Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Pronađite informacije o pomoći za vaš LG proizvod

Naučite kako instalirati i održavati proizvod i rešavati probleme korišćenjem naših opcija pretrage.

Ako nema ni slike ni zvuka, dali je uređaj pod strujom?

  • Ostalo
  • Ostalo
  • Rešavanje problema
  • Televizori
  • Poslednji put ažurirano 06/05/2015

Ako nema ni slike ni zvuka, da li je uređaj pod strujom?

 

Symptom  Pojava

          Na televizoru nema ni slike ni tona.

 

Checkpoint Kontrolna tačka

             Uverite se da su produžni kabl, odnosno uređaj, uključeni u struju.

 

How to fix  Rešenje

              1.  Ako se TV ne uključuje, proverite da li je kabel pravilno povezan sa uređajem. 

                   Proverite produžni kabel, razvodnik i konektor.

              2.  Ako ima više uređaja priključenih na produžni kabl sa razvodnikom, proverite i rad drugih uređaja.

               At the back of TV          Wall outlet          Multi-outlet

                           <Zadnja strana TV-a>                                   <  Utikač >                                < Produžni kabl >

Članak kao povratna informacija

P1. Uopšteno, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ove informacije?
P1-1. Zašto niste bili zadovoljnikorisnošću ovih informacija?

Preostalo znakova: 500 / 500