The Wallpaper TV LG SIGNATURE OLED TV W
The Wallpaper TV LG SIGNATURE OLED TV W

The Wallpaper TV

LG SIGNATURE OLED TV W

DISCOVER MORE
DISCOVER MORE
DISCOVER MORE
play button LG SIGNATURE OLED TV W LG SIGNATURE OLED TV W

The Wallpaper TV
Sjedinjen sa vašim zidom

Uklonjeni su svi elementi koji odvlače pažnju,
bez narušavanja sveobuhvatnog užitka.
Iznenadite svoja čula ekranom od 3.85mm
i zvučnicima koji reprodukuju zvuk nagore.

The Wallpaper TV One with Your Wall The Wallpaper TV One with Your Wall
LG SIGNATURE
Wallpaper TV

Izvor estetske
inspiracije
play button LG SIGNATURE Wallpaper TV The Source of Aesthetic Inspiration LG SIGNATURE Wallpaper TV The Source of Aesthetic Inspiration

… kada ga stavite na zid, tako je tanak
da ne može ni senku da baca na zid,
a vi dobijate utisak da gledate
kroz neki otvor na kući, kroz zid,
kao da tu imate prozor.


- Mario Belini (Mario Bellini), arhitekta i dizajner

AI slika
Vrhunska slika
uz novu inteligenciju
Inteligentni procesor a9 druge generacije
i alogritam deep-learning AI
inteligentno podešavaju
sadržaj pretpostavljajući originalni kvalitet slike.
Doživite sve svoje sadržaje
uz idealan kvalitet slike.
AI slika
AI Picture Ultimate Picture with New Intelligence AI Picture Ultimate Picture with New Intelligence
AI zvuk
Prilagođen zvuk
uz novu inteligenciju
Svaki detalj zvuka optimizovan
je žanrom uz pomoć
inteligentnog procesora a9
druge generacije i algoritma deep-learning AI.
Zaronite u ujednačen,
autentičan zvuk uređaja kog odlikuje minimalistički dizajn.
AI zvuk
AI Picture Ultimate Picture with New Intelligence AI Picture Ultimate Picture with New Intelligence
Linija proizvoda 2019
LG Wallpaper TV
Početno Linija proizvoda LG OLED TV KUPI SADA

URL COPY

close copylayer
move top