*Certifierad av BAF: Antiallergicykeln reducerar allergener från husdammskvalster samt levande husdammskvalster med 99,9%.
*Certifierad av BAF: Antiallergicykeln reducerar antalet levande husdammskvalster med 99,9%.