervoor dat de droger waterpas staat.

         

Indien de foutmelding blijft verschjijnen, haal dan de stekker uit het stopcontact en

    neem contact op met een LG service centre.

Artikel Feedback

Q1. Hoe tevreden bent u over het algmeen met de verkregen informatie?
Q1-1. Wat is de reden dat u ontevreden bent met deze informatie?

Aantal resterende karakters: 500 / 500