Da biste imali pravi utisak o našem veb sajtu LG.com, morate da koristite drugi pregledač ili da nadogradite Internet Explorer na noviju verziju (IE9 ili noviji).

Veb sajt LG.com koristi dizajn sa brzim odazivom koji nudi prijatno iskustvo i prilagođava se veličini ekrana vašeg uređaja. Da biste na najbolji mogući način doživeli veb sajt LG.COM, pratite sledeća uputstva.

Ako koristite Internet Explorer 8 ili stariji, moraćete da koristite drugi pregledač kao što je Firefox ili Chrome ili da nadogradite Internet Explorer na noviju verziju (IE9 ili noviji).

Ako koristite Internet Explorer 9 i noviji, isključite opciju „Postavke prikaza kompatibilnosti“ u pregledaču Internet Explorer prateći sledeće korake:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vrhu pregledača i proverite da li je odabrana opcija „Traka sa menijima“
 • Izaberite opciju „Alatke“ na traci sa menijima, a zatim izaberite „Postavke prikaza kompatibilnosti“
 • U iskačućem meniju opozovite izbor u sva tri polja i kliknite na „Zatvori“
 • Prozor pregledača će se automatski osvežiti i bićete spremni
Skip to Contents

POMOĆ PRILIKOM PRISTUPA

Slepe i slabovide osobe

Funkcija zumiranja u Internet Explorer-u (verzija 9.0 ili novija)

1 Ako koristite Internet Explorer, idite na meni una vrhu prozora pregledača i kliknite na "Prikaz".

2 Među ponuđenim opcijama, kliknite na "Zum". Otvoriće se bočni meni.

3 Izaberite neki od predefinisanih nivoa zumiranja, ili sami odredite nivo klikom na "Ručno podešavanje" i unesite vrednost zuma.

Internet Explorer vam takođe omogućava da promenite veličinu teksta preko prečica na tastaturi:

 • Pritisnite tastere Ctrl i + da biste povećali veličinu
 • Pritisnite tastere Ctrl i - da biste smanjili veličinu
 • Pritisnite tastere Ctrl i 0 da biste se vratili na prvobitnu veličinu

Funkcija zumiranja u Firefox-u (Trenutna verzija -1)

Funkcija zumiranja u Firefox-u (Trenutna verzija -1)

1 Ako koristite Firefox, idite na meni una vrhu prozora pregledača i kliknite na "Prikaz".

2 Među ponuđenim opcijama, kliknite na "Zum". Otvoriće se bočni meni.

3 Izaberite opciju "Zumiraj" da biste povećali veličinu teksta ili "Odzumiraj" da biste je smanjili.

4 Izaberite opciju "Resetovanje" da biste se vratili na prvobitna podešavanja.

Firefox vam takođe omogućava da promenite veličinu teksta preko prečica na tastaturi:

 • Pritisnite tastere Ctrl i + da biste povećali veličinu
 • Pritisnite tastere Ctrl i - da biste smanjili veličinu
 • Pritisnite tastere Ctrl i 0 da biste se vratili na prvobitnu veličinu

Funkcija zumiranja u Chrome-u (Trenutna verzija -1)

1 Ako koristite Chrome, kliknite na ikonicu Meni u gornjem desnom uglu.

2 Kliknite na '–' da biste odzumirali. Kliknite na '+' da biste zumirali.

3 Kliknite na "100%" da biste se vratili na prvobitna podešavanja.

Chrome vam takođe omogućava da promenite veličinu teksta preko prečica na tastaturi:

 • Pritisnite tastere Ctrl i + da biste povećali veličinu
 • Pritisnite tastere Ctrl i - da biste smanjili veličinu
 • Pritisnite tastere Ctrl i 0 da biste se vratili na prvobitnu veličinu

Korišćenje Lupe, ugrađene funkcije za uveličavanje u Windows-u

1 Izaberite "Jednostavnost pristupa u kontrolnom panelu.

2 Izaberite "Centar za jednostavnost pristupa".

3 Unutar opcije "Brzi pristup uobičajenim alatima", kliknite na "Pokreni lupu". Time ćete pokrenuti lupu.

Podešavanje Lupe da se automatski pokrene

1 Izaberite "Jednostavnost pristupa u kontrolnom panelu.

2 Izaberite "Centar za jednostavnost pristupa".

3 Unutar opcije "Istraži sva podešavanja", kliknite na "Učini da računar bude lakše vidljiv".

4 Unutar opcije "Učini predmete na ekranu većim", kliknite na polje pored "Pokreni lupu".

5 Kliknite na taster "OK" da biste sačuvali promene.

Prilikom korišćenja Lupe, dostupne su sledeće prečice na tastaturi.

 • Pritisnite tastere Windows i + da biste zumirali.
 • Pritisnite tastere Windows i - da biste odzumirali.
 • Pritisnite tastere Ctrl, Alt i F da biste prešli u režim prikaza preko celog ekrana.
 • Pritisnite tastere Ctrl, Alt i razmak da biste videli radnu površinu (desktop) u režimu prikaza preko celog ekrana.
 • Pritisnite tastere Ctrl, Alt i L da biste prešli u režim "Sočivo".
 • Pritisnite tastere Ctrl, Alt i R da biste promenili veličinu sočiva.
 • Pritisnite tastere Ctrl, Alt i D da biste prešli u režim "Docked".
 • Pritisnite tastere Ctrl, Alt i I da biste obrnuli boje u prozoru za uvećavanje.
 • Pritisnite tastere Ctrl, Alt i tastere sa strelicama da biste pomerili fokus u izabranom pravcu.
 • Pritisnite taster Windows i Esc da biste izašli iz Lupe.

Promena boje pozadine i boje teksta u Internet Explorer-u (verzija 9.0 ili novija)

1 Idite u meni "Alat", a zatim odaberite opciju "Internet opcije".

2 Uverite se da je izabran jezičak "Opšte". U opciji "Izgled" kliknite na taster "Boje".

3 Opozovite izbor polja "Koristi boje Windows-a" i zatim izaberite boju pozadine i teksta prema svojoj želji.

4 Kliknite na "OK" da biste zatvorili polje.

5 Kliknite na taster "Mogućnost pristupa".

6 Kliknite na polja "Formatiranje" da biste odbacili sistemski podešene boje i podesili svoje.

7 Kliknite na taster "OK" da biste sačuvali promene.

Promena boje pozadine i boje teksta u Firefox-u (Trenutna verzija -1)

1 Iz trake sa alatima na vrhu prozora pregledača Firefox, izaberite "Alati", a zatim izaberite "Opcije".

2 Uverite se da je istaknut jezičak "Sadržaj".

3 Unutar opcije "Boja & slova", izaberite "Boje".

4 Birajte između ponuđenih uzoraka boja da biste izabrali različite boje za pozadinu i tekst.

5 Izaberite jednu opciju iz padajućeg polja.

7 Kliknite na taster "OK" da biste sačuvali promene.

Promena boje pozadine i boje teksta u Chrome-u (Trenutna verzija -1)

Ako koristite Google Chrome, potrebno je da instalirate dodatak da biste mogli da promenite boju pozadine. Veliki broj dodataka vezanih za mogućnost pristupa je dostupan ovde:
https://chrome.google.com/webstore/category/ext/22-accessibility