Skip to Contents
Zamknij

Biblioteka pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

Skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się więcej o obsłudze i możliwościach produktów LG.

OdbiornikTV wyświetla niewłaściwą godzinę

  • Przewodnik po Instalacji i Ustawieniach
  • Ustawienia zegara/Wyświetlanie
  • Rozwiązywanie problemów
  • Telewizory
  • Ostatnia aktualizacja 02/09/2016

OdbiornikTV wyświetla niewłaściwą godzinę


Objaw:


Wyświetlany czas jest niewłaściwy.
Jeżeli naciśniesz przycisk “OK” możesz sprawdzić ustawiony czas.


W przypadku odbierania transmisji cyfrowej poprzez wejście antenowe, po ustawieniu  TV w tryb “Auto” czas jest automatycznie pobierany i ustawiany z sygnału DVB.


Użytkownicy korzystający z zewnętrznych dekoderów, mogą wybrać tryb “Manual” i ustawić czas ręcznie.


Po zaniku napięcia zasilającego ustawienie zegara zostanie zresetowane I koniecznie będzie jego ponowne ustawienie.


Jeżeli ustawiony czas jest nieprawidłowy, zaprogramowane czasy nagrywania, włączenia i wyłączenia będą również nieprawidłowe.


 
Rozwiązanie:


Non-Smart TV


Tryb “Auto”: SETTINGSTIME  → Clock → Auto
    Po ustawieniu trybu “Auto” w przypadku użytkowników telewizji cyfrowej, czas zostanie pobrany automatycznie.


Tryb “Manual”: SETTINGSTIME  → ClockManual → ustaw: rok/miesiąc/dzień/godzinę/minuty.


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=DuZhSunimB2O75SdXcQ&portalId=P1


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=h7d3bEZZNW6InzjjpyNd3w&portalId=P1Netcast ‘12~’15


Tryb “Auto”: Menu [Smart] lub [Settings] → [SETTINGS] → [TIME] → [Clock]→ [Auto] 


Tryb “Manual”: [Smart] lub [Settings menu] → [SETTINGS] → [TIME] → [Clock]→ [Manual]

 


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=Fk59bhgWX0gzTfijm719A&portalId=P1


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=CTbTUGDFh4uBJEWyZfq6eQ&portalId=P1

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=FWVr9SPnmtJi54m1reSqA&portalId=P1


 


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=n5Jfl06NtJEJhW6K2AARug&portalId=P1


 


Opinia o tym artykule

Pyt 1. Jak bardzo zadowolony(-na) jesteś z użyteczności tej informacji?
Pyt 1-1. Dlaczego jesteś niezadowolony(-na) z użyteczności uzyskanych informacji?

Pozostało znaków: 500 / 500