GNB Close
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors

Nano Color

Nowa jakość czystości koloru

Zobacz więcej
Zobacz więcej
Zobacz więcej
Odkryj czyste kolory
dzięki technologii NanoCell
Telewizor LG NanoCell odwzorowuje
czyste kolory, wykorzystując nanocząsteczki
o rozmiarze około 1 nm,
które odfiltrowują mętne barwy, zwiększając
czystość obrazu. Efekt wizualny jest fantastyczny.
Jak stworzyć czyste kolory
Nanoparticles that purify colors
Nanoparticles that purify colors
Nanocząsteczki oczyszczają kolory, dzięki którym te stają się żywsze i dokładniejsze.

Zwykły

Długość fal RGB telewizor
z zanieczyszczonymi
kolorami

Telewizory NanoCell

długość fal RGB po usunięciu
zanieczyszczeń kolorów

Czysty RGB koloru
przez Nanoparticles
*Zwykły model w tym przypadku to poprzedni model LG. Przedstawione ilustracje są symulacjami.
Pure Red
Pure Red

Czysty czerwony

@Red Desert, Morocco

Czysty zielony

Pure Red
Pure Red

@Whitehaven, Australia

Czysty niebieski

Pure Green
Pure Green

@Kauai, Hawaii

Odkryj linię telewizorów
LG NanoCell
Więcej informacji
Discover Modele LG NanoCell TV
Discover Modele LG NanoCell TV
Home Linia LG NanoCell TV Kup teraz

URL COPY

close copylayer
move top