W celu prawidłowego wyświetlania witryny LG.com trzeba użyć inną przeglądarkę lub zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Witryna LG.com wykorzystuje technikę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu dostosowuje swój wygląd do wielkości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. W celu optymalnego wykorzystania możliwości witryny LG.COM, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej, musisz skorzystać z innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Chrome albo zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, wyłącz w niej „Ustawienia widoku zgodności”. W tym celu:

 • Prawym przyciskiem myszy kliknij górną część okna przeglądarki i upewnij się, czy jest wybrana opcja „Pasek menu”.
 • Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Ustawienia widoku zgodności”.
 • W rozwijanym menu usuń zaznaczenia wszystkich trzech pól wyboru, a następnie kliknij „Zamknij”.
 • Okno przeglądarki zostanie automatycznie odświeżone i będzie można rozpocząć przeglądanie witryny.
Przejdź do spisu treści

LG MUSIC FLOW

Music Flow Inteligentny, bezprzewodowy system Multi-room

Video: LG Music Flow LAB540

Panel dźwiękowy LG Soundplate - system dźwiękowy, na który czekał Twój telewizor! 4.1-KAN. 320 W SOUNDPLATE Z FUNKCJAMI LG SMART I ODTWARZACZEM 3D BLU-RAY DISC

Dom wypełniony dźwiękiem

Wyobraź sobie, że przy użyciu smartfona można sterować odtwarzaniem muzyki w każdym zakątku domu.

 • Wciśnij, CTRL+F aby wyszukać słowo kluczowe
 •  Po zsynchronizowaniu biblioteki muzycznej, plik nie jest wyświetlany natychmiast.

  System Musicflow sekwencyjnie wyszukuje całe utwory na serwerze DLNA, co może zająć trochę czasu. Należy zachować cierpliwość.
  Gdy tylko utwory zostaną znalezione, pojawią się w bibliotece muzycznej.

  1.Wyszukiwanie gatunków lub rekomendowanie utworów dostosowanych do nastroju może działać dopiero
  po zakończeniu synchronizacji, ponieważ analiza trwa trochę dłużej.
  2. Funkcja analizowania nastroju wymaga, aby głośnik był podłączony do sieci z dostępem do Internetu.
  Gdy po pewnym czasie aktualizacja nie zakończyła się, sprawdzić jej postęp wybierając w menu [Settings]>[Music Library]>[Sync] (ustawienia > biblioteka muzyczna > synchronizacja).

 •  Czy mogę ustawić bibliotekę muzyczną w programie Windows Media Player systemu Windows 7?

  W programie Windows Media Player można utworzyć bibliotekę muzyczną na potrzeby strumieniowego przesyłania multimediów.
  Aby sprawdzić źródło dźwięku w aplikacji, wykonać czynności opisane poniżej.

  1. Uruchomić program Windows Media Player.
  2. Wybrać [Stream] (strumień) i wybrać [Turn on the media streaming] (włącz strumieniowe przesyłanie multimediów).
      Zostanie wyświetlone okno opcji przesyłania strumieniowego.
  3. Wybrać [Turn on the media streaming] (Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów).
  4. Z listy urządzeń wybrać głośnik, a następnie wybrać [Allow] (zezwól).

 •  Czy w głośnikach mogę odtwarzać muzykę przesyłaną przy użyciu funkcji Airplay?

  Głośniki nie współpracują z funkcją Airplay.

 •  Czy mogę używać głośników w łazience?

  Wysoka wilgotność występująca w łazience może spowodować awarię urządzenia elektronicznego, jakim jest głośnik.
  Dlatego nie zaleca się używania głośnika w łazience.

 •  Czy mogę wyłączyć kontrolkę LED? (Kontrolka LED świeci się nawet po wyłączeniu głośnika.)

  Kontrolkę LED można wyłączyć w aplikacji Music Flow Player.
  1. W smartfonie uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Wybrać [Settings] > [Speaker] (Ustawienia > Głośnik). Zostanie wyświetlona lista podłączonych głośników.
  3. Wybrać głośnik z listy.
  4. Wybrać głośnik i zmienić położenie przełącznika z prawej strony napisu [Speaker LED] (kontrolka LED głośnika). Kontrolka LED głośnika została wyłączona.

 •  Czy mogę używać głośnik jako ruter?

  Głośniki wysyłają sygnały radiowe tylko podczas dodawania do sieci.
  Dlatego głośnik nie może pełnić funkcji rutera.

 •  Czy w głośniku mogę odtwarzać muzykę przechowywaną w chmurze?

  Głośnik nie umożliwia odtwarzania muzyki przechowywanej w chmurze.
  W celu odtwarzania muzyki przesyłanej strumieniowo z Internetu należy zapoznać się z informacjami o serwisach oferujących takie usługi.

 •  Czy mogę korzystać z usługi przesyłania strumieniowego realizowanej przez oprogramowanie na komputer PC?

  Oprogramowanie Music Flow Player na komputer PC nie obsługuje usługi przesyłania strumieniowego.

 •  Czy głośnik obsługuje odtwarzanie podkastów

  Aplikacja Music Flow Player nie umożliwia bezpośredniego strumieniowego przesyłania podkastów. Jeżeli jednak podkast zostanie pobrany do dowolnego
  z udostępnianych folderów, to będzie możliwe odtwarzanie pliku.

 •  Serwer DLNA nie jest wyświetlany.

  Jeżeli serwer DLNA nie jest wyświetlany w bibliotece muzycznej [Music Library] nawet po jego skonfigurowaniu, to trzeba skorzystać z poniższych wskazówek.
  1. Sprawdzić, czy został wyznaczony udostępniany folder serwera DLNA lub oprogramowania na komputer PC.
  2. W ustawieniach programu serwera DLNA lub zapory sprawdzić, czy udostępnianie nie zostało zablokowane.
  3. Jeśli serwer nadal nie jest widoczny, wyłączyć go i ponownie włączyć.
  4. Jeśli serwer nadal nie jest widoczny, wyłączyć i ponownie włączyć głośnik.

 •  Odtwarzanie grupowe nie działa nawet po zainstalowaniu mostka sieciowego (R1) z łączem przewodowym.

  Zgodnie ze schematem przedstawionym na poniższej ilustracji, dodać mostek sieciowy (R1) podłączając go przy użyciu kabla, a następnie w celu ponownego zainstalowania zresetować wszystkie głośniki.


  Resetowanie głośnika
  Aby przywrócić ustawienia fabryczne, nacisnąć przycisk “ADD []â€?
  i przytrzymać go aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.

  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”.

 •  W jaki sposób podłączyć urządzenie do wejścia PORTABLE IN?

  Wejście Portable in pozwala na odtwarzanie muzyki z urządzenia inteligentnego. (Nie dotyczy głośnika NP8340.)

  1. W głośniku włączyć tryb Portable in. Tryb Portable jest sygnalizowany miganiem białej kontrolki LED listwy głośnikowej,
      oraz świeceniem białej kontrolki LED w głośnikach
  (NP8540, NP8740, NP8350).
  2. Przy użyciu kabla podłączyć urządzenie do głośnika.
      Gdy urządzenie zostanie podłączone, kontrolka LED przestanie migać. (dotyczy listwy głośnikowej)
      Gdy urządzenie zostanie podłączone, kontrolka LED pozostaje włączona. (NP8540, NP8740, NP8350)
  3. W podłączonym urządzeniu włączyć odtwarzanie muzyki.

  Jeśli w głośnikach nie słychać dźwięku, postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami.
  - Sprawdzić, czy świeci się biała kontrolka LED.
  - Sprawdzić ustawienie poziomu głośności w podłączonym urządzeniu lub w głośnikach.
  - Jeśli do głośnika jest podłączony komputer, sprawdzić ustawienia wyjścia audio w komputerze. (Szczegółowe informacje trzeba sprawdzić w instrukcji komputera.)

 •  W jaki sposób podłączyć urządzenie poprzez interfejs Bluetooth?

  Interfejs Bluetooth pozwala na odtwarzanie muzyki z urządzenia inteligentnego.

  1. Przed sparowaniem interfejsu Bluetooth sprawdzić, czy został on włączony w urządzeniu inteligentnym.
  2. Aby włączyć tryb Bluetooth, nacisnąć przycisk “Fâ€? lub “FUNCâ€? na głośniku. Miga biała kontrolka LED sygnalizująca status interfejsu Bluetooth.
  3. W podłączanym urządzeniu wyświetlić ustawienia interfejsu Bluetooth. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista urządzeń, które można sparować.


  Nazwy głośników są wyświetlane w następujący sposób:

  NP8340, NP8540, NP8740, NP8350 : Music Flow H3/4/5/7(xx:xx)
  LAS650M : Music Flow HS6(xx:xx), Music Flow LAS851M(xx:xx)
  LAS750M : LG HS7(xx:xx), LG LAS750M(xx:xx), LG LAS751M(xx:xx), LG Sound Bar LAS750M(xx:xx)
  LAS950M : LG HS9(xx:xx), LG LAS950M(xx:xx)

 •  W jaki sposób zainstalować głośniki po zmianie rutera lub przeprowadzce?

  1. Jeżeli poprzednio wszystkie głośniki były podłączone bezprzewodowo, to wszystkie wymagają ponownego zainstalowania.

  2. Jeżeli poprzednio jeden głośnik był podłączony przewodowo, po czym dodano pozostałe głośniki, to można podłączyć jeden z głośnikóww
      przewodowo, a następnie włączyć zasilanie pozostałych głośnikóww w celu automatycznego podłączenia do sieci.

  Jeżeli połączenie z siecią nie zostanie nawiązane automatycznie nawet po włączeniu głośnika i odczekaniu 1 minuty,
  to trzeba zresetować i ponownie zainstalować głośniki zgodnie z instrukcją wyświetlaną przez aplikację Music Flow Player.
  W przypadku niepowodzenia trzeba wyłączyć i ponownie włączyć głośnik podłączony przewodowo, a następnie ponowić próbę nawiązania połączeń bezprzewodowych.

  Resetowanie głośnika
  Nacisnąć przycisk “ADD []â€? i przytrzymać go, aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.

  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”.

 •  Jak skonfigurować głośnik do odtwarzania dźwięku w systemie Dolby digital 5.1 z konsoli Xbox?

  Listwa głośnikowa multi-room może odtwarzać dźwięk w systemie Dolby Digital 5.1 z konsoli Xbox, gdy konsola jest podłączona do wejścia cyfrowego.
  Inne głośniki multi-room nie są wyposażone w cyfrowe wejście audio.

  W menu ustawień konsoli Xbox trzeba przełączyć wyjście audio na format Dolby Digital 5.1.
  Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w instrukcji konsoli Xbox.

  â–¶ Kabel HDMI trzeba podłączyć do gniazda HDMI IN listwy głośnikowej.

 •  Jak używać funkcji bezproblemowego odtwarzania (Seamless Play)?

  Najpierw upewnić się, czy w urządzeniu przesyłającym strumieniowo muzykę jest włączona funkcja NFC.
  Aby wybudzić listwę głośnikową/głośniki z trybu gotowości, nacisnąć przycisk funkcyjny na listwie głośnikowej lub przycisk główny na głośniku.
  Następnie, dotknąć urządzeniem NFC głośnik. Wówczas utwory z listy na urządzeniu będą odtwarzane przez głośnik.

 •  W jaki sposób można wyświetlić rekomendacje muzyczne?

  W górnej części ekranu głównego są wyświetlane cztery rodzaje rekomendacji muzycznych, tak jak to przedstawiono na poniższych ilustracjach.

  Utwory z urządzenia inteligentnego są rekomendowane losowo.
  Rekomendacje są oparte na gatunkach oraz artystach wybieranych przez użytkownika.
  Utwory są rekomendowane losowo na podstawie klasyfikacji tempa (szybkie/średnie/wolne).
  Rekomendowane są utwory podobne do utworów z list najczęściej odtwarzanych/ulubionych.

  â–¶ Aby otrzymać rekomendacje, w menu Settings > General > Music Curation (ustawienia > ogólne > selekcja muzyki) ustawić preferowany gatunek oraz bieżący nastrój.
  â–¶ Rekomendacje muzyczne nie są dostępne gdy nie nawiązano połączenia oraz gdy na urządzeniu inteligentnym nie ma plików muzycznych.

 •  Jak działa funkcja monitorowania nastroju?

  Nastroje są podzielone na 8 rodzajów, natomiast motywy muzyczne na 7 rodzajów. Dzięki temu utwory muzyczne są podzielone według
  nastrojów na 15 grup, tak aby umożliwić użytkownikowi ciągłe słuchanie utworów z wybranej grupy.

  â–¶ Preferowany gatunek oraz bieżący nastrój można ustawić w menu Settings > General > Music Curation (ustawienia > ogólne > selekcja muzyki).
  â–¶ W celu wyświetlania utworów z każdego motywu nastrojowego trzeba zainstalować głośnik oraz zsynchronizować bibliotekę muzyczną.

  Sposób okresowego synchronizowania biblioteki muzycznej
  1) W smartfonie uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2) Wybrać [Settings] > [Music Library] (Ustawienia > Biblioteka muzyczna).
  3) Zmienić położenie przełącznika z prawej strony napisu [Sync Schedule] (harmonogram synchronizacji).
  4) Pod napisem [Sync Schedule] (harmonogram synchronizacji) ustawić żądany dzień tygodnia / godzinę.
  5) Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, wybrać [OK].

 •  Jak podłączyć dysk sieciowy NAS??

  Włączyć funkcję serwera NAS DLNA i wybrać udostępniany folder.
  Informacje o włączaniu serwera NAS DLNA zamieszczono w instrukcji serwera NAS.

  Po włączeniu serwera NAS DLNA można przeprowadzić indeksowanie utworów na serwerze i użyć funkcji monitorowania nastroju.
  W tym celu należy włączyć analizowanie utworów w [Settings] > [Music Library] (Ustawienia > Biblioteka muzyczna).

  â–¶ Analizowanie trwa przez pewien czas. Gdy się zakończy, z biblioteki muzycznej można wybierać utwory według różnych
      kategorii, takich jak album/artysta/gatunek.
  â–¶ W menu ustawień dysku NAS trzeba włączyć funkcję serwera DLNA. Aby umożliwić odtwarzanie plików muzycznych z dysku NAS, dysk NAS musi być zawsze włączony.

 •  Jak zainstalować głośniki (1/2) ?

  1. Przewodowe połączenie z siecią
    1) Do rutera podłączyć przewodowo przynajmniej 1 głośnik.
    2) W smartfonie uruchomić aplikację Music Flow Player.
        W smartfonie otworzyć aplikację MusicFlow player. Wybrać [] i przejść do [Connected Speakers] (podłączone głośniki).
    3) Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację MusicFlow Player.

 •  Jak zainstalować głośniki (2/2) ?

  1. Bezprzewodowe połączenie z siecią
  W celu bezprzewodowego podłączenia głośników trzeba postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację MusicFlow Player.
  (Jeśli ruter jest skonfigurowany do pracy w sieci 802.11ac, przełączyć go w tryb 802.11n. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji rutera.)

    1) W smartfonie uruchomić aplikację Music Flow Player.
     W smartfonie otworzyć aplikację MusicFlow player. Wybrać [] i przejść do [Connected Speakers] (podłączone głośniki).

  2) Zainstalować bezprzewodowe głośniki zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację Music Flow Player.

 •  Jak zainstalować dodatkowe głośniki?

  Instalowanie dodatkowych głośników

  1) W smartfonie otworzyć aplikację MusicFlow player.
  Wybrać [] i przejść do [Connected Speakers] (podłączone głośniki), aby sprawdzić, czy przynajmniej 1 głośnik został pomyślnie zainstalowany.
  2) Aby wyświetlić instrukcję instalowania, wybrać [] → aby dodać więcej głośników, nacisnąć [].
  3) Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację MusicFlow Player.  Jeśli nie udało się zainstalować dodatkowych głośników, postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami.

  1. Jeśli głośnik jest za bardzo oddalony od rutera, ustawić głośnik bliżej rutera.
  2. Przed zainstalowaniem dodatkowych głośników zresetować używany dotychczas głośnik.

  Resetowanie głośnika
  Nacisnąć przycisk “ADD []â€? i przytrzymać go, aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.

  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”.

 •  Jak zainstalować głośniki przy użyciu oprogramowania na komputer PC lub MAC, pobranego z witryny internetowej?

  Oprócz aplikacji na smartfon, do instalowania głośników można użyć oprogramowanie na komputer, pobrane z witryny internetowej.
  Nero MediaHome 4 Essentials jest programem umożliwiającym strumieniowe przesyłanie multimediów
  z komputera Mac do urządzeń podłączonych do sieci domowej, w tym przesyłanie muzyki do głośnika. Program Nero MediaHome4 nie jest wyposażony w funkcje do instalowania głośników.

  W celu zainstalowania głośników trzeba pobrać oprogramowanie z witryny internetowej. (Tylko system Windows)
  1. Na komputerze uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Kliknąć zaznaczoną na czerwono część ekranu głównego lub ikonę [] w menu ustawień [Setting].
  Zostanie wyświetlone menu służące do podłączania lub dodawania głośników.
  3. Zainstalować głośniki postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program.


  â–¶Oprogramowanie na komputer można pobrać z witryn:
      Korea : http://www.lgservice.co.kr
      INNE KRAJE : http://www.lg.com

 •  Jak podłączyć głośniki, gdy jest używanych kilka ruterów?

  Głośniki można pogrupować podłączając je do różnych ruterów, przy czym każda z grup głośników pracuje oddzielnie.
  Jeśli ruter A jest połączony z głośnikiem A, a ruter B jest połączony z głośnikiem B,
  głośnik A pracuje tylko wtedy, gdy smartfon lub komputer jest podłączony do rutera A.

 •  Jak ustawić barwę dźwięku (tony wysokie/średnie/niskie) w poszczególnych głośnikach konfigurowanych do odtwarzania dźwięku przestrzennego?

  Przy konfigurowaniu kanałów dźwięku przestrzennego nie ma możliwości regulowania tonów wysokich/średnich/niskich w poszczególnych głośnikach.

 •  Jak włączyć odtwarzanie losowe?

  Tryb odtwarzania losowego można włączyć klikając w aplikacji ikonę na ekranie odtwarzania.


  ※ Jeżeli została włączona funkcja odtwarzania losowego, to zostaną odtworzone wszystkie utwory z listy, po czym odtwarzanie zakończy się.
  ※ Podczas odtwarzania losowego można włączyć powtarzanie utworu.

 •  Jak korzystać z serwisu Deezer?

  Korzystanie z serwisu Deezer jest możliwe po uprzednim założeniu konta. W celu uzyskania informacji dotyczących konta trzeba skontaktować się z serwisem Deezer.

  W aplikacji Music Flow Player przejść do [Setting] > [Account Management] > [Deezer] (Ustawienia > Zarządzanie kontem > Deezer). Po zalogowaniu się w aplikacji Music Flow Player,
  można korzystać z serwisu wybierając [Streaming Service] > [Deezer] (usługi strumieniowe > Deezer).

 •  Jak korzystać z systemu HomeChat?

  Z systemu HomeChat można korzystać po zarejestrowaniu urządzeń..

  Każdy członek rodziny może zarejestrować jeden głośnik i korzystać z niego w systemie HomeChat. Ponadto, jedna osoba może zarejestrować kilka głośników.

  â–¶ Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.lghomechat.com.
  â–¶ Przywrócenie ustawień fabrycznych głośnika spowoduje, że dla wszystkich użytkowników, którzy po podłączeniu głośnika do sieci
      zarejestrowali odpowiednie urządzenia, zostanie uruchomiona procedura wyrejestrowania urządzeń z systemu HomeChat.

 •  Jak używać funkcji bezproblemowego odtwarzania (Seamless Play)

  1. Używanie tagu NFC (H3/NP8340, H5/NP8540, H7/NP8740, HS6/LAS650M)
    Jak odtwarzać w głośniku muzykę ze smartfona :
    Gdy aplikacja Music Flow Player w smartfonie odtwarza muzykę, zbliżyć smartfon do tagu NFC na głośniku.
    Wówczas aplikacja Music Flow Player automatycznie rozpocznie przesyłanie muzyki do głośnika.
    Przesyłanie muzyki z jednego głośnika do innego:
    Gdy w głośniku jest odtwarzana muzyka, położyć smartfon na tagu NFC innego głośnika.
    W dotkniętym głośniku włączy się odtwarzanie muzyki.

      * Funkcja Seamless Play z obsługą tagów NFC współpracuje tylko z smartfonami z systemem Android. Ponadto, niektóre smartfony z systemem Android mogą nie obsługiwać tagów NFC.

  2. Używanie funkcji [Auto Music Play] (automatyczne odtwarzanie muzyki)
    Jak odtwarzać w głośniku muzykę ze smartfona:
    Jeśli smartfon jest wyposażony w interfejs Bluetooth, w menu [Advanced settings] (ustawienia zaawansowane) aplikacji
  Music Flow Player włączyć opcję [Auto Music Play], a następnie umieścić smartfon w pobliżu głośnika. W głośniku włączy się odtwarzanie muzyki.
    Przesyłanie muzyki z jednego głośnika do innego:
    Gdy w głośniku jest odtwarzana muzyka, zbliżyć smartfon do innego głośnika. Odtwarzanie muzyki zostanie przełączone do innego głośnika.

      * Bluetooth BLE : funkcja dostępna w systemie Android 4.3 (lub nowszym) oraz systemie iOS 7.1.1 (lub nowszym)
        (Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej technologii.)
      * Jeżeli odtwarzanie nie działa, chociaż smartfon znajduje się wystarczająco blisko głośnika
        to trzeba dostosować ustawienia czułości w menu [Advanced Settings > Sensitivity Settings].

  â–¶ Funkcja działa tylko wtedy, gdy na ekranie smartfona jest wyświetlana aplikacja Music Flow Player.

 •  Jak można zmieniać efekty dźwiękowe? (1/2)

  Tryb efektów dźwiękowych urządzenia Music Flow można zmieniać poprzez aplikację Music Flow Player.
  â–¶ Kategorie efektów dźwiękowych mogą różnić się w zależności od rodzaju źródła dźwięku.

  1. W aplikacji Music Flow Player wybrać przycisk efektów dźwiękowych.
  2. Gdy zostanie wyświetlone okno efektów dźwiękowych, efekty można przełączać przyciskami < lub >.

 •  Jak można zmieniać efekty dźwiękowe? (2/2)

  Tryb efektów dźwiękowych
  1. Standard : Bez efektów dźwiękowych
  2. Bass : uwydatnienie tonów wysokich oraz niskich, a także efektów dźwięku przestrzennego.
  3. Flat : jednorodna (płaska) charakterystyka przenoszenia.
  4. Boost : uwydatnienie tonów średnich.
  5. Treble/Bass : uwydatnienie tonów wysokich/niskich.
  6. User EQ : ręczna regulacja efektów dźwiękowych.

  â–¶ Dostępność efektów dźwiękowych zależy od modelu głośnika.

 •  Jak inicjalizować głośnik?

  Inicjalizacja sieci
  Aby włączyć inicjalizację ustawień sieciowych, nacisnąć przycisk [] i przytrzymać go aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu jest widoczny napis "DISABLE“ i miga biała kontrolka LED.
  â–¶ Zostaną usunięte informacje o połączeniu sieciowym.

  Przywracanie ustawień fabrycznych
  Aby przywrócić ustawienia fabryczne, nacisnąć przycisk []â€? i przytrzymać go aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.
  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”, po czym urządzenie wyłącza się i ponownie włącza.
  â–¶ Zostaną usunięte informacje o połączeniu sieciowym oraz ustawieniach użytkownika.

 •  Nie można zarejestrować urządzenia w systemie HomeChat

  Wymagania dotyczące smartfona
  . Android : wersja 4.0 Icecream sandwich (wymagane minimum 1 GB pamięci)
  . iOS : iOS7 (lub nowszy)

  1. Aby zarejestrować urządzenie w systemie HomeChat, na smartfonie musi być zainstalowana aplikacja Music Flow Player,
      poprzez którą trzeba zarejestrować głośniki.
  2. Smartfon używany do rejestrowania urządzeń w systemie HomeChat musi być podłączony do tej samej sieci co głośniki.
  3. Sprawdzić, czy głośnik, który ma być zarejestrowany w systemie HomeChat, jest widoczny na liście podłączonych głośników w aplikacji Music Flow Player.
  4. Sprawdzić, czy w głośniku jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania układowego (firmware).
  5. Sprawdzić, czy ruter jest podłączony do sieci zewnętrznej.
  6. Jeżeli głośnik jest zainstalowany bezprzewodowo a praca sieci bezprzewodowej jest niestabilna (występują
      zakłócenia), to wyszukiwanie głośnika może się nie udać. W takim przypadku trzeba spróbować ponownie.

 •  Jak słuchać muzyki przy użyciu aplikacji Music Flow Player?

  Muzyki można słuchać na kilka poniższych sposobów.
  1. Wybrać i odtwarzać utwory rekomendowane w górnej części ekranu głównego.
  2. Wybrać i odtwarzać utwory z list Favorites/Timeline/Most Played/My Playlists w dolnej części ekranu głównego.
  3. Aby odtwarzać utwory ze smartfona, w menu głównym nacisnąć przycisk [My Phone] (mój telefon).
  4. Aby odtwarzać utwory dopasowane do wybranego motywu nastrojowego, w menu głównym nacisnąć przycisk [Mood Station].
  5. Aby odtworzyć utwór z serwera DLNA zindeksowanego w głośniku, nacisnąć Music Library (biblioteka muzyczna).
  6. W celu odtwarzania muzyki z serwisów internetowych, nacisnąć [Streaming Services] (usługi strumieniowe).

 •  Jak przy użyciu oprogramowania pobranego z witryny internetowej słuchać muzyki zapisanej na komputerze PC?

  Oprogramowanie Music Flow na komputer PC (system Windows)
  1. Dwukrotnie kliknąć ikonę “Music Flow PC Softwareâ€?.
  2. Kliknąć ikonę [] w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlone menu ustawień.
  3. Aby przejść do menu udostępniania plików, w menu ustawień kliknąć ikonę [] znajdującą się z lewej strony.
  4. Aby otworzyć okno [Browse folder] (przeglądaj folder), w menu udostępniania plików kliknąć ikonę [].
  5. Wybrać folder zawierający pliki, które mają być udostępniane. Wybrany folder zostanie dodany do listy udostępnianych.

  Nero Media Home 4 (system Mac OS)
  1. Dwukrotnie kliknąć ikonę “Nero MediaHome 4 Essentialsâ€?.
  2. Kliknąć ikonę [Shares] (udziały).
  3. W oknie [Shares] (udziały) kliknąć zakładkę [Local Folders] (foldery lokalne).
  4. Aby otworzyć okno [Browse Folder] (przeglądaj folder), kliknąć ikonę [Add] (dodaj).
  5. Wybrać folder zawierający pliki, które mają być udostępniane. Wybrany folder zostanie dodany do listy udostępnianych.
  6. Aby uruchomić serwer, kliknąć ikonę [Start Server] (włącz serwer).

  Po włączeniu udostępniania foldery na komputerze PC/Mac, udostępnione pliki muzyczne będą widoczne w bibliotece muzycznej [Music Library] aplikacji Music Flow.

  â–¶ Jeżeli jest używany inny serwer multimediów, taki jak dysk sieciowy NAS, to w menu ustawień serwera multimediów trzeba włączyć funkcję serwera DLNA.

 •  Jak można zaktualizować bibliotekę muzyczną?

  Biblioteka muzyczna [Music Library] indeksuje utwory z serwera DLNA, który jest podłączony do tej samej sieci
  co głośnik, a następnie udostępnia utwory w głośniku i analizuje nastrój. Gdy aplikacja zostanie zainstalowana na smartfonie i połączy się z siecią,
  automatycznie wyszukuje znajdujący się w pobliżu serwer DLNA i dodaje utwory.

  Aktualizowanie/usuwanie biblioteki muzycznej
  Następnie można wybrać serwer DLNA do zaktualizowania/usunięcia. W tym celu wybrać [Settings] > [Music Library] > [Sync] (ustawienia > biblioteka muzyczna > synchronizacja).

  â–¶ Funkcja analizowania nastroju wymaga, aby głośnik był podłączony do sieci z dostępem do Internetu.
  â–¶ Aktualizacja biblioteki muzycznej urządzenia z systemem iOS jest dostępna w danym urządzeniu.

 •  Jak można automatycznie zaktualizować bibliotekę muzyczną?

  Harmonogram synchronizacji
  W menu [Settings] > [Music Library] (ustawienia > biblioteka muzyczna) ustawić żądany dzień tygodnia / godzinę okresowej aktualizacji oraz wybrać ustawienie Sync Schedule ON.
  Jeżeli zostanie wybrany dzień tygodnia, to aktualizacja będzie powtarzana w określonym dniu. Jeśli natomiast nie zostanie wskazany dzień
  tygodnia, aktualizacja zostanie wykonana tylko raz o określonej godzinie.
  W takim przypadku, jeżeli na serwerze zostanie dodany lub usunięty plik muzyczny, to w celu prawidłowego wyświetlania plików w aplikacji
  trzeba zsynchronizować bibliotekę muzyczną.

  Można skonfigurować okresowe synchronizowanie biblioteki muzycznej.
  Uruchomić aplikację Music Flow Player.
  Dotknąć przyciski [Settings] > [Music Library] (Ustawienia > Biblioteka muzyczna).
  Aby włączyć funkcję, zmienić położenie przełącznika z prawej strony napisu [Sync schedule] (harmonogram synchronizacji).
  Dotknąć godzinę w dolnej części harmonogramu synchronizacji [Sync schedule].
  Po ustawieniu godziny oraz dnia tygodnia, dotknąć przycisk [OK]. Aktualizacja rozpocznie się o wybranej godzinie.

  â–¶ Aby w głośniku odtwarzać utwór z serwera DLNA, serwer DLNA musi być włączony.
  â–¶ Podczas aktualizowania bazy danych biblioteki muzycznej, funkcje wyszukiwania gatunków oraz monitorowania nastroju mogą pracować niestabilnie.
  â–¶ Jeżeli wybrany utwór z biblioteki muzycznej nie jest odtwarzany z powodu zmian w sieci lub środowisku serwera DLNA, to trzeba ponownie zaktualizować bibliotekę muzyczną.
  â–¶ Jeżeli na serwerze zostanie udostępniony tylko folder z plikami muzycznymi, to wyszukiwanie będzie przebiegać szybciej.

 •  Jak korzystać z serwisu Spotify?

  Głośnik LG Music Flow współpracuje z funkcją Spotify Connect oferowaną przez serwis Spotify.
  W celu nawiązania połączenia z głośnikiem, usługi Spotify używają aplikacji Spotify w połączeniu z aplikacją LG Music Flow.

  Jeżeli zostanie rozdzielona grupa, to wszystkie głośniki będą ponownie wyświetlane i w każdym z nich będzie można odtwarzać muzykę.
  W aplikacji Spotify można włączyć funkcję Spotify Connect i używać jej z głośnikiem Music Flow, gdy użytkownik ma wykupiony dostęp Premium.

  Jeżeli głośniki Music Flow są podłączone do sieci utworzonej przy użyciu tego samego rutera, to w aplikacji Spotify zmieni się
  kształt ikony głośnika. Po dotknięciu tej ikony można sprawdzić i wybrać głośniki znajdujące się w tej samej sieci.
  (Gdy głośnik jest wybrany, kolor ikony zmienia się na zielony.)

  Po nawiązaniu połączenia między aplikacją Spotify a głośnikiem, podstawowe funkcje sterowania są też dostępne w aplikacji Music Flow Player.
  (Aplikacja Music Flow Player obsługuje odtwarzanie/pauzę/przewijanie do przodu/przewijanie do tyłu/regulację głośności. itp. Pozostałe
  funkcje można obsługiwać bezpośrednio z aplikacji Spotify.)

  Funkcja Spotify Connect pozwala też na korzystanie z odtwarzania grupowego. Ponadto, przy użyciu aplikacji Music Flow Player
  można konfigurować ustawienia grupy głośników Music Flow. (W aplikacji Spotify jest też dostępna regulacja głośności w głośnikach skonfigurowanych jako grupa.)
  Jeżeli w aplikacji Music Flow Player została skonfigurowana grupa głośników, to w aplikacji Spotify będzie wyświetlana tylko nazwa
  głośnika głównego (Master). Wszystkie funkcje wybierane dla tego głośnika będą jednak obsługiwane przez całą grupę.

 •  Jak korzystać z serwisu iHeartRadio?

  Korzystanie z serwisu iHeartRadio jest możliwe po uprzednim założeniu konta. W celu uzyskania informacji dotyczących konta trzeba skontaktować się z serwisem iHeartRadio.

  W aplikacji Music Flow Player przejść do [Setting] > [Account Management] > [iHeartRadio] (Ustawienia > Zarządzanie kontem > iHeartRadio).
  Po zalogowaniu się w aplikacji Music Flow Player, można korzystać z serwisu wybierając [Streaming Service] > [iHeartRadio] (usługi strumieniowe > iHeartRadio).

 •  Jak korzystać z serwisu Tune In?

  Serwis TuneIn pozwala na słuchanie radia internetowego bez zakładania konta.
  Aby korzystać z serwisu, w aplikacji Music Flow Player wybrać [Streaming Service] > [Tunein] (usługi strumieniowe > TuneIn).
  Osoby posiadające konto w serwisie TuneIn mogą też korzystać z funkcji
  synchronizowania ulubionych. Aby zalogować się do konta, w aplikacji Music Flow Player wybrać [Setting] > [Account management] > [Tunein] (ustawienia > zarządzanie kontem > TuneIn).
  W celu uzyskania informacji dotyczących konta trzeba skontaktować się z serwisem Tunein.

 •  Jak korzystać z serwisu Napster?

  Korzystanie z serwisu Napster jest możliwe po uprzednim założeniu konta. W celu uzyskania informacji dotyczących konta trzeba skontaktować się z serwisem Napster.

  W aplikacji Music Flow Player przejść do [Setting] > [Account Management] > [Napster] (Ustawienia > Zarządzanie kontem > Napster).
  Po zalogowaniu się w aplikacji Music Flow Player,
  można korzystać z serwisu wybierając [Streaming Service] > [Deezer] (Usługi strumieniowe > Napster).

 •  Jak skonfigurować ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej?

  Sprawdzić niżej opisane ustawienia rutera. (Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji rutera.)
  1. Tryb pracy
       - Dla rutera obsługującego sieć 802.11ac, ustawić tryb mieszany 802.11n / 802.11ac obsługujący także sieć 802.11n lub ustawić tryb obsługujący tylko sieć 802.11n.
       - Nie zaleca się stosowania trybu 802.11b lub trybu 802.11g.

  2. Rodzaj szyfrowania
       - ustawić tryb otwarty lub AES. Tryb WEP lub TKIP w sieci Wi-Fi jest mniej korzystny od OPEN / AES.

  3. Praca serwera DHCP
       - Korzystanie z głośników wymaga włączenia serwera DHCP.
         (Jeżeli ruter pracuje w trybie WDS (repeater) wraz z drugim ruterem, to działa serwer DHCP tylko jednego rutera.)

  4. Inne
      - Jeżeli w ruterze jest dostępna funkcja wyłączania łączności bezprzewodowej, to funkcję tą trzeba wyłączyć.
      - Jeżeli w ruter ogranicza liczbę podłączanych do niego urządzeń, to trzeba ustawić odpowiednio dużą liczbę.
      - Głośnika nie można podłączyć do portu przewodowego, dla którego ustawiono przekierowanie lub który jest przeznaczony dla usług IPTV.

 •  Jak skonfigurować zaporę systemu Windows 8, aby korzystać z głośnika?

  Jeżeli na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie LG Music Flow Player na system
  Windows, to zapora dla używanej sieci prywatnej lub publicznej zostanie automatycznie dostosowana.

 •  Jak korzystać z głośnika przy połączeniu z ruterem szerokopasmowym?

  Głośniki pracują kanałach o szerokości 20 MHz.
  Z tego powodu, w ruterze trzeba ustawić tryb obsługujący kanały o szerokości 20 MHz.
  (tryb mieszany lub tylko 20 MHz)
  Tryb mieszany może być używany z urządzeniami korzystającymi z kanałów o szerokości 40 MHz lub z kilku szerokościach.

  Głośniki współpracują z siecią IEEE 802.11a/b/g/n.
  Ruter trzeba przełączyć z trybu 802.11ac w tryb 802.11n lub tryb mieszany obsługujący sieć 802.11n.
  Głośniki LG mogą korzystać z kanałów w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
  Ze względu na zakłócenia łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz zaleca się korzystanie z pasma 5 GHz.

 •  Jak ustawić alarm?

  Dodawanie alarmu
  1. Uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Dotknąć [Settings] > [Alarm/Sleep Timer] > [Alarm] (ustawienia > alarm/wyłącznik czasowy > alarm).
  3. Dotknąć [] . Zostanie wyświetlone okno ustawień alarmu.
  4. Skonfigurować ustawienia alarmu, takie jak godzina, dzień tygodnia, głośniki, dźwięk alarmu, czas trwania alarmu, odtwarzanie losowe, głośność.
  5. Dotknąć [Set] (ustaw). O określonej godzinie w wybranym głośniku włączy się odtwarzanie muzyki.
  Jeżeli plik z dźwiękiem alarmu znajduje się na urządzeniu, które jest wyłączone, to będzie odtwarzany dźwięk domyślny.

  Edytowanie alarmu
  1. Uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Dotknąć [Settings] > [Alarm/Sleep Timer] > [Alarm] (ustawienia > alarm/wyłącznik czasowy > alarm).
  3. Na liście alarmów dotknąć alarm, który ma być edytowany.
  4. Zmodyfikować ustawienia alarmu, takie jak godzina, dzień tygodnia, głośniki, dźwięk alarmu, czas trwania alarmu, odtwarzanie losowe, głośność.
  5. Aby zakończyć, dotknąć [Set] (ustaw).

  Usuwanie alarmu
  1. W oknie listy alarmów dotknąć [].
  2. Wybrać alarm do usunięcia.
  3. Aby usunąć alarm, dotknąć [], a następnie przycisk [Delete].W aplikacji na system iOS alarm można usunąć przeciągając go w prawo, a następnie dotykając przycisk [X].

 •  Jak korzystać z listy odtwarzania?

  Można tworzyć listy odtwarzania ułatwiające odtwarzanie muzyki z biblioteki lub smartfona.

  Dodawanie utworu do listy odtwarzania
  1. Uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Dotknąć [My Phone] (mój telefon) lub [Music Library] (biblioteka muzyczna). Zostaną wyświetlone pliki muzyczne.
  3. Aby dodać utwór do listy odtwarzania, dotknąć przycisk [] z prawej strony nazwy utworu, a następnie wybrać [Add to playlist] (dodaj do listy odtwarzania).
  4. Dotknąć nazwę żądanej listy odtwarzania. Utwór został dodany do listy.
  Aby dodać utwór do nowej listy odtwarzania, dotknąć [Make a new Playlist] (utwórz listę odtwarzania).

  Usuwanie utworu z listy odtwarzania
  1. Uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Dotknąć [My Playlists] (moje listy odtwarzania).
  3. Wybrać listę z utworem, który ma być usunięty.
  4. Dotknąć przycisk [] z prawej strony nazwy utworu, który ma być usunięty, a następnie wybrać [Remove from playlist] (usuń z listy odtwarzania).
  Utwór został usunięty z listy odtwarzania.

  Usuwanie listy odtwarzania
  1. Uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Wybrać [My Playlists] (moje listy odtwarzania).
  3. Dotknąć przycisk [] z prawej strony nazwy listy, która ma być usunięta, a następnie wybrać [Delete] (usuń).
  Lista odtwarzania została usunięta.

 •  W aplikacji Music Flow Player nie można wyszukać głośnika.

  Problemy z wyszukiwaniem głośnika mogą być spowodowane ustawieniami rutera. Wykonać niżej wymienione czynności, a następnie spróbować ponownie.

  1. Jeśli w ruterze są włączone zabezpieczenia, sprawdzić czy wpisano prawidłowe hasło.
  2. W ustawieniach rutera sprawdzić, czy jest włączony serwer DHCP.
  3. Sprawdzić, czy ustawienia rutera pozwalają na obsługiwanie łączności w standardzie 802.11 a/b/g/n.
  4. Jeśli jest używana funkcja filtrowania adresów MAC, dodać adres MAC głośnika.
  5. Jeśli ruter ma ograniczenie liczby urządzeń podłączonych jednocześnie, zwiększyć dopuszczalną liczbę urządzeń.
  6. Jeżeli głośnik i ruter zostały zakupione w różnych krajach, ustawić w ruterze kanał z zakresu
      od 1 do 11 w paśmie 2,4 GHz.
  7. Sprawdzić, czy w ruterze jest włączona łączność bezprzewodowa.
  8. Gdy jest używanych kilka ruterów, głośnik i smartfon muszą być podłączone do tego samego rutera.

 •  Chcę uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych produktach.

  Prosimy odwiedzić stronę LG.

  Polska
      http://www.lg.com/pl/bezprzewodowe-systemy-audio

 •  Czy mogą występować problemy z kompatybilnością urządzeń sieciowych?

  Modemy lub rutery oferowane przez niektórych dostawców Internetu mogą nie współpracować z siecią urządzeń Music Flow.
  W takim przypadku trzeba zakupić ruter u niezależnego sprzedawcy.

 •  Czy liczba podłączanych głośników jest ograniczona?

  Maksymalnie można podłączyć 14 urządzeń w tym mostek (R1).
  Należy pamiętać, że liczba podłączonych głośników może wpływać na przepustowość sieci.

 •  Czy głośniki Music Flow są kompatybilne z bezprzewodowymi urządzeniami innych producentów?

  łośnik jest kompatybilny tylko z urządzeniami multi-room firmy LG.

 •  Czasem w folderze nie mogę znaleźć udostępnianego pliku. Czy liczba udostępnianych plików jest ograniczona?

  Nie ma ograniczenia liczby plików w folderze. Problemy z widocznością plików mogą wynikać z ustawień serwera multimedialnego.
  1. Sprawdzić, czy w oprogramowaniu na komputer PC skonfigurowano udostępnianie.
  2. Wyłączyć i ponownie uruchomić oprogramowanie na komputerze PC.

  â–¶ W zależności od oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane. (Szczegółowe informacje trzeba sprawdzić w instrukcji oprogramowania.)
  â–¶ Zalecamy korzystanie z oprogramowania, które jest dostępne na naszej stronie internetowej.
  â–¶ Kompatybilne formaty plików mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego komputera.
      -. Windows : mp3, wma, flac, aac, ogg, wav, m4a
      -. Mac : mp3, flac, aac, ogg, wav, m4a

 •  Jak skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwić pracę serwera multimediów i odtwarzanie muzyki?

  Najczęstsze objawy problemów z zaporą sieciową.

  -. Nie działa dodatkowy głośnik.
  -. Brak informacji na wyświetlaczu po przejściu do usługi przesyłania strumieniowego.
  -. Niepowodzenie przy aktualizacji produktu.

  Aplikacja Music Flow korzysta z niżej wymienionych portów.

  TCP/IP:
  80 (usługa przesyłania strumieniowego, aktualizacja)
  9741 (łączność między głośnikami a komputerem z systemem Windows / aplikacją Android / aplikacją iOS)
  1339, 2870, 13000 (serwer multimediów)
  49152 (strumieniowy serwer multimediów, do portu 49152 dla komputera z systemem Windows)
  11158, 11588 (biblioteka muzyczna)

  UDP:
  1900, 59000 (zdarzenia UPnP oraz wykrywanie urządzeń)
  9740 (Home chat)

  Przy konfigurowaniu zapory, wyżej wymienione porty trzeba udostępnić dla ruchu przychodzącego.

 •  Czy występują problemy z kompatybilnością urządzenia zewnętrznego, które można podłączyć do listwy głośnikowej (np. telewizora)?

  Nie występują problemy z kompatybilnością urządzeń podłączanych do wejść HDMI/Optical/Portable.
  W przypadku niektórych telewizorów może występować brak synchronizacji obrazu i dźwięku.
  Problem z synchronizacją obrazu i dźwięku w telewizorze można rozwiązać korzystając z funkcji AV Sync, dostępnej na pilocie listwy głośnikowej.

  (Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono, w instrukcji obsługi listwy głośnikowej.)

 •  Jakie scenariusze użytkowania są obsługiwane przez system HomeChat?

  System obsługuje trzy scenariusze użytkowania: „going out” (wyjście z domu), „back home” (powrót do domu) oraz „party”.

  Going out : wyłączenie odtwarzania.
  Back home : automatyczne odtwarzanie muzyki, gdy smartfon z aplikacją Music Flow Player połączy się z siecią domową.
  Jeżeli z siecią domową połączy się inne urządzenie, niż użyte do włączenia scenariusza, to urządzenie to także będzie obsługiwane. Odtwarzanie muzyki w głośnikach włącza się tylko wtedy,
  gdy w chwili łączenia się z siecią domową w smartfonie jest włączone odtwarzanie muzyki.
  Party : muzyka odpowiadająca nastrojowi „Party”.

  W przypadku scenariuszy, odtwarzanie jest włączane w uprzednio skonfigurowanych głośnikach, a nie głośniki, z którymi połączył się smartfon.
  Głośniki można wybierać z listy wyświetlanej w menu „Master control” w aplikacji do zarządzania siecią.
  Aby zalogować się do aplikacji do zarządzania siecią, w okno czatu wpisać „setting”, a następnie kliknąć wyświetlony odnośnik.

  â–¶ Dostępność scenariuszy użytkowania zależy od kraju i może ulec zmianie bez uprzedzenia.

 •  Pojawia się informacja, że nie można odtwarzać utworu z listy.

  Występują dwie główne przyczyny braku możliwości odtwarzania utworu z listy.

  1. Utrata łączności z serwerem DMS (Digital Media Server)
  Serwer DMS jest wyłączony lub zostało zerwane połączenie z siecią. Włączyć serwer DMS i sprawdzić,
  czy jest prawidłowo podłączony do sieci.

  2. Zmiana adresu IP serwera DMS lub zmiana lokalizacji pliku na serwerze DMS
  Po zmianie lokalizacji źródła plików muzycznych trzeba zsynchronizować bibliotekę muzyczną.
  W celu zsynchronizowania biblioteki wybrać [Setting] > [Music library] > [Synchronization] (ustawienia > biblioteka muzyczna > synchronizacja).

 •  Czy występuje ograniczenie metadanych pliku muzycznego przechowywanego na serwerze?

  Plik muzyczny zawiera metadane, takie jak nazwa albumu, tytuł, czy gatunek.

  Na podstawie metadanych zawartych w pliku aplikacja Music Flow Player może klasyfikować utwory wg tytułu, gatunku, albumu,
  wykonawcy, itp., a także wyświetlać te informacje.

  Jeżeli rozmiar metadanych w pliku jest większy od poniższych ograniczeń, to aplikacja może nie wyświetlać odpowiednich informacji.

  Tytuł : 2048 bajtów
  Album : 1024 bajty
  Wykonawca : 1024 bajty
  Gatunek : 1024 bajty

 •  Jak wyłączyć aplikację Music Flow Player?

  Urządzenia z systemem Android
  1. Przesunąć palcem od górnej części ekranu smartfona w dół.
  2. Na liście aplikacji odszukać Music Flow Player.
  3. Dotknąć przycisk X.

  Urządzenia z systemem iOS
  1. Aby wyświetlić listę aplikacji uruchomionych na urządzeniu, dwukrotnie dotknąć przycisk HOME.
  2. Aby wyłączyć aplikację Music Flow, wybrać ją i przeciągnąć do góry.

 •  Jak włączyć odtwarzanie grupowe?

  Tryb odtwarzania grupowego Group Play
  Aby w kilku głośnikach odtwarzać ten sam utwór, z żądanych głośników można utworzyć grupę, która będzie połączona z aplikacją Music Flow Player.

  1. W bocznym menu aplikacji Music Flow Player wybrać [Connected Speakers] (podłączone głośniki).
  Zostanie wyświetlona lista głośników.
  2. Wybrać głośnik, w którym jest odtwarzany żądany utwór. W tym celu dotknąć przycisk obok nazwy głośnika.
  3. Zostaną wyświetlone opcje grupy. Zaznaczyć pola wyboru przy głośnikach, które mają być zgrupowane, a następnie dotknąć przycisk [OK].

 •  Jak przy użyciu listwy głośnikowej odtwarzać dźwięk przestrzenny? (1/2)

  W celu odtwarzania dźwięku przestrzennego, do listwy głośnikowej można podłączyć dwa głośniki LG multi room (H3, H5 lub H7).

 •  Jak przy użyciu listwy głośnikowej odtwarzać dźwięk przestrzenny? (2/2)

  Aby w kilku głośnikach odtwarzać dźwięk przestrzenny, z żądanych głośników można utworzyć grupę, która będzie
  połączona z aplikacją Music Flow Player.
  1. W bocznym menu aplikacji Music Flow Player wybrać [Connected Speakers] (podłączone głośniki).
  2. Zostanie wyświetlona lista podłączonych głośników. Dotknąć przycisk przy nazwie głośnika, w którym jest odtwarzany żądany utwór.
  3. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające skonfigurowanie grupy głośników do odtwarzania dźwięku przestrzennego. Wybrać głośniki lewy oraz prawy, a następnie dotknąć [OK].
  4. Grupa głośników do odtwarzania dźwięku przestrzennego została skonfigurowana.

  â–¶ W celu uzyskania efektu dźwięku przestrzennego trzeba odtwarzać pliki muzyczne z dźwiękiem wielokanałowym.
      Efektu przestrzennego nie można uzyskać w przypadku plików bez dźwięku wielokanałowego.

  â–¶ Aby uzyskać bardziej zrównoważony efekt przestrzenny, zaleca się podłączenie i używanie identycznych głośników.

 •  Czy w głośniku można odtwarzać dźwięk z telewizora?

  1. Wejście optyczne
      - Listwę głośnikową podłączyć do telewizora przy użyciu kabla optycznego dostarczonego w zestawie.
      - W menu ustawień telewizora włączyć wyjście optyczne (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji telewizora).
      - Naciskając przycisk „FUNC” pilota lub przycisk „F” na listwie głośnikowej wybrać wejście optyczne.
      * Jeśli w telewizorze LG zostanie włączone wyjście LG Sound Sync(Optical), to w listwie głośnikowej włączy się tryb LG OPT.
        Wówczas można regulować głośność przy użyciu pilota od telewizora (dostępność tej funkcji zależy od modelu telewizora).

  2. Połączenie ze zwrotnym kanałem audio ARC
      - Kabel HDMI podłączyć do gniazda HDMI OUT(TV ARC) listwy głośnikowej oraz do gniazda HDMI IN (ARC) telewizora.
      - W menu ustawień telewizora wybrać wyjście dźwięku z funkcją ARC. (Informacje o ustawieniach wyjścia audio zamieszczono w instrukcji obsługi telewizora.)
      - Funkcja ARC włącza się automatycznie, gdy listwa głośnikowa wykryje sygnał ARC z telewizora.

      * Jeśli w urządzeniu nie słychać dźwięku z telewizora, wykonać niżej wymienione czynności.
        . Sprawdzić, czy w telewizorze kabel HDMI jest podłączony do gniazda HDMI z oznaczeniem ARC.
        . Sprawdzić, czy w kabel HDMI jest podłączony do gniazda HDMI OUT (TV ARC) listwy głośnikowej.
      * Prawidłowe działanie funkcji ARC może zależeć od modelu telewizora.

  3. Funkcja LG Sound Sync(Wireless) – telewizor LG TV (dostępność zależy od modelu telewizora)
      - Naciskając przycisk „FUNC” pilota lub przycisk „F” na listwie głośnikowej wybrać tryb LG TV.
      - W menu ustawień telewizora wybrać wyjście dźwięku LG Sound Sync(Wireless).
        (Informacje o ustawieniach wyjścia audio telewizora oraz ustawieniach połączenia z listwą głośnikową zamieszczono w instrukcji telewizora.)

  â–¶ Dźwięku z telewizora nie można przesyłać do głośników poprzez łącze Wi-Fi.

 •  Czy dźwięk z telewizora wyposażonego w interfejs Bluetooth można bezprzewodowo przesyłać do głośników?

  Głośniki mogą odtwarzać dźwięk przesyłany z innych urządzeń za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
  Jeżeli telewizor jest wyposażony w interfejs Bluetooth, to korzystając z tego interfejsu można podłączyć do niego głośniki.

  â–¶ Informacje o dostępności interfejsu Bluetooth trzeba sprawdzić w instrukcji telewizora.

  Głośniki mogą odtwarzać dźwięk z telewizora, gdy telewizor współpracuje z funkcją LG Sound Sync.
      - Naciskając przycisk „FUNC” pilota lub przycisk „F” na listwie głośnikowej wybrać tryb LG TV.
      - W menu ustawień telewizora wybrać wyjście dźwięku LG Sound Sync(Wireless). (Dotyczy tylko modeli HS7/LAS750M i HS9/LAS950M.)

  â–¶ Informacje parowaniu interfejsu Bluetooth oraz wybieraniu wyjścia audio trzeba sprawdzić w instrukcji telewizora.
  â–¶ Informacje o dostępności funkcji LG Sound Sync trzeba sprawdzić w instrukcji telewizora.

 •  Jak sterować listwą głośnikową HS6 przy użyciu pilota od telewizora?

  Marki współpracujących telewizorów: LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio
  Obsługiwane funkcje: Regulacja głośności, wyciszanie

  Sposób użycia
  1. Wyjście audio telewizora przełączyć na głośnik zewnętrzny.
  2. Przytrzymać przycisk „INFO” pilota przez co najmniej 3 sekundy. W zależności od statusu funkcji (włączona/wyłączona),
  na wyświetlaczu listwy głośnikowej pojawi się informacja „ON - TV REMOTE” lub „OFF - TV REMOTE”.

  ON - TV REMOTE : funkcja dostępna
  OFF - TV REMOTE : funkcja niedostępna

  â–¶ Jeżeli na wyświetlaczu jest widoczne wskazanie „ON - TV REMOTE”, to kolejne naciśnięcie przycisku „INFO” wyłączy funkcję, a na wyświetlaczu
  listwy głośnikowej pojawi się informacja „OFF - TV REMOTE”.
  â–¶ Jeżeli na wyświetlaczu jest widoczne wskazanie „OFF - TV REMOTE”, to kolejne naciśnięcie przycisku „INFO” włączy funkcję, a na wyświetlaczu
  listwy głośnikowej pojawi się informacja „ON - TV REMOTE”.

 •  Przerwy w odtwarzaniu muzyki.

  Gdy głośnik jest podłączony bezprzewodowo
  - Problem ten może być spowodowany zbyt dużą odległością między głośnikiem a ruterem.
      Ustawić głośnik bliżej rutera i spróbować ponownie.
  - Jeżeli urządzenie będące źródłem muzyki znajduje się w miejscu, w którym występują zakłócenia łączności z ruterem, to urządzenie to trzeba umieścić bliżej rutera.

  Gdy głośnik jest podłączony przewodowo oraz zainstalowano dodatkowe głośniki
  - Jeżeli głośnik, w którym występują przerwy w odtwarzaniu, jest zbyt oddalony od głośnika podłączonego przewodowo, to między
      głośnikiem podłączonym przewodowo a głośnikiem bezprzewodowym trzeba dodatkowo zainstalować mostek (R1) lub inny głośnik.
  - Jeżeli urządzenie będące źródłem muzyki (np. smartfon lub laptop) znajduje się w miejscu, w którym występują
  zakłócenia łączności z ruterem, to urządzenie to trzeba umieścić bliżej rutera.

 •  Mój smartfon łączy się z siecią poprzez mostek (R1). Czy w celu nawiązania połączenia muszę wprowadzić hasło rutera?

  Jeżeli podczas instalowania głośników jest używany mostek (R1), to
  najpierw trzeba podłączyć mostek (R1) kablem, a następnie podłączyć dodatkowe głośniki. Przy połączeniu przewodowym nie trzeba wpisywać hasła rutera.

  â–¶ Smartfon nie może nawiązać połączenia z mostkiem (R1).

  Resetowanie głośnika
  Nacisnąć przycisk “ADD []â€? i przytrzymać go, aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.

  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”.

 •  Nie można sterować głośnikiem przy użyciu aplikacji Music Flow Player.

  Jeżeli smartfon z aplikacją znajduje się w miejscu, w którym występują zakłócenia łączności z ruterem, to urządzenie to trzeba umieścić bliżej rutera.

  1) Gdy wszystkie głośniki są podłączone bezprzewodowo
  - Problem ten może być spowodowany zbyt dużą odległością między głośnikiem a ruterem.
    Ustawić głośnik bliżej rutera i spróbować ponownie.

  2) Gdy głośnik jest podłączony przewodowo oraz zainstalowano dodatkowe głośniki
  - Jeżeli głośnik jest zbyt oddalony od głośnika podłączonego przewodowo, to między głośnikiem podłączonym przewodowo a głośnikiem, w którym
    występują przerwy w odtwarzaniu, trzeba dodatkowo zainstalować mostek (R1) lub inny głośnik.

  â–¶ Gdy zakłócenia występują stale, zmienić kanał używany przez sieć Mesh. W tym celu wybrać [Settings] > [Advanced Setting] > [Mesh network setting] (ustawienia > ustawienia zaawansowane > ustawienia sieci Mesh).
  â–¶ Połączenie sieciowe może być niestabilne także wtedy, gdy głośnik znajduje się za blisko rutera.
  â–¶ Zaleca się, aby głośnik był oddalony od rutera o ok. 90 - 120 cm.

 •  Nie można podłączyć głośnika.

  Gdy głośniki były już podłączone
  Sprawdzić, czy smartfon jest podłączony do tego samego rutera. Następnie wykonać niżej wymienione czynności.
  1. Odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, a następnie podłączyć ją ponownie i sprawdzić łączność.
  2. Jeśli problem nie został rozwiązany, postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami.
    1) Jeśli kontrolka LED nie miga, świeci się na biało.
      Jeżeli smartfon z aplikacją znajduje się w miejscu, w którym występują zakłócenia łączności z ruterem, to urządzenie to trzeba umieścić bliżej rutera.

    -Gdy wszystkie głośniki są podłączone bezprzewodowo
      Problem może wystąpić przy zbyt dużej odległości między głośnikiem a ruterem. Zainstalować głośnik bliżej rutera i spróbować ponownie.

    -Gdy głośnik jest podłączony przewodowo oraz zainstalowano dodatkowe głośniki
  - Jeżeli głośnik jest zbyt oddalony od głośnika podłączonego przewodowo, to między głośnikiem podłączonym przewodowo a głośnikiem,
      w którym występują przerwy w odtwarzaniu, trzeba dodatkowo zainstalować mostek (R1) lub inny głośnik.

    2) Gdy miga biała kontrolka LED
      Połączenie sieciowe zostało przerwane. Ponownie zainstalować głośnik postępując zgodnie z instrukcją instalowania.

 •  Połączenie z głośnikiem zostało nagle zerwane. Jak rozwiązać ten problem? (1/3)

  Jeżeli zakłócenia łączności są spowodowane przeszkodami (takimi jak ściana, kuchenka mikrofalowa, lodówka,
  telewizor, grzejnik), to w celu zmniejszenia zakłóceń można zmienić kanał używany przez ruter.

  1. Zresetować głośnik.
  2. Wyświetlić menu ustawień rutera.
  3. Jeśli ruter jest skonfigurowany do pracy w sieci 802.11ac, przełączyć go w tryb 802.11n. Szczegółowe informacje o ustawieniach zamieszczono w instrukcji rutera.
  4. W ruterze ustawić kanał z zakresu od 1 do 11 w paśmie 2,4 GHz. Szczegółowe informacje o ustawieniach zamieszczono w instrukcji rutera.
  5. Podłączyć głośnik.

  Jeżeli jest używanych kilka głośników, to do rutera trzeba trzeba przewodowo podłączyć pierwszy głośnik lub mostek (R1), a następnie podłączyć pozostałe głośniki.

  Resetowanie głośnika Aby przywrócić ustawienia fabryczne, nacisnąć przycisk “ADD []â€? i przytrzymać go aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.

  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”.

 •  Czasem głośnik znika z listy w aplikacji Music Flow Player.

  1. Jeśli kontrolka LED nie miga, świeci się na biało
    - Jeżeli smartfon z aplikacją znajduje się w miejscu, w którym występują zakłócenia łączności z ruterem, to urządzenie to trzeba umieścić bliżej rutera.

    1-1) Gdy wszystkie głośniki są podłączone bezprzewodowo.
      Problem ten może być spowodowany zbyt dużą odległością między głośnikiem a ruterem.
  Ustawić głośnik bliżej rutera i spróbować ponownie.

    1-2) Gdy głośnik jest podłączony przewodowo oraz zainstalowano dodatkowe głośniki.
      Jeżeli głośnik jest zbyt oddalony od głośnika podłączonego przewodowo, to między głośnikiem podłączonym przewodowo a głośnikiem
  , który znika z listy w aplikacji, trzeba dodatkowo zainstalować mostek (R1) lub inny głośnik.

  2. Gdy miga biała kontrolka LED.
    - Połączenie sieciowe zostało przerwane. Wykonać inicjalizację głośnika, a następnie ponownie go zainstalować.

 •  Utwory nie są dodawane do biblioteki muzycznej nawet po jej aktualizacji.

  Gdy utwór zostanie dodany do serwera DLNA, biblioteka muzyczna nie jest aktualizowana automatycznie. Po dodaniu utworu do serwera trzeba
  ponownie zsynchronizować bibliotekę muzyczną. W tym celu wybrać [Settings]>[Music Library]>[Sync] (ustawienia > biblioteka muzyczna > synchronizacja).

  Jeśli utwór nie został dodany nawet po zsynchronizowaniu biblioteki muzycznej, wykonać poniższe czynności.
    1. Sprawdzić, czy został wyznaczony udostępniany folder serwera DLNA lub oprogramowania na komputer PC.
    2. Sprawdzić, czy została odświeżona lista zawartości serwera DLNA.

      â–¶ Lista zawartości serwera może nie być odświeżana nawet po skopiowaniu pliku na serwer. Należy sprawdzić ustawienia serwera.
      â–¶ Jeżeli utwór jest kopiowany na smartfon w sposób inny niż przy użyciu protokołu MTP, to dany plik może nie być widoczny na liście zawartości serwera. W takim przypadku,
        ponownie przeszukać zawartość smartfonem lub wyłączyć smartfon i włączyć go ponownie.

    3. W ustawieniach programu serwera DLNA lub zapory sprawdzić, czy udostępnianie nie zostało zablokowane.

      â–¶ Jeśli jest używane oprogramowanie LG Music Flow na komputer PC, wyznaczyć udostępniany folder. Odpowiedni folder zostanie dodany automatycznie do biblioteki muzycznej w ciągu minuty.

 •  Czasem grupa głośników zostaje rozłączona

  W niżej wymienionych sytuacjach grupa głośników może zostać rozłączona.

  1. Po wyłączeniu alarmu
    Alarm jest ustawiany oddzielnie dla każdego z głośników. Dlatego po włączeniu alarmu następuje automatyczne rozłączenie grupy.

  2. Po wyłączeniu/włączeniu zasilania
    Jeżeli zostanie wyłączony jeden z głośników przypisanych do grupy, to grupa zostanie rozłączona.
    Po ponownym włączeniu zasilania trzeba na nowo skonfigurować grupę.


  3. Inne
    Grupa może zostać rozłączona na skutek zakłóceń/niestabilności sygnału sieci Wi-Fi.
      Gdy urządzenie z aplikacją (np. smartfon lub laptop) znajduje się w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi,
      nie jest stabilny, urządzenie trzeba przenieść bliżej rutera i ponownie spróbować nawiązać łączność.

       Gdy wszystkie głośniki są podłączone bezprzewodowo
         Rozłączenie grupy może być spowodowane zbyt dużą odległością między głośnikiem a ruterem.
      Ustawić głośnik bliżej rutera i spróbować ponownie.

    Gdy głośnik jest podłączony przewodowo oraz zainstalowano dodatkowe głośniki
      Jeżeli głośnik jest zbyt oddalony od głośnika podłączonego przewodowo, to między głośnikiem podłączonym
      przewodowo a głośnikiem, w którym
      występują przerwy w odtwarzaniu, trzeba dodatkowo zainstalować mostek (R1) lub inny głośnik.

 •  Połączenie z głośnikiem zostało nagle zerwane. Jak rozwiązać ten problem? (2/3)

  Przykład 2) Gdy głośnik znajduje się w miejscu, do którego nie dociera sygnał z rutera.

  Między głośnikiem a ruterem zainstalować mostek (R1) lub inny głośnik.

 •  Połączenie z głośnikiem zostało nagle zerwane. Jak rozwiązać ten problem? (3/3)

  Przykład 3) Połączenie nie jest stabilne nawet po dodaniu mostka (R1) lub głośnika.

  Między głośnikiem a ruterem zainstalować dodatkowy mostek (R1) lub inny głośnik.

 •  Nie wyświetla się okładka albumu, z którego pochodzi plik muzyczny.

  Podczas odtwarzania utworu powinny być wyświetlane dodatkowe informacje, takie jak tytuł albumu, wykonawca oraz okładka albumu.
  Jeżeli okładka albumu nie jest wyświetlana w aplikacji, chociaż jest ona widoczna podczas odtwarzania na innych urządzeniach,
  to trzeba sprawdzić ustawienia serwera, na którym jest przechowywany plik muzyczny.

  â–¶ Szczegółowe informacje o ustawieniach zamieszczono w instrukcji serwera.

 •  Podczas odtwarzania grupowego pojawia się komunikat “The network connection status of the speakers is not stableâ€? (niestabilne połączenie sieciowe głośnika). Co trzeba zrobić?

  Krok 1: Jeśli głośnik znajduje się w miejscu, w którym sygnał jest słaby, ustawić go bliżej rutera.

  Krok 2: Jeżeli problemu nie dało się rozwiązać w sposób podany w kroku 1., to do rutera trzeba przewodowo podłączyć głośnik lub mostek (R1).
  Po wykonaniu połączenia przewodowego trzeba zresetować pozostałe głośniki, a następnie dodać je do podłączonego przewodowo głośnika lub mostka (R1).

  Krok 3: Jeżeli problemu nie dało się rozwiązać w sposób podany w kroku 2., to głośnik w miejscu o najsłabszym sygnale trzeba podłączyć przewodowo korzystając z adaptera PLC (Power Line Communication).

 •  Nie można przeprowadzić aktualizacji

  W przypadku problemów z aktualizacją wykonać czynności opisane poniżej.
    1. Ponownie sprawdzić status sieci.
      - Sprawdzić, czy głośnik jest prawidłowo podłączony do sieci rutera oraz czy ruter ma dostęp do Internetu.
        W przypadku braku połączenia z Internetem, skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
      - Gdy głośnik jest podłączony do sieci, świeci się biała kontrolka LED. Miganie kontrolki,
        oznacza, że głośnik nie jest podłączony do sieci. W takim przypadku trzeba spróbować ponownie podłączyć głośnik do rutera.

    2. Gdy sieć działa prawidłowo, spróbować podłączyć głośnik kablem i ponownie przeprowadzić aktualizację.
      - Jeżeli głośnik jest podłączony bezprzewodowo, to problemy z aktualizacją mogą być spowodowane małą prędkością pobierania danych.
      - Jeśli kolejne próby aktualizacji nie udają się, odłączyć kabel zasilania od gniazda elektrycznego, po czym podłączyć go ponownie. Następnie ponowić próbę.

 •  Co oznaczają różne kolory kontrolki LED?


  Znaczenie stanów kontrolki LED może różnić się w zależności od modelu głośnika. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi odpowiedniego modelu.

 •  Która metoda podłączania głośników najlepiej sprawdzi się w moim domu?

  Najlepszą metodę podłączania głośników można wybrać na podstawie poniższych informacji.

 •  Kiedy muszę zainstalować głośnik używając kabla?

  Jeżeli głośniki są zbyt oddalone od rutera, to do rutera trzeba przewodowo podłączyć przynajmniej jeden głośnik lub mostek (R1).
  Po zainstalowaniu podłączonego przewodowo głośnika lub mostka (R1) można zainstalować pozostałe głośniki.

  Przed zainstalowaniem dodatkowe głośniki mogą wymagać zresetowania.

  Resetowanie głośnika Aby przywrócić ustawienia fabryczne, nacisnąć przycisk “ADD []â€? i przytrzymać go aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.

  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”.

 •  Kiedy muszę zainstalować mostek (R1)?

  Podłączając przewodowo do rutera przynajmniej jeden głośnik lub mostek (R1) można zwiększyć zasięg oraz stabilność sygnału sieci bezprzewodowej.
  Przykłady stosowania mostka zamieszczono na poniższym schemacie.

 •  Jakie rodzaje plików muzycznych są obsługiwane?

  Można odtwarzać pliki muzyczne o formatach mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg oraz wav.
  Dla formatów mp3 i wma są obsługiwane częstotliwości próbkowania od 32 do 48 kHz, a dla formatu flac maksymalnie 192 kHz, 24-bit.

  - Indywidualne cechy danego pliku lub serwera multimedialnego mogą uniemożliwić odtwarzanie pliku muzycznego pomimo spełnienia powyższych warunków.
  - Nie można odtwarzać plików z zabezpieczeniem DRM.
  - W zależności od warunków użytkowania, pliki o wysokiej jakości dźwięku (192 kHz / 24 bit) mogą być odtwarzane z niższą jakością ze względu na dużą ilość przesyłanych danych.
  - Do dotwarzania dźwięku o wysokiej jakości zaleca się połączenie przewodowe.
  - Przy odtwarzaniu grupowym zaleca się, aby głośnik główny był podłączony przewodowo.
  - Przy odtwarzaniu dźwięku o wysokiej jakości w kilku głośnikach może dojść do rozłączenia grupy.

 •  Jakie hasło wpisać podczas podłączania głośnika poprzez interfejs Bluetooth?

  Nasze urządzenia nie wymagają wprowadzania hasła przy podłączaniu poprzez interfejs Bluetooth.
  Dodatkowe informacje należy sprawdzić w dokumentacji modułu Bluetooth.

  Nawiązywanie połączenia Bluetooth z urządzeniem inteligentnym.
  1. Przed sparowaniem interfejsu Bluetooth sprawdzić, czy został on włączony w urządzeniu inteligentnym.
  2. W głośniku włączyć tryb Bluetooth. Miga biała kontrolka LED sygnalizująca status interfejsu Bluetooth.
  3. W urządzeniu włączyć parowanie interfejsu Bluetooth. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista urządzeń, które można sparować.
  4. Aby nawiązać połączenie, z listy urządzeń wybrać nazwę głośnika podaną w instrukcji obsługi.
  5. Gdy głośnik zostanie podłączony do urządzenia z interfejsem Bluetooth, kontrolka LED przestanie migać i będzie świecić się na biało.
  6. W podłączonym urządzeniu włączyć odtwarzanie muzyki.

  Nawiązywanie połączenia Bluetooth z komputerem PC. (Dotyczy komputerów wyposażonych w interfejs Bluetooth.
  Przed nawiązaniem połączenia upewnić się, czy w komputerze jest włączony interfejs Bluetooth.

  Wybrać [Control Panel]> [Hardware and Sound] > [Devices and Printer] > [Add a Device] > [LG Music Flow XX(xx)] > [Next] > (panel sterowania > sprzęt i dźwięk > drukarki i urządzenia > dodaj urządzenie > LG Music Flow XX(xx) > dalej).
  W oknie zostanie dodany głośnik.

 •  Czy aktualizowanie głośnika jest konieczne? Jak to zrobić?

  W celu zwiększenia funkcjonalności produktu oraz usunięcia błędów w oprogramowaniu okazjonalnie są udostępniane nowe wersje oprogramowania układowego.
  W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia należy zaktualizować oprogramowanie układowe do najnowszej wersji.

  Sposób aktualizowania oprogramowania układowego
  1. Uruchomić aplikację Music Flow Player. Jeśli są dostępne nowe aktualizacje, zostanie wyświetlone okno z odpowiednią informacją.
  Aby rozpocząć, dotknąć przycisk [OK].
  2. Jeśli nie został wyświetlony komunikat, w aplikacji Music Flow Player dotknąć [Setting] >[Version Information] (ustawienia > informacje o wersji).
  3. Zostanie wyświetlona lista głośników. Z prawej strony nazwy głośnika może być widoczna informacja [Need to update] (wymagana aktualizacja).
  4. Dotknąć przycisk [ ] z prawej strony informacji o urządzeniu [Device version info].
  5. Gdy rozpocznie się aktualizowanie, będzie widoczny pasek postępu.
  6. Po zakończeniu aktualizacji głośnik uruchomi się ponownie.

 •  Jak pobrać oprogramowanie Musicflow na komputer PC?

  KOREA
    1. Odwiedzić stronę internetową (http://www.lgservice.co.kr).
      â–¶ W razie potrzeby wybrać region.
    2. Wybrać zakładkę [Download Material] (pliki do pobrania).
    3. W oknie wyszukiwania wpisać nazwę modelu, która jest podana na okładce instrukcji obsługi.
    4. Odszukać i pobrać plik “Music Flow PC Softwareâ€?.

  INNE KRAJE
    1. Odwiedzić stronę internetową (http://www.lg.com).
    2. Kliknąć zakładę [Support] (wsparcie), a następnie [DOWNLOAD&MANUAL] (oprogramowanie & instrukcje obsługi).
    3. W oknie wyszukiwania wpisać nazwę modelu, która jest podana na okładce instrukcji obsługi.
    4. Na stronie pobierania kliknąć zakładkę [SOFTWARE UPDATE] (oprogramowanie).
    5. Pobrać pliki oznaczone MUSIC FLOW PC SOFTWARE FOR WINDOWS.

      â–¶ Lokalizacja strony z plikami do pobrania może różnić się w zależności od układu stron krajowej witryny LG.

 •  Jaki jest pobór mocy w stanie wyłączenia?

  Głośnik wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany przez określony czas.
  Pobór mocy po wyłączeniu wynosi ok. 0,4 W.
  Informacje o poborze mocy poszczególnych urządzeń zamieszczono poniżej.

 •  Jakie hasło wpisać podczas podłączania głośnika do sieci bezprzewodowej?

  Podczas instalowania głośnika bezprzewodowego zostanie wyświetlone okno z prośbą o podanie hasła rutera.
  Trzeba wpisać hasło ustawione w ruterze.
  (Jeśli hasło nie jest znane, należy sprawdzić informacje podane w instrukcji obsługi rutera.)

 •  Jakie usługi przesyłania strumieniowego są obsługiwane przez funkcję Google cast for audio?

  1. Uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2. Dotknąć [Settings] > [Google Cast] (ustawienia > Google Cast).
  3. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji dotknąć [Google Cast Ready apps].
      Firma Google może zmieniać informacje bez uprzedzenia.

 •  Nie można nawiązać połączenia bezprzewodowego.

  1. Nawiązując połączenie sprawdzić, na postawie instrukcji do aplikacji Music Flow Player, czy podano prawidłową
  nazwę sieci (SSID) oraz hasło rutera.

  2. Jeżeli ruter jest skonfigurowany do pracy w trybie 802.11ac, przed nawiązaniem połączenia przełączyć go w tryb 802.11n. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji rutera.

  3. Jeżeli głośnik i ruter zostały zakupione w różnych krajach, ustawić w ruterze kanał z zakresu od 1 do 11 w paśmie 2,4 GHz.
  Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji rutera.

  â–¶ Jeśli w smartfonie jest włączona funkcja Smart Wi-Fi, należy wyłączyć ją przed nawiązaniem połączenia.

 •  Co zrobić, gdy pojawi się komunikat “Insufficient storage on music flow productâ€? (za mała pojemność pamięci urządzenia Music Flow)?

  Komunikat ten pojawia się, gdy podczas synchronizowania biblioteki muzycznej zostanie zapełniona cała pamięć urządzenia.
  Trzeba wówczas przywrócić ustawienia fabryczne głośnika, po czym ponownie zsynchronizować bibliotekę muzyczną.

  Przywracanie ustawień fabrycznych głośnika
  Nacisnąć przycisk “ADD []â€? i przytrzymać go, aż dwukrotnie włączy się sygnał dźwiękowy.
  â–¶ W przypadku listwy głośnikowej, na wyświetlaczu pojawia się napis „RESET”.

  Sposób synchronizowania biblioteki muzycznej
  1) W smartfonie uruchomić aplikację Music Flow Player.
  2) Wybrać [Settings] > [Music Library] (Ustawienia > Biblioteka muzyczna).
  3) Zmienić położenie przełącznika z prawej strony napisu [Sync Schedule] (harmonogram synchronizacji).
  4) Pod napisem [Sync Schedule] (harmonogram synchronizacji) ustawić żądany dzień tygodnia / godzinę.
  5) Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, wybrać [OK].