W celu prawidłowego wyświetlania witryny LG.com trzeba użyć inną przeglądarkę lub zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Witryna LG.com wykorzystuje technikę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu dostosowuje swój wygląd do wielkości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. W celu optymalnego wykorzystania możliwości witryny LG.COM, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej, musisz skorzystać z innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Chrome albo zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, wyłącz w niej „Ustawienia widoku zgodności”. W tym celu:

 • Prawym przyciskiem myszy kliknij górną część okna przeglądarki i upewnij się, czy jest wybrana opcja „Pasek menu”.
 • Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Ustawienia widoku zgodności”.
 • W rozwijanym menu usuń zaznaczenia wszystkich trzech pól wyboru, a następnie kliknij „Zamknij”.
 • Okno przeglądarki zostanie automatycznie odświeżone i będzie można rozpocząć przeglądanie witryny.
Przejdź do spisu treści

UŁATWIENIA DOSTĘPU

Osoby niedowidzące

Funkcja Zoom w przeglądarce Internet Explorer (wersja 9.0 lub nowsza)

1 Jeśli używasz przeglądarkę Internet Explorer, przejdź do menu w górnej części okna przeglądarki i kliknij „Widok”.

2 Z listy opcji wybierz „Powiększenie”. Zostanie wyświetlone menu boczne.

3 Wybierz jedno ze zdefiniowanych powiększeń lub kliknij „Niestandardowe” i wprowadź inną wartość powiększenia.

Przeglądarka Internet Explorer pozwala też na zmienianie wielkości tekstu przy użyciu skrótów klawiaturowych:

 • Aby powiększyć, naciśnij klawisze Ctrl oraz + .
 • Aby zmniejszyć, naciśnij klawisze Ctrl oraz - .
 • Aby przywrócić domyślne powiększenie, naciśnij klawisze Ctrl oraz 0 .

Funkcja powiększania w przeglądarce Firefox (wersja bieżąca –1)

Funkcja powiększania w przeglądarce Firefox (wersja bieżąca –1)

1 Jeśli używasz przeglądarkę Internet Explorer, przejdź do menu w górnej części okna przeglądarki i kliknij „Widok”.

2 Z listy opcji wybierz „Powiększenie”. Zostanie wyświetlone menu boczne.

3 Aby powiększyć tekst, wybierz „Powiększ”. Aby zmniejszyć tekst, wybierz „Pomniejsz”.

4 Aby przywrócić ustawienia domyślne, wybierz „Rozmiar pierwotny”.

Przeglądarka Firefox pozwala też na zmienianie wielkości tekstu przy użyciu skrótów klawiaturowych:

 • Aby powiększyć, naciśnij klawisze Ctrl oraz + .
 • Aby zmniejszyć, naciśnij klawisze Ctrl oraz - .
 • Aby przywrócić domyślne powiększenie, naciśnij klawisze Ctrl oraz 0 .

Funkcja powiększania w przeglądarce Chrome (wersja bieżąca –1)

1 Jeśli używasz przeglądarkę Chrome, kliknij ikonę Menu w prawym górnym rogu ekranu.

2 Aby zmniejszyć, kliknij „–”. Aby powiększyć, kliknij „+”.

3 Aby przywrócić ustawienia domyślne, kliknij „100%”.

Przeglądarka Chrome pozwala też na zmienianie wielkości tekstu przy użyciu skrótów klawiaturowych:

 • Aby powiększyć, naciśnij klawisze Ctrl oraz + .
 • Aby zmniejszyć, naciśnij klawisze Ctrl oraz - .
 • Aby przywrócić domyślne powiększenie, naciśnij klawisze Ctrl oraz 0 .

Użyj lupę, wbudowaną funkcję systemu Windows.

1 W panelu sterowania wybierz „Ułatwienia dostępu”.

2 Wybierz „Centrum ułatwień dostępu”.

3 W nagłówku „Szybki dostęp do typowych narzędzi” kliknij „Włącz lupę”. Zostanie uruchomiony program Lupa.

W ustawieniach lupy wybierz Uruchamiaj automatycznie.

1 W panelu sterowania wybierz „Ułatwienia dostępu”.

2 Wybierz „Centrum ułatwień dostępu”.

3 W nagłówku „Eksploruj wszystkie ustawienia”, kliknij „Zwiększ widoczność zawartości ekranu”.

4 W nagłówku „Zwiększ widoczność zawartości ekranu”, kliknij opcję „Włącz lupę”.

5 Aby zapisać ustawienia, kliknij „OK”.

Gdy jest używany program Lupa, są dostępne następujące skróty klawiaturowe:

 • Powiększanie: klawisz Windows oraz +.
 • Zmniejszanie: klawisz Windows oraz -.
 • Włączanie trybu pełnoekranowego: klawiszeCtrl, Alt oraz F.
 • Wyświetlanie pulpitu w trybie pełnoekranowym: klawiszeCtrl, Alt oraz spacja.
 • Włączanie trybu „lupy”: klawiszeCtrl, Alt oraz L.
 • Zmienianie wielkości lupy: klawiszeCtrl, Alt oraz R.
 • Włączanie trybu „zadokowanego”: klawiszeCtrl, Alt oraz D.
 • Odwracanie kolorów w oknie lupy: klawiszeCtrl, Alt oraz I.
 • Przesuwanie zaznaczenia w wybranym kierunku: klawiszeCtrl, Alt oraz klawisze ze strzałką.
 • Wyłączanie Lupy: klawisz Windows oraz Esc.

Zmienianie kolorów tła oraz tekstu w przeglądarce Internet Explorer (wersja 9.0 lub nowsza)

1 Przejdź do menu „Narzędzia”, a następnie wybierz „Opcje internetowe”.

2 Wybierz zakładkę „Ogólne”. Pod nagłówkiem „Wygląd” kliknij „Kolory”.

3 Usuń zaznaczenie z pola „Użyj kolorów Windows”, a następnie wybierz żądane kolory tła oraz tekstu.

4 Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij „OK”.

5 Kliknij przycisk „Ułatwienia dostępu”.

6 Aby wybrać kolory inne niż systemowe, kliknij pola wyboru „Formatowanie”.

7 Aby zapisać zmiany, kliknij „OK”.

Zmienianie kolorów tła oraz tekstu w przeglądarce Firefox (wersja bieżąca –1)

1 Z paska narzędzi w górnej części okna przeglądarki Firefox wybierz „Narzędzia”, a następnie „Opcje”.

2 Wybierz zakładkę „Treść”.

3 W nagłówku „ Czcionki i kolory” wybierz „Kolory”.

4 Kliknij przycisk koloru tekstu lub tła.

5 W wyświetlonym oknie wybierz żądany kolor.

7 Aby zapisać zmiany, kliknij „OK”.

Zmienianie kolorów tła oraz tekstu w przeglądarce chrome (wersja bieżąca –1)

Jeżeli używasz przeglądarkę Google Chrome, to aby zmienić kolory tła musisz zainstalować odpowiednie rozszerzenie. Pod poniższym adresem są dostępne różnorodne rozszerzenia z kategorii „Ułatwienia dostępu”.
https://chrome.google.com/webstore/category/ext/22-accessibility