Multi V 5

LG MULTI V 5 to zintegrowane rozwiązanie dla wysokich budynków wykorzystujące zaawansowane technologie. Charakteryzuje się maksymalną sprawnością energetyczną i minimalnymi kosztami operacyjnymi oraz jest wyposażony w funkcję sterowania Dual Sensing Control pracującą w oparciu o czujniki wilgotności i temperatury.
 • MULTI_V_M4

  Inteligentna kontrola obciążenia

  Funkcja monitorując temperaturę i wilgotność, optymalizuje wydajność i efektywność pracy urządzenia

 • MULTI_V_M5

  Komfortowe chłodzenie

  Funkcja pozawala na utrzymuje trybu chłodzenia w sposób ciągły co niweluje wahania temperatury.

 • MULTI_V_M6

  Udoskonalona funkcja grzania

  Mniejsze zamarzanie wymiennika ciepła dzięki precyzyjnemu pomiarowi punktu rosy.

 • MULTI_V_M8

  Ulepszone łożysko z polimeru PEEK

  Udoskonalone łożysko z tworzywa PEEK (polieteroeteroketonu) zwiększa trwałość i niezawodność sprężarki dzięki właściwościom samosmarującym i ulepszonemu kształtowi.

 • MULTI_V_M9

  Wtrysk czynnika

  Dwuetapowe sprężanie zapewnia efektywne grzanie przy niskich temperaturach.

 • MULTI_V_M10

  Inteligentna kontrola poziomu oleju

  Czujnik oleju włącza procedurę odzyskiwania oleju tylko wówczas, gdy jest to konieczne wydłużajc czas pracy sprężarki. Ponadto dba o równowagę poziomu oleju w obu sprężarkach.

 • MULTI_V_M11

  HiPOR™

  Technologia HiPOR™ (High Pressure Oil Return) ogranicza straty energii dzięki bezpośredniemu odzyskowi oleju.

 • MULTI_V_M13

  Technologia biomimetyczna

  Nowe wentylatory zwiększają przepływ powietrza o 10% redukując o 20% zużycie energii elektrycznej.

 • MULTI_V_M14

  Zwiększony przepływ powietrza

  Zwiększony wymiennik poprawia skuteczność wymiany ciepła przy większym przepływie powietrza.

 • MULTI_V_M15

  4-stronny wymiennik ciepła

  Nawet o 20% skuteczniejsza wymiana ciepła przekładająca się na poprawę wydajności i efektywności.