Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Pronađite informacije o pomoći za vaš LG proizvod

Naučite kako instalirati i održavati proizvod i rešavati probleme korišćenjem naših opcija pretrage.

Zašto se usisivač-robot ne vraća na punjač?

  • Ostalo
  • Ostalo
  • Rešavanje problema
  • Usisivači
  • Poslednji put ažurirano 01/06/2015

Zašto se usisivač-robot ne vraća na punjač?

 Pojava 
           Greška - robot se ne vraća na punjač.

 Uzrok
            1. Ako se uređaj ne vraća na punjač, ispisuje se greška ER06 na ekranu. 
            2. Proverite da je punjač slobodan, da okolo njega nema nekih prepreka, a takođe proverite i da li je uključen u struju.
 

 Rešenje

            1. Robot ne pronalazi put natrag do punjača jer postoje predmeti oko njega koji blokiraju signal.  

            2. Pored punjača ne treba da stoji ništa na razdaljini od 1,5 metar, a ispred na 2 metra.           

            3. Punjač postavite na ravnu i vodoravnu površinu.  

 

         

          

            4. Proverite da li je punjač uključen u struju.                       

 

 

 Članak kao povratna informacija

P1. Uopšteno, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ove informacije?
P1-1. Zašto niste bili zadovoljnikorisnošću ovih informacija?

Preostalo znakova: 500 / 500