W celu prawidłowego wyświetlania witryny LG.com trzeba użyć inną przeglądarkę lub zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Witryna LG.com wykorzystuje technikę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu dostosowuje swój wygląd do wielkości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. W celu optymalnego wykorzystania możliwości witryny LG.COM, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej, musisz skorzystać z innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Chrome albo zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, wyłącz w niej „Ustawienia widoku zgodności”. W tym celu:

 • Prawym przyciskiem myszy kliknij górną część okna przeglądarki i upewnij się, czy jest wybrana opcja „Pasek menu”.
 • Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Ustawienia widoku zgodności”.
 • W rozwijanym menu usuń zaznaczenia wszystkich trzech pól wyboru, a następnie kliknij „Zamknij”.
 • Okno przeglądarki zostanie automatycznie odświeżone i będzie można rozpocząć przeglądanie witryny.
Przejdź do spisu treści

LG V30 - telefon, który zawsze Cię rozpozna

Autor Ewa 13.08.2018

LG V30 Open Sesam

Odblokuj telefon szybciej za pomocą linii papilarnych, twarzy lub głosu.

Ulepszona technologia rozpoznawania twarzy, linii papilarnych i rozpoznawania głosu w LG V30 pomaga odblokować telefon szybciej i łatwiej, bez konieczności przesuwania i wprowadzania liczb.Rozpoznawanie linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

lgv30funkcje_2.png

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

 • Odblokowanie ekranu
 • Wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji Galeria lub QuickMemo+
 • Potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.


Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

 1. Dotknąć Home > Ustawienia > Ogólne > Odciski palców & zabezpieczenia > Odcisk palca.
 2. Zlokalizować przycisk zasilania/blokowania z tyłu urządzenia i delikatnie umieścić na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.
 3. Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.
 • Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.

4. Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku OK.

 • Dotknij przycisku DODAJ WIĘCEJ, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejetrować odciski kilku palców.
Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

 1. Dotknąć Home > Ustawienia > Ogólne > Odciski palców & zabezpieczenia > Odcisk palca.
 2. Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
 3. Na ekranie ustawień odcisku palca aktywować wybraną funkcję:
 • Blokada ekranu: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 • Zablokowanie zawartości: odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.
Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

 1. Dotknąć Home > Ustawienia > Ogólne > Odciski palców & zabezpieczenia > Odcisk palca.
 2. Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
 3. Na liście odcisków palców dotknąć odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknąć ikony Kosza.Rozpoznawanie twarzy

Zapisany obraz twarzy można wykorzystać do odblokowania ekranu.

lgv30funkcje_3.jpg

Rejestrowanie obrazu twarzy

Aby korzystać z funkcji Rozpoznawanie twarzy, należy zarejestrować obraz twarzy w urządzeniu.

 1. Dotknąć przycisków Home > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Rozpoznawanie twarzy.
 2. Ustawić urządzenie przed sobą, na wysokości oczu.
 3. Zarejestrować obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 • Oświetlenie w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się rejestrację, nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne.
 • Ustawić twarz tak, aby cała znajdowała się wewnątrz wskaźników wyświetlanych na ekranie, a następnie poprawić szczegóły położenia, przesuwając urządzenie powoli w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

4. Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknąć OK.

lgv30funkcje_4.jpg


Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy

Oprócz kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło do odblokowania ekranu można użyć zapisanego obrazu twarzy.

 1. Dotknąć Home > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu.
 2. Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
 3. Dotknąć przełącznika Zezwól na Rozpoznawanie twarzy, aby umożliwić odblokowanie ekranu przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy.
Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, gdy ekran jest wyłączony

Gdy ekran jest wyłączony, unieść urządzenie i spojrzeć na przednią część ekranu. Urządzenie rozpozna twarz użytkownika, a ekran zostanie odblokowany.
Rozpoznawanie głosu

Ekran można odblokować przy użyciu głosu.

lgv30funkcje_5.jpg


Rejestrowanie polecenia głosowego

Przed użyciem funkcji Rozpoznawanie głosu należy zarejestrować polecenia głosowe w urządzeniu.

 1. Dotknąć przycisków Home > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Rozpoznawanie głosu.
 2. Dotknąć przycisku START.
 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować polecenie głosowe.
 • Czterokrotnie wyraźnie i głośno wypowiedzieć polecenie głosowe.
 • Zarejestrować polecenie głosowe w cichym miejscu.
 • Zarejestrować polecenie głosowe składające się z 2–3 słów. (np. „Cześć, LG” lub „Telefon LG”).

4. Po zarejestrowaniu polecenia głosowego dotknąć przycisku OK.


Wybór sposobu rozpoznawania głosu

Wybór sposobu korzystania z funkcji rozpoznawania głosu.

 1. Dotknąć przycisków Home> Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Rozpoznawanie głosu.
 2. Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
 3. Dotknąć przycisku Rozpoznawanie głosu używane do.
 • Odblokuj: Odblokowanie urządzenia przy użyciu polecenia głosowego.
 • Włącz ekran: Włączanie ekranu przy użyciu polecenia głosowego.


Zmiana polecenia głosowego

Zarejestrowane wcześniej polecenie głosowe można zmienić. 

 1. Dotknąć przycisków Home > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Rozpoznawanie głosu.
 2. Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
 3. Dotknąć przycisku Zmień wzór głosu.
 4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zarejestrować polecenie głosowe.
 5. Po zmianie polecenia głosowego dotknąć przycisku OK.
Proszę wypełnij ankietę i podziel się z nami Swoją opinią:

stars.png