Skip to Contents
Lukk

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

Lær om produktinnstallasjon, vedlikehold, og feilsøking ved å bruke våre søkealternativer.

Lekker det vann ned på gulvet?

  • Andre
  • Andre
  • Operasjon
  • Kjøl & frys
  • Sist Oppdatert 19/10/2014

Lekker det vann ned på gulvet?

Årsak

Vann kan lekke ned på gulvet på grunn av en feilaktig installasjon av vannslange. 
Når avløpsvarmeapparatet ikke er i gang, så kan det også forekomme vannlekkasje på gulvet. 
Høy luftfuktighet kan også danne dugg som renner ned på gulvet.

Feilsøking

Kontroller om det er installert en vask i nærheten av kjøleskapet.

Noen ganger så kan vannlekkasje oppstå fra vasken og ned på gulvet.

Dersom vannlekkasjen oppstår på grunn av en defekt vannrenser, steng av kranen og kontakt service.

 Når det er vansklig å finne ut hvorfor eller hvor feielen har oppstått, kontakt service.

 

Disse 3 tingene ovenfor bør sjekkes først.

     Kontroll vanntilførselen og vannkoblinger for vannlekkasje. 

Artikkel Tilbakemelding

Q1. Hvor fornøyd ble du med nyttigheten av denne informasjonen?
Q1-1. Hvorfor ble du misfornøyd med den nyttigheten av denne informasjonen?

Bokstaver igjen 500 / 500