Skip to Contents
Lukk

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

Lær om produktinnstallasjon, vedlikehold, og feilsøking ved å bruke våre søkealternativer.

Står kjøleskapet i vater?

  • Andre
  • Andre
  • Operasjon
  • Innebygde produkter, Kjøl & frys
  • Sist Oppdatert 19/10/2014

Står kjøleskapet i vater?

Årsak

Dersom kjøleskapet ikke er vatret opp, så kan det oppstå vibrasjon og støy fra skapet.

Feilsøking

Juster skapet slik at det star i vater.
Hvordan vatre opp skapet?
      - Åpne underdekselet.

      - Juster høydeforskjellen på begge føttene på forsiden. 

       - Vri på begge justeringskruen på forsiden.

       -  Juster opp skapet slik at det er en liten stigning som gjør at kjøleskapsdøren

           lukkes automatisk dersom døren står halves åpen.

Artikkel Tilbakemelding

Q1. Hvor fornøyd ble du med nyttigheten av denne informasjonen?
Q1-1. Hvorfor ble du misfornøyd med den nyttigheten av denne informasjonen?

Bokstaver igjen 500 / 500