Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Inställning av Bildförhållande (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-08-30

 

Bildförhållande (Smart)

 

 è  è Bild è Förhållande

 

16:9

  Anpassar bilden till en 16:9 skärm.

Just Scan

  Visar högupplösta bilder utan att förlora kvalitet. Just Scan är tillgängligt till DTV/HDMI/Komponent med upplösning över 720p.

Helbild

  Drar ut bilden till att passa och fylla skärmen.
  För bilder med format 4:3 eller 14:9 förekommer viss förvrängning.

Välj efter Program

  Växlar mellan 4:3 och 16:9 beroende på mottagen bild.

4:3

  Reducerar skärmens visningsområde till 4:3-format.

14:9

 Anpassar skärmens visningsområde för att passa 14:9-bilder. Formatet liknar 4:3, men bilden kan komma att flytta sig vertikalt.

Zoom

  Anpassar bilden för att täcka hela skärmens bredd. Proportionerna ändras ej, men bilden kan beskäras.

Zoom 2

 Bilden anpassas till TV:ns bredd utan att förändra bildens höjd.

Cinema Zoom

  Anpassar bilden till cinemascope-format (2.35:1) och zoomar in.

 

 

Observera att inställningar kan variera från land till land. 

 

Var försiktig när du lämnar en bild i format 4:3 länge då det kan orsaka inbränningar.

Olika förhållandens tillgänglighet kan variera beroende på mottagen bildsignal.

Endast 4:3 och 16:9 är valbart när du väljer en HDMI-PC signal. 

[För modeller med stöd för 2160p] För en 2160p-signal eller PC-upplösning på 3840x2160 bör TV:n ställas in på Just Scan.

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500