Obavlja se prelazak na globalni sajt kompanije LG.
Ovaj sajt podržava engleski jezik.