Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Anslut en mobiltelefon / MHL (Mobile High-definition Link)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-08-30

 

Anslut en mobiltelefon

 

 

MHL (Mobile High-definition Link)

 

MHL (Mobile High-definition Link) låter TV:n spela upp video och ljud från en ansluten mobiltelefon.

 

Titta efter “HDMI IN 3 (MHL)”-ingången innan du använder MHL.

 

Använd en MHL-sladd.

 

När du ansluter en mobiltelefon till “HDMI IN 3 (MHL)” och väljer denna ingång på TV:n visas mobiltelefonens skärm på TV:n.

Endast mobile med MHL-stöd kan användas till detta.

Vissa appar kan styras med fjärrkontroll.

 

Ta bort MHL-sladden när: 

  •  MHL-funktionen inte används.
  •  När telefonens laddning är slutförd i standby-läge.

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500