Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Garantitider för produkter köpta av Digital River Ireland Ltd. genom www.lg.com/se

TV & Audio          24 Månader

Monitorer            24 Månader  

Tvätt & Tork        12 Månader - 10 års garanti på Direct Drivemotor (Tvätt) och Dual Inverter Compressor/Motor (Tork)*

Styler                  12 Månader - 10 års garanti på Inverter Compressor*

Kyl & Frys           12 Månader - 10 års garanti (20 år för Centum System) på Linear Compressor*

*10 och 20 års garantitid kan variera beroende på modell

 

Garantipolicy

  •    •    Se till att ha ditt kvitto eller annan köpehandling tillhanda när du vill åberopa din garanti
  •    •    Garantitiden börjar vid datumet för dit köp
  •    •   LG:s garanti påverkar inte dina rättigheter att reklamera produkten enligt lag, se mer information på Konsumentverkets hemsida - www.ko.se

 

LG:s garanti täcker inte:

a) Underhåll, reparation eller byte av delar på grund av normalt slitage

b) Kostnader för transport, bortforsling eller installation av produkten

c) Felaktig installation

d) Åverkan eller felaktig användning av produkten

e) Skador orsakade av blixt, vatten, eld, felaktig nätspänning, felaktig eller otillräcklig ventilation

 

 

Återvinning av uttjänt produkt

Om du har en uttjänt produkt ska den lämnas in som elavfall för återvinning. Kommunernas återvinningscentraler tar emot alla typer av elavfall. Kontakta din kommun eller kommunens

hemsida för att få reda på var närmaste återvinningscentral finns. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.