W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

Boczne powierzchnie lodówki są ciepłe

Rozwiązywanie problemów

Boczne powierzchnie lodówki są ciepłe

Przyczyna

Powierzchnie obudowy lodówki są podgrzewane, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej w pobliżu drzwi. W tym celu w bokach lodówki znajdują się rurki z gorącym czynnikiem chłodniczym, które są połączone z parownikiem. W miarę wzrostu temperatury otoczenia, np. w okresie letnim, parownik wolniej oddaje ciepło, wskutek czego zewnętrzne powierzchnie lodówki mogą być cieplejsze.

Sposób postępowania

Po pierwszym włączeniu lodówki, a także w okresie letnim, sprężarka pracuje dłużej, co wiąże się z silniejszym wydzielaniem się ciepła. Jest to zjawisko normalne, które nie jest objawem usterki. Ze względu na słabsze oddawanie ciepła w okresie letnim, mogą występować cykliczne wahania temperatury obudowy lodówki. Lodówkę trzeba ustawić w miejscu umożliwiającym dobrą cyrkulację powietrza. Z tyłu oraz po bokach urządzenia trzeba zapewnić wystarczającą przestrzeń, minimum 5 cm.

* W okresie letnim temperatura obudowy lodówki może być wyższa.
Aby zapewnić większą efektywność chłodzenia należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zalecanych odległości między lodówką a ścianami oraz odkurzyć jej tył (gdy urządzenie nadmiernie się nagrzewa, umieścić za nim wentylator skierowany do dołu).

 

 

 

*Pytanie wymagane