Da biste imali pravi utisak o našem veb sajtu LG.com, morate da koristite drugi pregledač ili da nadogradite Internet Explorer na noviju verziju (IE9 ili noviji).

Veb sajt LG.com koristi dizajn sa brzim odazivom koji nudi prijatno iskustvo i prilagođava se veličini ekrana vašeg uređaja. Da biste na najbolji mogući način doživeli veb sajt LG.COM, pratite sledeća uputstva.

Ako koristite Internet Explorer 8 ili stariji, moraćete da koristite drugi pregledač kao što je Firefox ili Chrome ili da nadogradite Internet Explorer na noviju verziju (IE9 ili noviji).

Ako koristite Internet Explorer 9 i noviji, isključite opciju „Postavke prikaza kompatibilnosti“ u pregledaču Internet Explorer prateći sledeće korake:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vrhu pregledača i proverite da li je odabrana opcija „Traka sa menijima“
 • Izaberite opciju „Alatke“ na traci sa menijima, a zatim izaberite „Postavke prikaza kompatibilnosti“
 • U iskačućem meniju opozovite izbor u sva tri polja i kliknite na „Zatvori“
 • Prozor pregledača će se automatski osvežiti i bićete spremni

Uputstva za kupce

LG “5 Godina Bez Brige Program” Cinema 3D Promocija (5.Maj – 30.Jun 2012)

U okviru naše " 5 godina Bez Brige" promocije, ponovo imate mogućnost kupovine Cinema 3D Smart TV-a sa perfektnim 3D efektima i elegantnim Cinema Screen dizajnom pod specijalnim uslovima. Promocija se odnosi na sve Cinema 3D Smart Televizore koje poseduju Cinema Screen dizajn. Potrebno je da na kutiji televizora bude nalepnica LG Electronics Magyar Kft. kao i da TV uređaj bude kupljen u periodu 5.Maj – 30.Jun 2012, tako da će puna garancija od 2 godine biti produžena na program 5 godina Bez Brige. Tokom ovog perioda predviđena je besplatna popravka i zamena delova u slučaju kvara.

Tokom ovog perioda predviđena je besplatna popravka i zamena delova u slučaju kvara.

Uslovi i odredbe kampanje „LG 5 godina Bez Brige“
Sadašnji uslovi „LG 5 godina Bez Brige (u daljem tekstu: Uslovi) primenjuju se na Kupce koji su kupili određene proizvode u Srbiji, kako je definisano u Uslovima, između 5. maja 2012. i 30. juna 2012, i to one koje je isporučio LG Electronics Magyar Kft.“ Preuzimanjem ovog Sertifikata eksplicitno prihvatate da se sadašnji Uslovi primenjuju na kampanju „ LG 5 godina Bez Brige “, prihvatate da su oni obavezujući za vas i da razumete da se povezana prava primenjuju jedino prema ovim Uslovima.

 1. Na osnovu sadašnjih Uslova (koje možete naći na veb stranici LG Electronics Magyar Kft. Predstavništva za Srbiju i Crnu Goru www.lge.rs), treba da prikupite dokumentaciju kojom dokazujete kupovinu (račun, pojednostavljeni račun, priznanicu), popunjeni garantni list i Sertifikat koji možete preuzeti ovde, i sve to zajedno priložite za „ LG 5 godina Bez Brige” za Proizvod koji ste kupili tokom te kampanje.
 2. Određena pitanja definisana u ovim Uslovima ne utiču na vaša prava kao kupca, primenjiva na osnovu zakona i propisa.
 3. „LG 5 godina Bez Brige“ pruža vam sledeća prava i prednosti:

  • U prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi eksplicitna garancija u punom obimu za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po potrebi. Osim toga, ovo znači i besplatnu zamenu Proizvoda. („obavezna garancija“ u skladu sa propisima o zaštiti potrošača). Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 5 godina Bez Brige “ (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „ LG 5 godina Bez Brige “ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca.

  • U trećoj, četvrtoj i petoj godini, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi ograničena eksplicitna garancija za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, znači i besplatnu zamenu Proizvoda, ako ne možemo da ga popravimo. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 5 godina Bez Brige” (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „ LG 5 godina Bez Brige“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca.
 4. „LG 5 godina Bez Brige“ važi 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.
 5. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-godišnjeg perioda.
 6. Proizvodi na koje se primenjuju ovi Uslovi su sledeći: 32LM660S, 32LM669S, 42LM660S, 42LM669S, 42LM670S, 42LM671S, 42LM765S, 42LM860V, 47LM660S, 47LM669S, 47LM670S, 47LM671S, 47LM765S, 47LM860V, 47LM960V, 55LM660S, 55LM669S, 55LM670S, 55LM765S, 55LM860V, 55LM960V, 72LM950V

 

Da bi ste koristili našu specijalnu uslugu "5 godina Bez Brige" potrebno je da pokažete dokaze o kupovini (račun, pojednostavljeni račun ili priznanicu), popunjen garantni list i dokument - koji možete preuzeti ovde.

Ljubazno vas molimo da se tokom kupovine uverite da se u pakovanju u kojem se nalazi proizvod nalazi i garantni list koji je izdao LGEMK (primer takve garancije možete videti ovde).