W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

Włączanie opcji „wirowania”

Obsługa

Włączenie opcji „wirowania” w pralkach

Przyczyna

Pralki firmy LG posiadają tylko opcję „Płukanie + Wirowanie”, brak jest opcji „Wirowanie” na programatorze.

Rozwiązanie problemu

Każda pralka firmy LG posiada opcję „Wirowanie”, aby ją włączyć należy uruchomić pralkę przyciskiem zasilania, a następnie ustawić dowolną ilość obrotów oraz nacisnąć przycisk Start/ Pauza, wtedy program zostanie uruchomiony.

Należy pamiętać abypo właczeniu pralki nie przestawiać przekrętła programatora, gdyż wtedy opcja samego wirowania nie będzie dostępna.

*Pytanie wymagane